Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

2020-03-23

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

W liście napisano, że należy zagwarantować, że wszyscy marynarze, niezależnie od narodowości, będą traktowani jako „kluczowi pracownicy” oraz że rządy państw członkowskich ONZ zostaną poinformowane o kluczowej roli jaką marynarze odgrywają w handlu światowym.

 

Ponadto ITF i ICS domagają się aby:

  •           Temat ten dodać pilnie do odpowiednich spotkań na wysokim szczeblu;
  •     Rządy krajowe zwołały spotkania trójstronne w celu znalezienia natychmiastowego rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją marynarze wykonujący swoje obowiązki, a w szczególności dotyczące podmian załogi i przemieszczania się marynarzy.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF David Heindel z zadowoleniem przyjął wspólny list. „Rządy, związki zawodowe i partnerzy społeczni muszą się spotkać i uzgodnić praktyczne i niezbędne środki, które należy podjąć aby zapewnić marynarzom ochronę ich zdrowia i ochronę zdrowia wszystkich pracowników, z którymi mają kontakt”.

„Rządy muszą również wprowadzić procedury ułatwiające przemieszczanie się marynarzy na statki i ze statków, tak aby ograniczenia w tym ruch nie spowodowały zakłóceń w pracy i nie wstrzymywały ruchu w ładunkach”.

 

ICS zrzesza krajowe stowarzyszenia armatorów z całego świata i reprezentuje ponad 80% światowego tonażu statków handlowych.

 

Pełny tekst wspólnego listu:

 

WSPÓLNY  LIST OTWARTY DO AGENCJI ONZ OD ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU TRANSPORTU MORSKIEGO

UŁATWIENIA ZMIAN ZAŁOGI ABY UTRZYMAĆ HANDEL ŚWIATOWY W CZASIE KRYZYSU COVIS-19

 

Do:

Dyrektor Generalny, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ, Konfederacja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia

 

W związku z pandemią COVID-19 niezwykle ważne jest aby wszystkie rządy kontynuowały handel morski, umożliwiając nadal dostęp statków handlowych do portów na całym świecie oraz ułatwiając przemieszczanie się i szybką podmianę załóg.

 

Piszemy w imieniu ICS, która reprezentuje krajowe stowarzyszenia armatorskie z całego świata i ponad 80% światowego tonażu oraz ITF, który przemawia w imieniu około 2 milionów marynarzy, którzy pracują na międzynarodowych statkach handlowych na całym świecie.

 

W związku z pandemią COVID-19 ważne jest aby rządy światowe w pełni zrozumiały, że około 90% światowego handlu odbywa się statkami komercyjnymi, które przewożą światową żywność, energię i surowce a także wytwarzane towary i komponenty – w tym niezbędne środki medyczne i wiele produktów sprzedawanych w supermarketach, przedmioty niezbędne (ze względu na złożone łańcuchy dostaw) do zachowania wielu miejsc pracy w produkcji – bez których współczesne społeczeństwo nie może po prostu funkcjonować.

 

W czasach globalnego kryzysu ważniejsze niż kiedykolwiek jest utrzymanie stałego łańcucha dostaw oraz ruchu handlu morskiego i transportu.

 

W szczególności oznacza to utrzymanie światowych portów otwartych dla zawinięć statków handlowych oraz ułatwienie podmian załóg i przemieszczanie się załóg przy jak najmniejszej liczbie przeszkód.

 

Przestrzegając międzynarodowych przepisów morskich, regulujących bezpieczne godziny pracy i warunki pracy załóg aby mogły nadal bezpiecznie przewozić światowe towary, każdego miesiąca, na statkach które eksploatują,  około 100 000 marynarzy musi zostać zmienionych.

 

W związku z tym chcemy podkreślić zasadniczą potrzebę przyznania marynarzom handlowym na świecie odpowiednich zwolnień z wszelkich krajowych ograniczeń w zakresie podróży, przy dołączaniu lub opuszczaniu ich statków w celu utrzymania światowych łańcuchów dostaw drogą morską.

 

Z uwagi na ich istotną rolę podczas globalnej pandemii sugerujemy aby marynarzy, niezależnie od narodowości, traktować tak jak innych „kluczowych pracowników”, takich jak załogi linii lotniczych i pracowników medycznych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, i niezależnie od konieczności przestrzegania procedur dotyczących zdrowia w nagłych wypadkach, traktować te procedury z pragmatyzmem i zrozumieniem podczas podróży na i ze statku.

 

Dlatego też wzywamy wasze organizacje wraz z rządami państw członkowskich do podkreślenia kluczowego znaczenia tego problemu.

 

W trybie pilnym prosimy o dodanie tego tematu do porządku obrad odpowiednich posiedzeń wysokiego szczebla oraz o zachęcenie władz krajowych w państwach członkowskich organizacji do niezwłocznego zaangażowania się we współpracę z krajowymi stowarzyszeniami armatorów i związkami zawodowymi marynarzy w celu znalezienia szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu, który – w przypadku braku takich rozwiązań – może grozić zahamowaniem globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu pandemii COVID-19.

 

Z poważaniem,

 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF

 

Tłumaczenie artykułu ze strony ITF z dnia 19 marca 2020 roku

Aktualności, wydarzenia

2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"