Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Po 17-tu miesiącach porzucenia marynarze wracają do domu

2018-03-10

ITF z zadowoleniem przyjął fakt, że w końcu, po trwających 17-cie miesięcy sporach pomiędzy armatorem a operatorem, 11 członków załogi statku ?Agean Princes? bandery panamskiej mogło wrócić do domu w Indiach i Myanmarze. W trakcie tych sporów załoga była przetrzymywana na statku w Ajmanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Załoga wróciła do domu mimo, że nie otrzymała setek tysięcy dolarów zaległego wynagrodzenia.

ITF z zadowoleniem przyjął fakt, że w końcu, po trwających 17-cie miesięcy sporach pomiędzy armatorem a operatorem, 11 członków załogi statku „Agean Princes” bandery panamskiej mogło wrócić do domu w Indiach i Myanmarze. W trakcie tych sporów załoga była przetrzymywana na statku w Ajmanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Załoga wróciła do domu mimo, że nie otrzymała setek tysięcy dolarów zaległego wynagrodzenia.

Inspektor ITF, Mohamed Arrachedi, pomagał załodze od chwili kiedy została porzucona w czerwcu 2016 roku. „ To bardzo trudny przypadek ale w końcu, we współpracy z Federalnymi Władzami Transportu (FTA) udało się nam pomóc marynarzom i doprowadzić do repatriacji”.

„ITF i FTA ściśle współpracowali aby porzucona na wodach Zjednoczonych Emiratów Arabskich załoga mogła w końcu doczekać się zakończenia sporu. Ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie dążą do pełnego przestrzegania Konwencji MLC to marynarze, którzy będą tam teraz pracować będą mieli zapewnioną lepszą ochronę swoich praw.

Aby pomóc w rozwiązaniu problemu porzuconej załogi inspektor ITF współpracował także z krajem bandery – Panamą.

„Ale to jeszcze nie koniec tej smutnej historii. Armator jest winien załodze zaległe wynagrodzenia aż od 2015 roku. Łączna kwota zaległości sięga 916 000,-USD. Inspektor Mahamed Arrachedi dodał: „ Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego porzucenia załogi. To jest plaga, która musi się skończyć i musimy ją już teraz powstrzymać”.

(tł. „Telegraph” No.3, March 2018)


Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu