Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

2020-03-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

„Przemysł żeglugowy odgrywa kluczową rolę w światowym łańcuchu logistycznym ponieważ 90% towarów na świecie jest transportowanych drogą morską. W czasie tej ogromnie trudnej sytuacji społeczności na świecie konieczne jest zminimalizowanie zakłóceń w handlu aby zapewnić stałą dostawę żywności i leków do konsumentów” – powiedziała Koordynator ds. Morskich Jacqueline Smith.

W ostatnich dniach UE (Unia Europejska) dołączyła do wciąż rosnącej liczby krajów i terytoriów na świecie, które wprowadziły, w celu spowolnienia pandemii, zakazy podróży. Zakazy i inne środki, w tym samoizolacja i „dystans społeczny” zostały wprowadzone aby dać szpitalom, lekarzom i pracownikom medycznym więcej czasu na radzenie sobie z tą sytuacją kryzysową i aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że liczba osób wymagających leczenia przekroczy możliwości szpitali.

Wpływ ograniczeń podróży już odczuwają niektóre kraje zapewniające siłę roboczą w światowym przemyśle żeglugowym. Filipiny i Ukraina należą do państw, które zamknęły swoje granice, co praktycznie uniemożliwiło wprowadzenie zmian w załogach. ITF dowiedział się również, że większość państw bandery udzieliła zwolnień z przestrzegania maksymalnych okresów świadczenia pracy określonych w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC).

„W odpowiedzi na kryzys COVID-19, w celu złagodzenia problemów związanych z podmianami załogi, ITF zgodził się na przedłużenie umów o pracę z marynarzami na okre s 1 miesiąca” – powiedziała Smith.

ITF zdecydował, że w okresie od 17 marca 2020 do 16 kwietnia 2020 nie zakwestionuje przedłużenia umów maksymalnie o 1 miesiąc, nawet jeśli przedłużenia te przesuną okresy pracy marynarzy powyżej maksymalnego poziomu określonego w zatwierdzonych przez ITF układach zbiorowych lub MLC.

„Przedłużenie nastąpi tylko wtedy, gdy indywidualni marynarze wyrażą zgodę na takie przedłużenie” – powiedziała Smith. „Oczywiste jest również to, że należy wziąć pod uwagę życzenie każdego marynarza i jeśli marynarz ma solidne podstawy do powrotu do kraju pod koniec swojej umowy to, niezależnie od ograniczeń podróży, jego sprawa zostanie poddana dalszej ocenie przez ITF i naszych partnerów społecznych”- powiedziała Jacqueline Smith.

W dniu dzisiejszym ITF również ponowił wezwanie do wszystkich sektorów przemysłu żeglugowego aby kontynuowały współpracę w celu przepływu istotnych surowców i dostaw.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 19.03.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...