Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ZANIM ZAOKRĘTUJESZ

2020-02-21

Porady Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) w sprawie marynarskiej umowy o pracę na morzu (seaman's employment contract).

Najlepszą gwarancję prawidłowych warunków zatrudnienia na morzu zapewnia tylko podpisanie umowy o pracę sporządzonej zgodnie z układem zbiorowym pracy zatwierdzonym przez ITF. W przeciwnym razie, poniżej przedstawiamy listę kontrolną.

 •           Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy
 •           Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które nie zostały określone lub których nie znasz
 •           Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z umową
 •           Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony
 •           Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy wyłącznie według własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu obowiązywania umowy powinna być za obopólną zgodą
 •           Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że podstawowe godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) stwierdza, że ??podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie)
 •           Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. Może być wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej kwoty podstawowej. Lub może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w takim przypadku należy wyraźnie podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że ??wszystkie godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej
 •           Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że ??urlop płatny nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym)
 •           Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie
 •           Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej zapłaty zarobionego wynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 •           Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś odpowiedzialny za zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub repatriacją
 •           Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, konsultacji lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie
 •           Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona w przypadku:
              - Choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy
              - Śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu)
              - Utraty statku
              - Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku
              - Przedterminowego wypowiedzenia umowy
 •           Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz.

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości jurysdykcji, będzie uznana za prawnie wiążącą.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej „ITF Seafarers”

 

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"