Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porady dla statków dotyczące COVID-19

2020-03-10

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Zalecenia operacyjne  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące postępowania z przypadkami/ogniskami COVID-19 wydane 24 lutego, powinny być stosowane łącznie z Podręcznikiem do zarządzania wydarzeniami w dziedzinie zdrowia publicznego na pokładzie statku.

Wzywa się armatorów statków aby zapewnili załodze wskazówki jak rozpoznać oznaki i objawy wirusa, takie jak gorączka i kaszel, informowali o niedawnych podróżach lub pobycie w Chinach lub innych światowych punktach zapalnych.

W przypadku zidentyfikowania podejrzanego przypadku, nawet zanim badania laboratoryjne potwierdzą infekcję,  statek powinien rozpocząć wdrażanie planu postępowania na wypadek choroby.

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) radzi załodze aby trzymała się z daleka od chorych i utrzymywała krótkie relacje z nimi. Jeśli to możliwe relacje te powinny być ograniczone do jednego członka załogi.

Załoga powinna często myć ręce i unikać dotykania oczu, nosa i ust. Na statkach powinny być dostępnie, zlokalizowane w dogodnych miejscach, dozowniki do dezynfekcji rąk ze środkiem na bazie alkoholu. W kontakcie z chorymi lub zanieczyszczonym obszarami załoga powinna nosić jednorazowe rękawiczki.

Marynarze podejrzewani o zakażenie wirusem powinni natychmiast założyć maskę i zostać odizolowani. Kapitan statku musi poinformować władze sanitarne w następnym porcie zawinięcia. Śledzenie kontaktów powinno rozpocząć się natychmiast. Załoga statku, na którym stwierdzono podejrzany przypadek, oceniana jest jako narażona na wysokie lub niskie ryzyko.

Każdy, kto dzieli tę samą kabinę, miał bliski kontakt z zarażona osobą w bliskim otoczeniu, jak np. stewardzi kabinowi, personel restauracji, trenerzy w siłowni, pracownicy służby zdrowia, osoby jadające przy tym samym stole lub załoga pracująca razem – są narażone na wysokie ryzyko.

Osoby takie powinny pozostać na statku w swoich kabinach lub najlepiej w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach na lądzie.

Jeśli wynik testu okaże się pozytywny to osoby, które były w bliskim kontakcie z chorym, powinny zostać poddane kwarantannie na lądzie.

Kabiny i kwatery, w których przebywali pacjenci i bliskie kontakty, powinny być codziennie czyszczone i dezynfekowane. Wszelkie pranie, przybory kuchenne i odpady należy traktować jako zakaźne.

W przypadku dużych statków, na których pracują marynarze z wielu krajów nieprzestrzeganie powyższych zasad może mieć międzynarodowe konsekwencje.

Po wejściu statku do portu władze portowe powinny przeprowadzić ocenę ryzyka i w porozumieniu z armatorem podjąć decyzję o zakończeniu rejsu lub podróży.

Podczas przenoszenia pacjentów do karetki pracownicy powinni nosić okulary ochronne, fartuchy z długimi rękawami i rękawiczki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi aby przed wypłynięciem statek został zdezynfekowany i miał nową załogę.

Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi uznani za niskie ryzyko powinni pozostawić swoje dane kontaktowe, które powinny być przechowywane na statku przez co najmniej jeden miesiąc po zejściu ze statku, w przypadku gdyby potwierdzono przypadek zachorowania po zakończeniu podróży.

Dalsze informacje można znaleźć:

  •          Strona Internetowa WHO dla COVID-1
  •            Podręcznik do inspekcji statków i wydawania świadectw sanitarnych statków
  •            Krajowe wytyczne dla członków załogi dotyczące środków zapobiegawczych

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF

Aktualności, wydarzenia

2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać