Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

2020-03-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

„Przemysł żeglugowy odgrywa kluczową rolę w światowym łańcuchu logistycznym ponieważ 90% towarów na świecie jest transportowanych drogą morską. W czasie tej ogromnie trudnej sytuacji społeczności na świecie konieczne jest zminimalizowanie zakłóceń w handlu aby zapewnić stałą dostawę żywności i leków do konsumentów” – powiedziała Koordynator ds. Morskich Jacqueline Smith.

W ostatnich dniach UE (Unia Europejska) dołączyła do wciąż rosnącej liczby krajów i terytoriów na świecie, które wprowadziły, w celu spowolnienia pandemii, zakazy podróży. Zakazy i inne środki, w tym samoizolacja i „dystans społeczny” zostały wprowadzone aby dać szpitalom, lekarzom i pracownikom medycznym więcej czasu na radzenie sobie z tą sytuacją kryzysową i aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że liczba osób wymagających leczenia przekroczy możliwości szpitali.

Wpływ ograniczeń podróży już odczuwają niektóre kraje zapewniające siłę roboczą w światowym przemyśle żeglugowym. Filipiny i Ukraina należą do państw, które zamknęły swoje granice, co praktycznie uniemożliwiło wprowadzenie zmian w załogach. ITF dowiedział się również, że większość państw bandery udzieliła zwolnień z przestrzegania maksymalnych okresów świadczenia pracy określonych w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC).

„W odpowiedzi na kryzys COVID-19, w celu złagodzenia problemów związanych z podmianami załogi, ITF zgodził się na przedłużenie umów o pracę z marynarzami na okre s 1 miesiąca” – powiedziała Smith.

ITF zdecydował, że w okresie od 17 marca 2020 do 16 kwietnia 2020 nie zakwestionuje przedłużenia umów maksymalnie o 1 miesiąc, nawet jeśli przedłużenia te przesuną okresy pracy marynarzy powyżej maksymalnego poziomu określonego w zatwierdzonych przez ITF układach zbiorowych lub MLC.

„Przedłużenie nastąpi tylko wtedy, gdy indywidualni marynarze wyrażą zgodę na takie przedłużenie” – powiedziała Smith. „Oczywiste jest również to, że należy wziąć pod uwagę życzenie każdego marynarza i jeśli marynarz ma solidne podstawy do powrotu do kraju pod koniec swojej umowy to, niezależnie od ograniczeń podróży, jego sprawa zostanie poddana dalszej ocenie przez ITF i naszych partnerów społecznych”- powiedziała Jacqueline Smith.

W dniu dzisiejszym ITF również ponowił wezwanie do wszystkich sektorów przemysłu żeglugowego aby kontynuowały współpracę w celu przepływu istotnych surowców i dostaw.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 19.03.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać