Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porady dla statków dotyczące COVID-19

2020-03-10

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Zalecenia operacyjne  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące postępowania z przypadkami/ogniskami COVID-19 wydane 24 lutego, powinny być stosowane łącznie z Podręcznikiem do zarządzania wydarzeniami w dziedzinie zdrowia publicznego na pokładzie statku.

Wzywa się armatorów statków aby zapewnili załodze wskazówki jak rozpoznać oznaki i objawy wirusa, takie jak gorączka i kaszel, informowali o niedawnych podróżach lub pobycie w Chinach lub innych światowych punktach zapalnych.

W przypadku zidentyfikowania podejrzanego przypadku, nawet zanim badania laboratoryjne potwierdzą infekcję,  statek powinien rozpocząć wdrażanie planu postępowania na wypadek choroby.

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) radzi załodze aby trzymała się z daleka od chorych i utrzymywała krótkie relacje z nimi. Jeśli to możliwe relacje te powinny być ograniczone do jednego członka załogi.

Załoga powinna często myć ręce i unikać dotykania oczu, nosa i ust. Na statkach powinny być dostępnie, zlokalizowane w dogodnych miejscach, dozowniki do dezynfekcji rąk ze środkiem na bazie alkoholu. W kontakcie z chorymi lub zanieczyszczonym obszarami załoga powinna nosić jednorazowe rękawiczki.

Marynarze podejrzewani o zakażenie wirusem powinni natychmiast założyć maskę i zostać odizolowani. Kapitan statku musi poinformować władze sanitarne w następnym porcie zawinięcia. Śledzenie kontaktów powinno rozpocząć się natychmiast. Załoga statku, na którym stwierdzono podejrzany przypadek, oceniana jest jako narażona na wysokie lub niskie ryzyko.

Każdy, kto dzieli tę samą kabinę, miał bliski kontakt z zarażona osobą w bliskim otoczeniu, jak np. stewardzi kabinowi, personel restauracji, trenerzy w siłowni, pracownicy służby zdrowia, osoby jadające przy tym samym stole lub załoga pracująca razem – są narażone na wysokie ryzyko.

Osoby takie powinny pozostać na statku w swoich kabinach lub najlepiej w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach na lądzie.

Jeśli wynik testu okaże się pozytywny to osoby, które były w bliskim kontakcie z chorym, powinny zostać poddane kwarantannie na lądzie.

Kabiny i kwatery, w których przebywali pacjenci i bliskie kontakty, powinny być codziennie czyszczone i dezynfekowane. Wszelkie pranie, przybory kuchenne i odpady należy traktować jako zakaźne.

W przypadku dużych statków, na których pracują marynarze z wielu krajów nieprzestrzeganie powyższych zasad może mieć międzynarodowe konsekwencje.

Po wejściu statku do portu władze portowe powinny przeprowadzić ocenę ryzyka i w porozumieniu z armatorem podjąć decyzję o zakończeniu rejsu lub podróży.

Podczas przenoszenia pacjentów do karetki pracownicy powinni nosić okulary ochronne, fartuchy z długimi rękawami i rękawiczki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi aby przed wypłynięciem statek został zdezynfekowany i miał nową załogę.

Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi uznani za niskie ryzyko powinni pozostawić swoje dane kontaktowe, które powinny być przechowywane na statku przez co najmniej jeden miesiąc po zejściu ze statku, w przypadku gdyby potwierdzono przypadek zachorowania po zakończeniu podróży.

Dalsze informacje można znaleźć:

  •          Strona Internetowa WHO dla COVID-1
  •            Podręcznik do inspekcji statków i wydawania świadectw sanitarnych statków
  •            Krajowe wytyczne dla członków załogi dotyczące środków zapobiegawczych

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"