Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu

2020-04-20

Zeszłotygodniowe oświadczenie Specjalnego Trójstronnego Komitetu MOP dotyczącego Konwencji o Pracy na Morzu (w którym reprezentowani są marynarze, pracodawcy morscy i przedstawiciele państw członkowskich UE) dokładnie określiło aktualną sytuację, mówiąc:

„Globalna pandemia koronawirusa (COVID-19) stwarza tragiczne warunki dla przemysłu morskiego i marynarzy. Życie codzienne w wielu krajach zostało mocno ograniczone ale społeczeństwa nadal potrzebują żywności, leków i dóbr codziennego użytku a fabryki wymagają materiałów i logistyki by wysyłać swoje towary. Podkreśla to potrzebę solidnych, międzynarodowych łańcuchów dostaw i podkreśla kluczowe znaczenie handlu morskiego dla gospodarki światowej, która opiera się na żegludze, która przewozi 90% wszystkich towarów.”

 

ITF i JNG (Joint Negotiating Group) wraz z International Maritime Employers’ Council (IMEC) oraz International Mariners Association of Japan (IMMAJ) i Korean Shipowners’ Association (KSA) a także z tajwańskim przedsiębiorstwem żeglugowym Evergreen, jako odpowiedzialni partnerzy społeczni nieustannie prowadzą dyskusje na temat tego, co sytuacja ta  oznacza zarówno dla marynarzy, jak i pracodawców. W szczególności jeśli chodzi o obecne prawa i obowiązki wynikające z kontraktów, w obliczu rosnących ograniczeń w podróżowaniu, nakładanych przez większość krajów oraz zawieszeniu regularnych podróży lotniczych, które powodują zatrzymanie regularnych podmian załogi i repatriacji w ogóle.

 

Większość pracodawców morskich została zmuszona do wprowadzenia tymczasowego zamrożenia podmian załóg a my,  jesteśmy zarówno wdzięczni, jak i dumni ze sposobu, w jaki marynarze przyjęli te wyzwania, kontynuując profesjonalne wykonywanie swojej pracy.

 

Pragniemy oficjalnie uznać ich nieoceniony wkład w wysiłki branży w zakresie przetrwania w tych tragicznych czasach.

 

Sytuacja ta jednak wymaga dalszych starań i wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, a za pośrednictwem IBF (International Barganing Forum) zgodziliśmy się na:

a.    Okazać elastyczność odnośnie zapisów Artykułu 5 (Czas trwania zatrudnienia) w układzie zbiorowym IBF aby pozwolić wspólnie marynarzom i pracodawcom  na przedłużenie bieżących warunków trwania kontraktu do 15 maja 2020. Mając stałą kontrolę i przegląd, co kolejne 2 tygodnie, warunków a szczególnie długości okresów zatrudnienia. 

b.    Dostarczenie nowych wytycznych dotyczących interpretacji zapisów układu zbiorowego IBF w okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, która nigdy nie była przewidziana w momencie tworzenia tego ramowego układu zbiorowego.

 

Potencjalne scenariusze i uzgodnienia podejścia do tych zagadnień przedstawiono w Aneksie 1 do niniejszego listu i powinny być one stosowane jako zasady przewodnie dla wszystkich statków objętych układami IBF, z wyjątkiem oczywiście gdy lokalne prawodawstwo przewiduje inną, bardziej rygorystyczną, interpretację.

 

Ponadto doskonale zdajemy sobie sprawę, że wydłużenie maksymalnego czasu podróży może być tylko tymczasowym rozwiązaniem, które będzie możliwe do przyjęcia tylko przez ograniczony czas. Pragniemy zapewnić marynarzy, że podejmujemy wiele, poza kulisowych działań, poprzez lobbowanie rządów i poszukujemy wykonalnych rozwiązań tego ogromnego problemu.

 

Planowane podmiany załóg powinny pozostać priorytetem tam, gdzie to możliwe; gdy tylko niektóre ograniczenia zostaną zniesione lub przynajmniej złagodzone dla marynarzy („kluczowi pracownicy”) i powróci  dostępność niektórych lotów – nastąpi repatriacja.

 

Francesco Gargiullo                                                                          Jacqueline Smith

Joint Secretary ING and IMEC CEO                                                  Maritime Coordinator ITF

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.04.2020 roku