Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy

2020-04-15

Międzynarodowa Federacja Transportowców - ITF utworzył specjalną mapę pokazującą wpływ ograniczeń COVID-19 na kraje i porty na całym świecie.

Na podstawie danych zebranych od około 140 inspektorów ITF mapa ta stanowi istotną pomoc dla tysięcy marynarzy, którzy szczególnie dotkliwie odczuwają ten kryzys.

 

Rządy nakładają różne ograniczenia na statki i załogi a mapa ta pozwoli użytkownikom na znalezienie najnowszych informacji.

 

Koordynator inspektoratu ITF Steve Trowsdale powiedział: „marynarze na całym świecie znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z powodu kryzysu. Są oddaleni o wiele kilometrów od domu i mają niewielki dostęp do przydatnych lub pomocnych informacji”.

„Ta mapa to kolejny sposób, w jaki ITF wykorzystuje wszystko, co ma do dyspozycji aby być dostępnym dla każdego marynarza, który znajduje się w tej trudnej sytuacji. Każdy marynarz, który ma poważne problemy powinien skorzystać z mapy aby skontaktować się z najbliższym inspektorem lub koordynatorem lub naszym zespołem wsparcia dla marynarzy.”

 

Z zespołem wsparcia marynarzy można skontaktować się za pośrednictwem :

seafsupport@itf.org.uk, WhatsApp/Viber+44 7523 515097 lub Facebook@itfseafererssupport

 

Klikając na oznaczone na mapie punkty można otrzymać informacje dotyczące wprowadzonych w danym kraju ograniczeń i listy kontaktów z przedstawicielami ITF.

 

Oto przykładowe informacje, jakie tam znajdziemy na temat poszczególnych restrykcji czy zakazów.

 

Na przykład informacje dotyczące Polski zawierają poniższe dane:

 

Informacje ogólne:

Granice są zamknięte, Ośrodki dla marynarzy są zamknięte

 

Restrykcje dla marynarzy:   

Podmiany załóg są niedozwolone - z wyjątkiem załóg polskich. W ważnych przypadkach urząd emigracyjny może zezwolić na podmianę obcych załóg. Wymagana jest specjalna aplikacja.

 

Wizyty na statku:

Nie zezwala się Inspektorom ITF na wizyty na statkach

Nie zezwala się przedstawicielom ośrodków dla marynarzy na wizyty na statkach

 

Informacje dotyczące portowców:

Portowcy są zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej

 

Aby otrzymać więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielami ITF w Polsce:

 

Adam Mazurkiewicz, Koordynator ITF

Szczecin

tel.: +48 501 539 329

email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

 

Grzegorz Daleki, Inspektor ITF

Gdynia/Gdańsk

tel.: +48 514 430 374

email: daleki_grzegorz@itf.org.uk

 

Artykuł przygotowany na podstawie informacji ze strony internetowej ITF z dnia 09.04.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia