Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zmiany w zapisach dotyczących stref wysokiego ryzyka oraz o charakterze działań wojennych

2018-02-20

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 zmieniły się zapisy dotyczące stref o charakterze działań wojennych oraz wysokiego ryzyka. Zmiany opracowano dla układów zbiorowych typu ITF IBF lecz mają one także zastosowanie w układach zbiorowych typu TCC oraz Standard. Główne zmiany w porównaniu do obecnie istniejących zapisów dotyczą wód terytorialnych Jemenu i Somalii.

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 zmieniły się zapisy dotyczące stref o charakterze działań wojennych oraz wysokiego ryzyka. Zmiany opracowano dla układów zbiorowych typu ITF IBF lecz mają one także zastosowanie w układach zbiorowych typu TCC oraz Standard. Główne zmiany w porównaniu do obecnie istniejących zapisów dotyczą wód terytorialnych Jemenu i Somalii.

Jemen – w związku z aktywnością zbrojną w obszarze Jemenu powstał nowy obszar , który jest sklasyfikowany jako obszar objęty działaniami o charakterze wojennym i mieści się on w strefie wód terytorialnych Jemenu.

Somalia – zmieniono układ wód terytorialnych i połączono je z istniejącym obszarem wysokiego ryzyka na Zatoce Adeńskiej oraz Zachodnim Oceanie Indyjskim.

W załącznikach poniżej zamieszczamy pełne informacje i wytyczne dotyczące obszarów jak i praw marynarzy, których statki przebywają lub będą przebywać w takich obszarach.

Pełny wykaz stref wraz z prawami marynarzy i obowiązkami armatorów