Dzisiaj jest: Sobota, 21 lipca 2018 r., Imieniny: Daniela i Andrzeja

W skład KSMMiR wchodzą:


Program pracy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF).

Informowaliśmy w naszym „Biuletynie morskim”, że Jacek Cegielski – Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” został wybrany do władz ETF na V Kongresie Europejskiej Federacji Transportowców.

Kongres ETF przyjął m.in. główną uchwałę kongresową, która jest programem pracy ETF. Program pracy składa się z trzech części:

 1. Fair Transport dla Europy - Nasza wizja - Nasze cele.
 2. Program Pracy 2017 - 2022.
 3. Programy Pracy Sekcji i Komitetów: Sekcja Transportu Drogowego, Sekcja Transportu Morskiego, Sekcja Kolejnictwa, Sekcja Dokerów, Sekcja Lotnictwa Cywilnego, Sekcja Śródlądowych Dróg Wodnych, Sekcja Rybołówstwa, Komitet Miejskiego Transportu Publicznego, Komitet Kobiet (do dołączenia po Konferencji Kobiet), Komitet Młodzieży (do dołączenia po Konferencji Młodzieży).

Głównym priorytetem ETF jest „Europa Fair Transport” – walka z dumpingiem socjalnym w transporcie.

 1. Fair Transport dla Europy - Nasza wizja - Nasze cele
 1. Fair Transport dla Europy jest politycznym i branżowym projektem zainicjowanym przez ETF a naszym celem jest aby "Europa Fair Transportu" oraz ETF identyfikowano jako wzajemnie do siebie należące.
 2. Fair transport sprowadza się w pierwszym rzędzie i przede wszystkim do traktowania fair wszystkich transportowców. Transport jest także jedną z kluczowych branż dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Transport ma wpływ na środowisko w jakim żyją ludzie.

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty programu pracy Sekcji Transportu Morskiego ETF.

 

Wizja i cele:

 1. Następujące cele stanowią cele nadrzędne/wizję za jakimi opowiada się Sekcja :
 • Zabezpieczenie europejskiego klastra morskiego oraz wzmocnienie branży transportu morskiego w Europie;
 • Walka z dumpingiem socjalnym oraz nieuczciwą konkurencją w sektorze transportu morskiego, promowanie utworzenia Europejskiej Przestrzeni Morskiej bez dumpingu socjalnego;
 • Obrona zatrudnienia europejskich marynarzy, zwłaszcza osób młodych, poprzez promowanie przejścia kontrolowanego przez Europę tonażu spod Tanich Bander (FoC) na powrót do europejskich bona fide bander narodowych oraz stworzenie sprzyjającego środowiska dla naboru i utrzymania marynarzy europejskich;
 • Obrona podstawowych praw i swobód związkowych przewidzianych przez MOP (zwłaszcza Konwencji nr 87 i 98) w odniesieniu do marynarzy na statkach pod europejskimi banderami i promowanie wdrożenia ich praw socjalnych;
 • Obrona i zagwarantowanie godziwego i bezpiecznego zatrudnienia oraz wysokiej jakości norm szkolenia i wystawiania świadectw europejskim marynarzom;
 • Promowanie większego udziału kobiet w sektorze transportu morskiego.
 1. Bardziej specyficznie i w wyniku strategicznego wyboru w oparciu o nauki wyciągnięte z poprzedniego Programu Pracy, nowy Program Pracy 2017 - 2021 będzie musiał mieć na celu tworzenie i zachowanie miejsc pracy, poprzez poprawę naboru, perspektyw zatrudnienia, utrzymania oraz warunki pracy i życia marynarzy europejskich. Do końca roku 2021 nowy Program Pracy proponuje specyficzną strategię, która doprowadzi do lepszego zatrudnienia i warunków pracy dla marynarzy europejskich, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych. W tym kontekście Program Pracy przewiduje zabieganie o trzy ważne wyniki w nadchodzących latach;

- Przyjęcie Rozporządzenia o Europejskiej Przestrzeni Morskiej bez dumpingu socjalnego

