Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy

2020-03-31

Światowi liderzy związków zawodowych Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Stephen Cotton, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) piszą o znaczeniu ochrony pracowników łańcucha dostaw podczas pandemii COVID-19.

W miarę pogłębiania się pandemii koronawirusa w wielu doniesieniach prasowych widzieliśmy obrazy z całego świata przedstawiające puste półki w supermarketach ponieważ „kupowanie w panice” spowodowało niedobory żywności i leków.

 

Wzrost popytu, napędzany przez ludzi gromadzących niezbędne towary, spowodował szok u milionów ludzi szukających w sklepach papieru toaletowego, makaronów czy paracetamolu i zwrócił ich uwagę na pracowników, którzy muszą utrzymać łańcuchy dostaw w tym kryzysie.

 

Nasi pracownicy służby zdrowia są bohaterami ale na tym froncie jest także wielu innych. Ochrona pracowników łańcucha dostaw, którzy są kluczowi dla pokonania koronawirusa, musi stanowić priorytet dla rządów w celu zapewnienia dostaw produktów medycznych, żywności i innych niezbędnych rzeczy.

 

Pracownicy rolnictwa nadal pracują w trudnych warunkach aby zapewnić nam żywność. Pracownicy transportu, w tym marynarze i dokerzy, zapewniają, że niezbędne towary nadal przemieszczają się po całym świecie. Pracownicy utrzymują funkcjonowanie służb publicznych aby lekarze i pielęgniarki mogli dotrzeć tam, gdzie są potrzebni. Dostawcy i kierowcy dostarczający żywność stoją na pierwszej linii dostarczając przedmioty codziennego użytku, które pozwalają na utrzymanie osób i  rodzin w izolacji. Na każdym etapie tego łańcucha to samo dotyczy pracowników produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i sklepów spożywczych.

 

To, co obecnie jest oczywiste dla ludzi na całym świecie to fakt, że ci pracownicy są niezbędni w radzeniu sobie z tą sytuacją kryzysową.

 

W tym tygodniu związki zawodowe napisały list do liderów G20 wzywając, w odpowiedzi na pandemię COVID-19,  do podjęcia kompleksowych działań na rzecz ochrony zdrowia, dochodów i miejsc pracy kluczowych pracowników, którzy mają fundamentalne znaczenie dla reagowania na tę pandemię i dla jej przezwyciężenia. Będzie to również kluczowe dla stabilizacji gospodarek i realnego ożywienia gospodarczego. Oprócz pracowników służby zdrowia także pracownicy łańcuchów dostaw i transportu stają na pierwszej linii aby chronić nas wszystkich.

 

Rządy i pracodawcy muszą współpracować aby zidentyfikować pracowników dotkniętych kryzysem i podjąć kroki w celu ich ochrony. Obejmuje to zapewnienie podwyższonego wynagrodzenia aby odzwierciedlić ryzyko narażenia na koronawirusa oraz ochronę dochodów innych pracowników, którzy mają zmniejszoną ilość pracy w wyniku kryzysu. Środki te powinny być stosowne niezależnie od rodzaju umowy o pracę. Pracownicy o niestandardowych formach zatrudnienia powinni także otrzymać wsparcie swoich dochodów oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i nie można ich pozostawiać na szarym końcu.

 

Na każdym poziomie należy znaleźć rozwiązania poprzez autentyczne wspólne działania związków zawodowych, rządów, pracodawców i instytucji.

 

Należy podjąć wszelkie działania w celu zapewnienia funkcjonowania i długoterminowej stabilności łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw nie mogą być utrzymane bez siły roboczej. Pracownicy potrzebują wsparcia w wykonywaniu pracy, potrzebują godnego wynagrodzenia i poszanowania wszystkich swoich praw pracowniczych.

 

Świat potrzebuje pracowników aby kontynuować transport niezbędnych towarów przez granice do miejsc, w których są najbardziej potrzebne w danym momencie. Niezbędne jest aby marynarze na całym świecie byli zwolnieni z zakazów podróży przy wchodzeniu lub schodzeniu ze swoich statków aby utrzymać funkcjonowanie światowych łańcuchów dostaw drogą morską. Należy również zająć się „wąskimi gardłami” na naszych drogach, na granicach krajowych czy państwowych,  powodującymi niepotrzebne opóźnienia i przerwy w łańcuchu dostaw.

 

Konieczne jest zapewnienie osobistego wyposażenia ochronnego aby kontrolować zakażenia oraz zapewnienie, że produkty medyczne znajdują się w rękach tych, którzy najbardziej ich potrzebują a także wprowadzenie przepisów wspierających i opiekujących się rodzinami dotkniętymi katastrofą. Pracownicy muszą mieć aktywny udział w codziennym zarządzaniu środkami bezpieczeństwa. Ponieważ ryzyko zakażenia w miejscu pracy rośnie z każdym dniem należy słuchać głosów pracowników na temat najlepszych sposobów zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa.

 

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy wspierać inspekcje pracy aby zapewnić przestrzeganie zasad BHP i innych norm oraz kontrole w miejscu pracy.

 

To, czego jesteśmy świadkami, to wyjątkowy moment w historii, heroiczny wysiłek  stojących na pierwszej linii pracowników służby zdrowia oraz wszystkich pracowników łańcuchów dostaw, którzy pracują aby przeprowadzić nas przez ten kryzys. Obowiązkiem tych, którzy mają władzę jest zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony do reakcji na COVID-19, narzędzi do wykonywania pracy, czy to poprzez wsparcie dochodu, sprzęt czy bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my będziemy ich chronić.

 

G20 zobowiązała się do zagwarantowania, na niespotykaną dotąd skalę,  5 bilionów dolarów na pobudzenie gospodarki. Gwarancja ta obejmuje pobudzenie gospodarki, ochronę pracowników i miejsc pracy a także zobowiązanie do współpracy międzynarodowej w czasach, gdy spada multilateralizm i zdolność radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami. Aby zrealizować te zamierzenia niezbędny jest dialog społeczny z biznesem i związkami zawodowymi, żeby zaprojektować i wdrożyć to niezbędne wsparcie.

 

Przypominamy jednak przedsiębiorstwom, że mają szanować prawa człowieka, co wiąże się z odpowiedzialnością za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w łańcuchach dostaw.

 

Dziękujemy firmom współpracującym ze związkami zawodowymi za ochronę pracowników, miejsc pracy i utrzymanie otwartych łańcuchów dostaw ale wzywamy inne, które szukają własnych zysków, do zrozumienia, że one również są zagrożone.

 

Ta pandemia tragicznie ujawniła nieludzkość modelu łańcucha dostaw, który bezwzględnie wykorzystuje ludzi pracy, zwłaszcza kobiety i migrantów, poprzez ograniczenie praw człowieka i praw pracowniczych, zaniżone płace i brak umów o pracę a co za tym idzie niepewność zatrudnienia. Musimy wyjść z tego kryzysu w pełni zaangażowani w tworzenie nowego modelu wspólnego dobrobytu i godnej pracy dla wszystkich.

 

Przeżywając ten kryzys musimy wyciągną wnioski jeśli chcemy budować silne, bardziej zrównoważone i bardziej wyrównane gospodarki. Rozdrobniony system gospodarczy z nieformalnym zatrudnieniem i zmniejszającymi się prawami pracowniczymi nie pozwoli nam od tego uciec.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 30.03.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...