Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

2020-03-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

„Przemysł żeglugowy odgrywa kluczową rolę w światowym łańcuchu logistycznym ponieważ 90% towarów na świecie jest transportowanych drogą morską. W czasie tej ogromnie trudnej sytuacji społeczności na świecie konieczne jest zminimalizowanie zakłóceń w handlu aby zapewnić stałą dostawę żywności i leków do konsumentów” – powiedziała Koordynator ds. Morskich Jacqueline Smith.

W ostatnich dniach UE (Unia Europejska) dołączyła do wciąż rosnącej liczby krajów i terytoriów na świecie, które wprowadziły, w celu spowolnienia pandemii, zakazy podróży. Zakazy i inne środki, w tym samoizolacja i „dystans społeczny” zostały wprowadzone aby dać szpitalom, lekarzom i pracownikom medycznym więcej czasu na radzenie sobie z tą sytuacją kryzysową i aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że liczba osób wymagających leczenia przekroczy możliwości szpitali.

Wpływ ograniczeń podróży już odczuwają niektóre kraje zapewniające siłę roboczą w światowym przemyśle żeglugowym. Filipiny i Ukraina należą do państw, które zamknęły swoje granice, co praktycznie uniemożliwiło wprowadzenie zmian w załogach. ITF dowiedział się również, że większość państw bandery udzieliła zwolnień z przestrzegania maksymalnych okresów świadczenia pracy określonych w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC).

„W odpowiedzi na kryzys COVID-19, w celu złagodzenia problemów związanych z podmianami załogi, ITF zgodził się na przedłużenie umów o pracę z marynarzami na okre s 1 miesiąca” – powiedziała Smith.

ITF zdecydował, że w okresie od 17 marca 2020 do 16 kwietnia 2020 nie zakwestionuje przedłużenia umów maksymalnie o 1 miesiąc, nawet jeśli przedłużenia te przesuną okresy pracy marynarzy powyżej maksymalnego poziomu określonego w zatwierdzonych przez ITF układach zbiorowych lub MLC.

„Przedłużenie nastąpi tylko wtedy, gdy indywidualni marynarze wyrażą zgodę na takie przedłużenie” – powiedziała Smith. „Oczywiste jest również to, że należy wziąć pod uwagę życzenie każdego marynarza i jeśli marynarz ma solidne podstawy do powrotu do kraju pod koniec swojej umowy to, niezależnie od ograniczeń podróży, jego sprawa zostanie poddana dalszej ocenie przez ITF i naszych partnerów społecznych”- powiedziała Jacqueline Smith.

W dniu dzisiejszym ITF również ponowił wezwanie do wszystkich sektorów przemysłu żeglugowego aby kontynuowały współpracę w celu przepływu istotnych surowców i dostaw.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 19.03.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"