Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porady dla statków dotyczące COVID-19

2020-03-10

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Zalecenia operacyjne  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące postępowania z przypadkami/ogniskami COVID-19 wydane 24 lutego, powinny być stosowane łącznie z Podręcznikiem do zarządzania wydarzeniami w dziedzinie zdrowia publicznego na pokładzie statku.

Wzywa się armatorów statków aby zapewnili załodze wskazówki jak rozpoznać oznaki i objawy wirusa, takie jak gorączka i kaszel, informowali o niedawnych podróżach lub pobycie w Chinach lub innych światowych punktach zapalnych.

W przypadku zidentyfikowania podejrzanego przypadku, nawet zanim badania laboratoryjne potwierdzą infekcję,  statek powinien rozpocząć wdrażanie planu postępowania na wypadek choroby.

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) radzi załodze aby trzymała się z daleka od chorych i utrzymywała krótkie relacje z nimi. Jeśli to możliwe relacje te powinny być ograniczone do jednego członka załogi.

Załoga powinna często myć ręce i unikać dotykania oczu, nosa i ust. Na statkach powinny być dostępnie, zlokalizowane w dogodnych miejscach, dozowniki do dezynfekcji rąk ze środkiem na bazie alkoholu. W kontakcie z chorymi lub zanieczyszczonym obszarami załoga powinna nosić jednorazowe rękawiczki.

Marynarze podejrzewani o zakażenie wirusem powinni natychmiast założyć maskę i zostać odizolowani. Kapitan statku musi poinformować władze sanitarne w następnym porcie zawinięcia. Śledzenie kontaktów powinno rozpocząć się natychmiast. Załoga statku, na którym stwierdzono podejrzany przypadek, oceniana jest jako narażona na wysokie lub niskie ryzyko.

Każdy, kto dzieli tę samą kabinę, miał bliski kontakt z zarażona osobą w bliskim otoczeniu, jak np. stewardzi kabinowi, personel restauracji, trenerzy w siłowni, pracownicy służby zdrowia, osoby jadające przy tym samym stole lub załoga pracująca razem – są narażone na wysokie ryzyko.

Osoby takie powinny pozostać na statku w swoich kabinach lub najlepiej w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach na lądzie.

Jeśli wynik testu okaże się pozytywny to osoby, które były w bliskim kontakcie z chorym, powinny zostać poddane kwarantannie na lądzie.

Kabiny i kwatery, w których przebywali pacjenci i bliskie kontakty, powinny być codziennie czyszczone i dezynfekowane. Wszelkie pranie, przybory kuchenne i odpady należy traktować jako zakaźne.

W przypadku dużych statków, na których pracują marynarze z wielu krajów nieprzestrzeganie powyższych zasad może mieć międzynarodowe konsekwencje.

Po wejściu statku do portu władze portowe powinny przeprowadzić ocenę ryzyka i w porozumieniu z armatorem podjąć decyzję o zakończeniu rejsu lub podróży.

Podczas przenoszenia pacjentów do karetki pracownicy powinni nosić okulary ochronne, fartuchy z długimi rękawami i rękawiczki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi aby przed wypłynięciem statek został zdezynfekowany i miał nową załogę.

Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi uznani za niskie ryzyko powinni pozostawić swoje dane kontaktowe, które powinny być przechowywane na statku przez co najmniej jeden miesiąc po zejściu ze statku, w przypadku gdyby potwierdzono przypadek zachorowania po zakończeniu podróży.

Dalsze informacje można znaleźć:

  •          Strona Internetowa WHO dla COVID-1
  •            Podręcznik do inspekcji statków i wydawania świadectw sanitarnych statków
  •            Krajowe wytyczne dla członków załogi dotyczące środków zapobiegawczych

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...