Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Groźba pogorszenia warunków pracy na promach

2018-05-11

Przekazujemy niepokojące informacje o działaniach norweskiego Rządu w kierunku przeflagowania statków z bandery norweskiej do drugiego rejestru norweskiego NIS. Ruch taki doprowadzi do zmiany poziomu płac z poziomu norweskiego do "międzynarodowego". Spowoduje to ryzyko utraty pracy przez setki nordyckich marynarzy.

Przekazujemy niepokojące informacje o działaniach norweskiego Rządu w kierunku przeflagowania statków z bandery norweskiej do drugiego rejestru norweskiego NIS. Ruch taki doprowadzi do zmiany poziomu płac z poziomu norweskiego do „międzynarodowego”. Spowoduje to ryzyko utraty pracy przez setki nordyckich marynarzy.

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji będzie to początek kolejnych zmian, także u armatorów szwedzkich, duńskich bądź fińskich. Pierwszy ruch płacowy w dół pociągnie za sobą lawinę zmian spowodowaną konkurencją pomiędzy przewoźnikami. Najpierw zmiany bander, z później zmiana poziomu płac i wymiana załóg.

Podczas niedawnej ITF Ferry Conference w Kopenhadze zapoczątkowano kampanie informacyjną związaną z tym zagrożeniem. Mamy prośbę o rozpowszechnianie tej wiadomości. Poniżej zamieszczamy także link to krótkiego filmu opisującego ten problem.