Dzisiaj jest: Sobota, 21 lipca 2018 r., Imieniny: Daniela i Andrzeja

W skład KSMMiR wchodzą:


Często zadawane pytania ? Konwencja o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) z opracowania MOP.

Konwencja o Pracy na Morzu, 2006  (MLC, 2006) przyjęta została podczas 94 (Morskiej) Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) w dniu 23 lutego 2006 roku. MLC, 2006 weszła w życie 20 sierpnia 2013  i ratyfikowana została przez 81 krajów reprezentujących ponad 91 procent  światowego tonażu brutto statków.

Od roku 2006, zarówno zainteresowanie  jak i doświadczanie związane z MLC, 2006  ulega wzrostowi.  W roku 2012, aby pomóc w rozprzestrzenianiu się stosowania MLC, 2006 wśród konstytuanty, a także ułatwienia rozumienia Konwencji, Międzynarodowe Biuro Pracy przygotowało elektroniczną bazę danych online odpowiedzi na "Często Zadawane Pytania"(FAQ), którą sporządzono także w formie publikacji papierowej. Przygotowano ją w trzech językach (angielskim, francuskim i hiszpańskim) w formie szybko  dostepnej dla użytkowników  przeglądających ją w formacie elektronicznym (albo online albo w formie dokumentu pdf)  na dedykowanej stronie internetowej MOP poświęconej MLC, 2006. Aktualne FAQ, datowane na rok 2015, stanowi czwarte (zrewidowane) wydanie.

W bieżącym wydaniu Biuletynu Morskiego prezentujemy drugą część fragmentów czwartego wydania “Często zadawanych pytań odnośnie Konwencji o Pracy na Morzu”.

Pytania dotyczące  pracowników i statków objętych przez MLC,

Kogo chroni MLC, 2006?  

MLC, 2006 ma zastosowanie do "marynarzy" zgodnie z definicją w swym Artykule II, ustęp 1(f), to jest do wszystkich osób zatrudnionych lub zaangażowanych  w jakimkolwiek charakterze na statkach, do których zastosowanie ma Konwencja. Ta definicja obejmuje więc nie tylko załogę uczestniczącą w żegludze lub eksploatacji statku ale też, na przykład, personel hotelowy pracujący na statku. Mogą zaistnieć przypadki, że nie będzie jasne czy dana kategoria pracowników uznawana będzie za "marynarzy" objętych  Konwencją. Artykuł II, ustęp 3, zajmuje się taką sytuacją. W razie wątpliwości, krajowa właściwa władza musi dokonać określenia w tej kwestii po konsultacji z odnośnymi organizacjami armatorów i marynarzy. W roku 2006 kiedy przyjęto MLC, 2006, Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła także Rezolucję w sprawie informowania o grupach zawodowych, zawierającą trójstronne wytyczne międzynarodowe odnośnie czynników wymagających rozpatrzenia  przy określaniu w takich przypadkach. Informacje na temat wszelkich określeń krajowych jakie zostały dokonane przekazane muszą być Dyrektorowi Generalnemu MOP.  Informacje krajowe przekazane przez kraje ratyfikujące dostępne są w "MLC database " na stronie internetowej MOP MLC, 2006 pod: www.ilo.org/mlc

 

Czy MLC, 2006 ma zastosowanie do artystów estradowych i personelu usług hotelowych?

                              

Ponieważ MLC, 2006 ma zastosowanie  do "każdej osoby, która zatrudniona jest lub zaangażowana albo pracuje w jakimkolwiek charakterze na statku, do którego zastosowanie ma niniejsza Konwencja", obejmuje ona wszystkich pracowników włącznie z personelem kabinowym i sprzątającym, personelem barów, kelnerami, artystami estradowymi, piosenkarzami, personelem kuchennym, personelem kasynowym i personelem w salonach piękności. Niniejsza konkluzja ma zastosowanie niezależnie od tego czy odnośni marynarze zostali wynajęci bezpośrednio przez armatora czy też zatrudniani są  w oparciu o aranżacje podnajmu.  Tym niemniej  istnieją pewne kategorie pracowników, wchodzących na statek  tylko od czasu do czasu, a którzy normalnie pracują na lądzie, na przykład inspektorzy kontroli Państwa bandery albo Państwa portu, którzy wyraźnie nie  mogą być traktowani jako pracujący na odnośnym statku. W innych przypadkach, sytuacja może nie być jasna, na przykład  kiedy wykonawca zaangażowany został do pracy na statku wycieczkowym  na całą podróż albo pracownik mający wykonać prace konserwacyjne, naprawcze lub  inne obowiązki podczas podróży. W takich przypadkach, określenie  będzie konieczne na podstawie Artykułu II ustęp 3, wspomnianego w odpowiedzi na pytanie.                          

Czy MLC, 2006 ma zastosowanie do kadetów ?

Przy założeniu, że kadeci wykonują  pracę na statku, aczkolwiek w celach szkoleniowych, uznawani będą za "marynarzy" zgodnie z postanowieniami  i zasadami  wykazanymi  w odpowiedzi na pytanie.

Do jakich statków zastosowanie ma MLC, 2006 ?

MLC, 2006 definiuje statek w Artykule II , ustęp (1)(i) jako " statek inny niż ten, który pływa wyłącznie na wodach śródlądowych, wodach osłoniętych  lub na wodach do nich przyległych  lub na obszarach,  gdzie obowiązują przepisy portowe." MLC, 2006 ma zastosowanie do tak zdefiniowanych statków niezależnie od tego  czy są one własności publicznej czy prywatnej, które normalnie zaangażowane są  do działalności komercyjnej, za wyjątkiem  (patrz Artykuł II , ustęp 4) :

  • statków wykorzystywanych do połowów lub podobnych czynności ;
  • statków o tradycyjnej budowie takich jak "dhows" i dżonki;
  • okrętów wojennych i jednostek pomocniczych marynarki wojennej.

MLC, 2006 uznaje (Artykuł II , ustęp 5), że mogą być sytuacje  zaistnienia wątpliwości czy ma ona zastosowanie do konkretnej kategorii statków. W razie wątpliwości, właściwa władza krajowa musi odpowiedzieć na to pytanie po konsultacji  z właściwymi organizacjami armatorów i marynarzy. Informacje na temat wszelkich określeń krajowych przekazywane muszą być Dyrektorowi Generalnemu MOP .

Kiedy statek uznawany jest za "zaangażowany normalnie w działalność komercyjną" ?

MLC, 2006 nie zawiera definicji  określenia  wyrażenia "zaangażowany zwykle w działalność komercyjną" , zastosowanego w Artykule II , ustęp 4 . Będzie to kwestia do oznaczania w dobrej wierze  przez odnośny kraj, oraz podlegać  zwykłej roli nadzorczej  Komitetu Ekspertów  w systemie nadzorczym MOP¹.

_______________________________________

¹ Informacje na temat systemu nadzorczego MOP dostępne są  na stronie internetowej MOP  pod nagłówkiem "Labour standards", oraz linkiem z  podtytułem "Surevisory bodies and procedures" pod : www.ilo.org/normes .

 

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do subskrybcji newslettera - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości związane z marynarskim rynkiem pracy to dodaj swój adres e-mailowy.


Ostatnie wydanie

Wydanie Aktualne Wydania Archiwalne


Stronę odwiedziło
1740504 osób


Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność".


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia