Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

2020-03-23

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

W liście napisano, że należy zagwarantować, że wszyscy marynarze, niezależnie od narodowości, będą traktowani jako „kluczowi pracownicy” oraz że rządy państw członkowskich ONZ zostaną poinformowane o kluczowej roli jaką marynarze odgrywają w handlu światowym.

 

Ponadto ITF i ICS domagają się aby:

  •           Temat ten dodać pilnie do odpowiednich spotkań na wysokim szczeblu;
  •     Rządy krajowe zwołały spotkania trójstronne w celu znalezienia natychmiastowego rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją marynarze wykonujący swoje obowiązki, a w szczególności dotyczące podmian załogi i przemieszczania się marynarzy.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF David Heindel z zadowoleniem przyjął wspólny list. „Rządy, związki zawodowe i partnerzy społeczni muszą się spotkać i uzgodnić praktyczne i niezbędne środki, które należy podjąć aby zapewnić marynarzom ochronę ich zdrowia i ochronę zdrowia wszystkich pracowników, z którymi mają kontakt”.

„Rządy muszą również wprowadzić procedury ułatwiające przemieszczanie się marynarzy na statki i ze statków, tak aby ograniczenia w tym ruch nie spowodowały zakłóceń w pracy i nie wstrzymywały ruchu w ładunkach”.

 

ICS zrzesza krajowe stowarzyszenia armatorów z całego świata i reprezentuje ponad 80% światowego tonażu statków handlowych.

 

Pełny tekst wspólnego listu:

 

WSPÓLNY  LIST OTWARTY DO AGENCJI ONZ OD ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU TRANSPORTU MORSKIEGO

UŁATWIENIA ZMIAN ZAŁOGI ABY UTRZYMAĆ HANDEL ŚWIATOWY W CZASIE KRYZYSU COVIS-19

 

Do:

Dyrektor Generalny, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ, Konfederacja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia

 

W związku z pandemią COVID-19 niezwykle ważne jest aby wszystkie rządy kontynuowały handel morski, umożliwiając nadal dostęp statków handlowych do portów na całym świecie oraz ułatwiając przemieszczanie się i szybką podmianę załóg.

 

Piszemy w imieniu ICS, która reprezentuje krajowe stowarzyszenia armatorskie z całego świata i ponad 80% światowego tonażu oraz ITF, który przemawia w imieniu około 2 milionów marynarzy, którzy pracują na międzynarodowych statkach handlowych na całym świecie.

 

W związku z pandemią COVID-19 ważne jest aby rządy światowe w pełni zrozumiały, że około 90% światowego handlu odbywa się statkami komercyjnymi, które przewożą światową żywność, energię i surowce a także wytwarzane towary i komponenty – w tym niezbędne środki medyczne i wiele produktów sprzedawanych w supermarketach, przedmioty niezbędne (ze względu na złożone łańcuchy dostaw) do zachowania wielu miejsc pracy w produkcji – bez których współczesne społeczeństwo nie może po prostu funkcjonować.

 

W czasach globalnego kryzysu ważniejsze niż kiedykolwiek jest utrzymanie stałego łańcucha dostaw oraz ruchu handlu morskiego i transportu.

 

W szczególności oznacza to utrzymanie światowych portów otwartych dla zawinięć statków handlowych oraz ułatwienie podmian załóg i przemieszczanie się załóg przy jak najmniejszej liczbie przeszkód.

 

Przestrzegając międzynarodowych przepisów morskich, regulujących bezpieczne godziny pracy i warunki pracy załóg aby mogły nadal bezpiecznie przewozić światowe towary, każdego miesiąca, na statkach które eksploatują,  około 100 000 marynarzy musi zostać zmienionych.

 

W związku z tym chcemy podkreślić zasadniczą potrzebę przyznania marynarzom handlowym na świecie odpowiednich zwolnień z wszelkich krajowych ograniczeń w zakresie podróży, przy dołączaniu lub opuszczaniu ich statków w celu utrzymania światowych łańcuchów dostaw drogą morską.

 

Z uwagi na ich istotną rolę podczas globalnej pandemii sugerujemy aby marynarzy, niezależnie od narodowości, traktować tak jak innych „kluczowych pracowników”, takich jak załogi linii lotniczych i pracowników medycznych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, i niezależnie od konieczności przestrzegania procedur dotyczących zdrowia w nagłych wypadkach, traktować te procedury z pragmatyzmem i zrozumieniem podczas podróży na i ze statku.

 

Dlatego też wzywamy wasze organizacje wraz z rządami państw członkowskich do podkreślenia kluczowego znaczenia tego problemu.

 

W trybie pilnym prosimy o dodanie tego tematu do porządku obrad odpowiednich posiedzeń wysokiego szczebla oraz o zachęcenie władz krajowych w państwach członkowskich organizacji do niezwłocznego zaangażowania się we współpracę z krajowymi stowarzyszeniami armatorów i związkami zawodowymi marynarzy w celu znalezienia szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu, który – w przypadku braku takich rozwiązań – może grozić zahamowaniem globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu pandemii COVID-19.

 

Z poważaniem,

 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF

 

Tłumaczenie artykułu ze strony ITF z dnia 19 marca 2020 roku

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...