Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu

2020-04-20

Zeszłotygodniowe oświadczenie Specjalnego Trójstronnego Komitetu MOP dotyczącego Konwencji o Pracy na Morzu (w którym reprezentowani są marynarze, pracodawcy morscy i przedstawiciele państw członkowskich UE) dokładnie określiło aktualną sytuację, mówiąc:

„Globalna pandemia koronawirusa (COVID-19) stwarza tragiczne warunki dla przemysłu morskiego i marynarzy. Życie codzienne w wielu krajach zostało mocno ograniczone ale społeczeństwa nadal potrzebują żywności, leków i dóbr codziennego użytku a fabryki wymagają materiałów i logistyki by wysyłać swoje towary. Podkreśla to potrzebę solidnych, międzynarodowych łańcuchów dostaw i podkreśla kluczowe znaczenie handlu morskiego dla gospodarki światowej, która opiera się na żegludze, która przewozi 90% wszystkich towarów.”

 

ITF i JNG (Joint Negotiating Group) wraz z International Maritime Employers’ Council (IMEC) oraz International Mariners Association of Japan (IMMAJ) i Korean Shipowners’ Association (KSA) a także z tajwańskim przedsiębiorstwem żeglugowym Evergreen, jako odpowiedzialni partnerzy społeczni nieustannie prowadzą dyskusje na temat tego, co sytuacja ta  oznacza zarówno dla marynarzy, jak i pracodawców. W szczególności jeśli chodzi o obecne prawa i obowiązki wynikające z kontraktów, w obliczu rosnących ograniczeń w podróżowaniu, nakładanych przez większość krajów oraz zawieszeniu regularnych podróży lotniczych, które powodują zatrzymanie regularnych podmian załogi i repatriacji w ogóle.

 

Większość pracodawców morskich została zmuszona do wprowadzenia tymczasowego zamrożenia podmian załóg a my,  jesteśmy zarówno wdzięczni, jak i dumni ze sposobu, w jaki marynarze przyjęli te wyzwania, kontynuując profesjonalne wykonywanie swojej pracy.

 

Pragniemy oficjalnie uznać ich nieoceniony wkład w wysiłki branży w zakresie przetrwania w tych tragicznych czasach.

 

Sytuacja ta jednak wymaga dalszych starań i wysiłków wszystkich zainteresowanych stron, a za pośrednictwem IBF (International Barganing Forum) zgodziliśmy się na:

a.    Okazać elastyczność odnośnie zapisów Artykułu 5 (Czas trwania zatrudnienia) w układzie zbiorowym IBF aby pozwolić wspólnie marynarzom i pracodawcom  na przedłużenie bieżących warunków trwania kontraktu do 15 maja 2020. Mając stałą kontrolę i przegląd, co kolejne 2 tygodnie, warunków a szczególnie długości okresów zatrudnienia. 

b.    Dostarczenie nowych wytycznych dotyczących interpretacji zapisów układu zbiorowego IBF w okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, która nigdy nie była przewidziana w momencie tworzenia tego ramowego układu zbiorowego.

 

Potencjalne scenariusze i uzgodnienia podejścia do tych zagadnień przedstawiono w Aneksie 1 do niniejszego listu i powinny być one stosowane jako zasady przewodnie dla wszystkich statków objętych układami IBF, z wyjątkiem oczywiście gdy lokalne prawodawstwo przewiduje inną, bardziej rygorystyczną, interpretację.

 

Ponadto doskonale zdajemy sobie sprawę, że wydłużenie maksymalnego czasu podróży może być tylko tymczasowym rozwiązaniem, które będzie możliwe do przyjęcia tylko przez ograniczony czas. Pragniemy zapewnić marynarzy, że podejmujemy wiele, poza kulisowych działań, poprzez lobbowanie rządów i poszukujemy wykonalnych rozwiązań tego ogromnego problemu.

 

Planowane podmiany załóg powinny pozostać priorytetem tam, gdzie to możliwe; gdy tylko niektóre ograniczenia zostaną zniesione lub przynajmniej złagodzone dla marynarzy („kluczowi pracownicy”) i powróci  dostępność niektórych lotów – nastąpi repatriacja.

 

Francesco Gargiullo                                                                          Jacqueline Smith

Joint Secretary ING and IMEC CEO                                                  Maritime Coordinator ITF

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.04.2020 roku

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...