- Poprawienie, promowanie i lepsze wdrożenie Prawa Socjalnego dla Marynarzy

- Przyjęcie Porozumienia Partnerów Społecznych ws. szkolenia marynarzy

 1. Celem zwiększenia i ochrony zatrudnienia europejskich marynarzy, wprowadzona powinna zostać reakcja ustawodawcza na poziomie UE. Pomysł sprowadza się do przyjęcia podstawy tworzenia "Europejskiej Przestrzeni Morskiej bez dumpingu socjalnego", aby prawdziwe wdrożenie regulacji socjalnych UE - acquis wspólnotowych - nie ograniczało się do transportu lądowego, ale rozciągało się na wewnątrz-wspólnotową żeglugę, a przez to tworzyło przychylne środowisko dla zatrudniania europejskich marynarzy z równymi zasadami i warunkami.
 2. Praca na rzecz wyeliminowania dumpingu socjalnego na wodach europejskich oraz osiągnięcie zasady równego traktowania niezależnie od przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania przyniesie korzyść nie tylko obywatelom Wspólnoty, ale także innym obywatelom europejskim. Dlatego, spełniony zostanie pan-europejski wymiar tego działania.
 3. Ten rezultat powinien być powiązany z polityką kabotażową ITF w tym sensie, że redefiniowanie podróży międzynarodowych na krajowe będzie oznaczało worzenie wewnętrznej przestrzeni morskiej, w jakiej stosowana może być europejska polityka kabotażowa. Ponadto, rezultat ten może znacząco przyczynić się do pierwszej (Skonsolidowanie kluczowych hubów i korytarzy), drugiej (Wpływanie na kluczowych graczy w branży) oraz trzeciej (Uaktywnienie masowego członkostwa) dźwigni strategii ITF. Promowanie europejskiego zatrudnienia w branży i podnoszenie świadomości odnośnie warunków obsadowych powinno także mieć pozytywny wpływ na rozmiar potencjalnej przynależności. Europejski ruch morski, zwłaszcza w regionach Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, stanowi jeden z najbardziej gęstych obszarów ruchu morskiego, z istotnymi hubami portowymi i logistycznymi. Więcej europejskich marynarzy zatrudnionych w branży może spowodować większy potencjał dla europejskich związków zawodowych w zakresie pozyskiwania członków (stania się bardziej reprezentatywnymi), wzmocnienia się i nadania większej wagi politycznej negocjacjom z pracodawcami. Ponadto, zaangażowanie się afiliantów morskich w to działanie poszerzy także ich sieć w zakresie interesariuszy w branży, dzięki którym mogą stać się jeszcze silniejsi. W tym kontekście zaangażowane także będą i wyznaczone jako cel ważne spółki żeglugowe. Wkład tego wyniku zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój europejskiego klastra morskiego jako całości, doprowadzi do wzmocnienia europejskich związków zawodowych w branży, która obecnie przygląda się z obawą malejącej liczbie europejskich marynarzy szeregowych i oficerów na statkach pod banderami europejskimi. Część tego działania składa się ze zbierania danych przy pomocy badań marynarskiej siły roboczej i przeprowadzania studiów na temat warunków obsadowych w kontekście europejskim (patrz poniżej), co będzie także miało charakter uzupełniający w stosunku do pracy wykonywanej przez ITF w tym zakresie.
 4. Sekcja musi mieć na celu wzmocnienie środowiska w jakim marynarskie prawa socjalne mogą prosperować dla gwarantowania godziwej pracy i lepszych warunków życia, co z kolei wpłynie korzystnie na atrakcyjność sektora. Wynik ten powinien mieć wymiar pan-europejski w tym sensie, że podnoszenie świadomości i prowadzenie kampanii informacyjnej wśród marynarzy na temat ich praw socjalnych nie będzie ograniczać się do poziomu UE, ponieważ korzystać z niej będą też marynarze spoza UE. Rezultat ten powinien przyczynić się także do poprawy atrakcyjności sektora transportu morskiego oraz warunków pracy i życia marynarzy na statkach pod europejskimi banderami.
 5. Ponadto, przyczyni się do strategii ITF, a zwłaszcza jej trzeciej dźwigni (Aktywizacja masowej przynależności). Podnoszenie świadomości i wprowadzenie skutecznych narzędzi przekazywania pozytywnego przesłania może wpłynąć na członkostwo poszczególnych związków uczestniczących w tym działaniu. Dostępność instrumentów podejścia do marynarzy aby powiedzieć co związki mogą dla nich uczynić i jakie są ich prawa, jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów przekonania ich do zostania członkami i aktywizacji istniejących członków.
 6. Jeśli chodzi o trzeci wynik, mówiąc o zatrudnieniu i godziwych warunkach pracy, szkolenie jest fundamentalnym aspektem, którego nie należy pomijać. Gwarantuje ono bliskie dopasowania wymagań kwalifikacyjnych i podaży marynarskich miejsc pracy oraz pomaga marynarzom w adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy i nowych technologii. W tym samym czasie odgrywa istotną rolę dla poprawy marynarskich perspektyw zatrudnieniowych i przyszłych ścieżek kariery w kontekście większego i lepszego zatrudnienia dla marynarzy europejskich. W pierwszym rzędzie celem będzie zajęcie się tym w ramach dialogu społecznego, ponieważ istnieją liczne możliwości w tym obszarze znalezienia wspólnych podstaw z armatorami i ostatecznie uzyskania lepszej rentowności. Po drugie, produkty i rezultaty stanowiące wynik takiego dialogu mogą być pożyteczne także na poziomie pan-europejskim.
 7. Co więcej, dysponowanie dobrą współpracą z instytucjami kształcenia i szkolenia morskiego (MET) oraz zainteresowania się włączeniem nowych kwalifikacji dla spełnienia przyszłych wyzwań w programach nauczania morskiego wzmocni klaster morski w całości i przyczyni się do zabezpieczenia zatrudnienia europejskiego w branży. To z kolei da związkom zawodowym nowe możliwości organizowania pracowników i tworzenia silnych sojuszy z innymi interesariuszami, np. MET ( trzecia dźwignia strategii ITF: Uaktywnienie masowego członkostwa ). Fakt, że działanie to obejmuje także refleksję nad mobilnością w ramach marynarskich ścieżek kariery i możliwością przechodzenia marynarzy do pracy lądowej w ramach klastra morskiego powinien przyczynić się do zwiększenia perspektywy świadomości praw pracowniczych i opinii publicznej otwartej na apele i działania związkowe odnoszące się do intermodalnych aspektów branży.
 8. Konkretne działania związane będą z trzema wynikami przewidzianymi w celach.

 

 

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do subskrybcji newslettera - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości związane z marynarskim rynkiem pracy to dodaj swój adres e-mailowy.


Ostatnie wydanie

Wydanie Aktualne Wydania Archiwalne


Stronę odwiedziło
1740503 osób


Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność".


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia