Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy

2020-04-27

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i jej globalna sieć stowarzyszeń członkowskich, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) oraz 215 związków zawodowych marynarzy wzywają marynarzy na całym świecie do włączenia syren na swoich statkach przebywających w porcie o godz. 12:00 czasu lokalnego w międzynarodowym dniu Święta Pracy 1 maja 2020.

Międzynarodowy Dzień Pracownika – lub Dzień Pracownika, Dzień Maja lub Święto Pracy – uznawany jest w wielu krajach na całym świecie jako dzień uczczenia i docenienia pracowników.

 

ICS i ITF zachęcają do tego gestu solidarności aby uhonorować ponad 1,6 miliona marynarzy na całym świecie, nieznanych bohaterów światowego handlu, którzy zapewniają krajom – nie tylko w czasie pandemii COVID-19 ale i każdego dnia – zaopatrzenie w żywność, paliwo i ważne towary takie jak sprzęt medyczny. Przed włączeniem syren należy upewnić się czy na ich użycie nie jest wymagane odpowiednie zezwolenie.

 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS powiedział: „Nasi marynarze są nieznanymi bohaterami światowego handlu i nie możemy zapominać o wkładzie, jaki wnoszą każdego dnia aby zapewnić naszym krajom dostawy potrzebnych nam towarów. Dźwięki syren w portach w dniu, w którym świat uznaje wkład pracowników, jest idealnym sposobem na przypomnienie nam wszystkim ich poświęcenia. Wszyscy są Bohaterami na Morzu”.

 

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF powiedział: „ITF z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i wzywa marynarzy do włączenia syren swoich statków w globalnym geście solidarności ale co ważne, aby upewnić się, że w centrum uwagi pozostaje sposób w jaki ci kluczowi marynarze mają zapewnić, że w czasie tego kryzysu podstawowe towary będą nadal przewożone na całym świecie. Rządy powinny postrzegać to jako wezwanie do działania aby ułatwić podmiany załóg i swobodny przepływ marynarzy, tak aby mogli oni utrzymywać łańcuchy dostaw w ruchu międzynarodowym w tych niespotykanych czasach”.

 

Żegluga morska odgrywa podstawową rolę w globalnych łańcuchach dostaw ale kwestia zmian w załodze stanowi poważne zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania handlu morskiego. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu, związanych z COVID-19, po długich okresach pobytu na morzu, czas przebywania na statku jeszcze się wydłużył. Obecna sytuacja nie może trwać w nieskończoność ze względu na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie marynarzy.

 

ICS i ITF ponowiły również apele do rządów i wystosowały do nich wspólny list od ICS i IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

 

ICS i ITF wspólnie wzywają rządy do:

  1.         Wyznaczenia konkretnej i ograniczonej liczby lotnisk do bezpiecznego przemieszczania się i repatriacji załóg.
  2.       Ponownego zdefiniowania marynarzy jako kluczowych pracowników świadczących podstawowe usługi podczas pandemii COVID-19, znosząc krajowe ograniczenia dla pasażerów i innego personelu uznawanego za nieistotny.
  3.         Zobowiązania się do utrzymania otwartych łańcuchów dostaw podejmując pilne działania w tej sprawie.

 

ICS i ITF wydały również listy upoważniające aby pomóc marynarzom i władzom w uznaniu statusu kluczowego pracownika transportu, działającego zgodnie z prawem. Firmy żeglugowe mogą skorzystać z szablonu listu upoważniającego, skopiować tekst na papierze firmowym, wypełnić szczegółowe dane marynarza i udostępnić każdemu marynarzowi, którego dotyczą pod warunkiem, że przeszedł wymaganą kontrolę medyczną. W liście stwierdza się : „Ten list upoważniający poświadcza, że marynarz powinien mieć możliwość swobodnego przejazdu między swoim domem a statkiem i przeszedł badanie medyczne”.

 

Treść listu w załączniku.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 24 kwietnia 2020.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...