Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy

2020-04-27

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) i jej globalna sieć stowarzyszeń członkowskich, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) oraz 215 związków zawodowych marynarzy wzywają marynarzy na całym świecie do włączenia syren na swoich statkach przebywających w porcie o godz. 12:00 czasu lokalnego w międzynarodowym dniu Święta Pracy 1 maja 2020.

Międzynarodowy Dzień Pracownika – lub Dzień Pracownika, Dzień Maja lub Święto Pracy – uznawany jest w wielu krajach na całym świecie jako dzień uczczenia i docenienia pracowników.

 

ICS i ITF zachęcają do tego gestu solidarności aby uhonorować ponad 1,6 miliona marynarzy na całym świecie, nieznanych bohaterów światowego handlu, którzy zapewniają krajom – nie tylko w czasie pandemii COVID-19 ale i każdego dnia – zaopatrzenie w żywność, paliwo i ważne towary takie jak sprzęt medyczny. Przed włączeniem syren należy upewnić się czy na ich użycie nie jest wymagane odpowiednie zezwolenie.

 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS powiedział: „Nasi marynarze są nieznanymi bohaterami światowego handlu i nie możemy zapominać o wkładzie, jaki wnoszą każdego dnia aby zapewnić naszym krajom dostawy potrzebnych nam towarów. Dźwięki syren w portach w dniu, w którym świat uznaje wkład pracowników, jest idealnym sposobem na przypomnienie nam wszystkim ich poświęcenia. Wszyscy są Bohaterami na Morzu”.

 

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF powiedział: „ITF z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i wzywa marynarzy do włączenia syren swoich statków w globalnym geście solidarności ale co ważne, aby upewnić się, że w centrum uwagi pozostaje sposób w jaki ci kluczowi marynarze mają zapewnić, że w czasie tego kryzysu podstawowe towary będą nadal przewożone na całym świecie. Rządy powinny postrzegać to jako wezwanie do działania aby ułatwić podmiany załóg i swobodny przepływ marynarzy, tak aby mogli oni utrzymywać łańcuchy dostaw w ruchu międzynarodowym w tych niespotykanych czasach”.

 

Żegluga morska odgrywa podstawową rolę w globalnych łańcuchach dostaw ale kwestia zmian w załodze stanowi poważne zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania handlu morskiego. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu, związanych z COVID-19, po długich okresach pobytu na morzu, czas przebywania na statku jeszcze się wydłużył. Obecna sytuacja nie może trwać w nieskończoność ze względu na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie marynarzy.

 

ICS i ITF ponowiły również apele do rządów i wystosowały do nich wspólny list od ICS i IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

 

ICS i ITF wspólnie wzywają rządy do:

  1.         Wyznaczenia konkretnej i ograniczonej liczby lotnisk do bezpiecznego przemieszczania się i repatriacji załóg.
  2.       Ponownego zdefiniowania marynarzy jako kluczowych pracowników świadczących podstawowe usługi podczas pandemii COVID-19, znosząc krajowe ograniczenia dla pasażerów i innego personelu uznawanego za nieistotny.
  3.         Zobowiązania się do utrzymania otwartych łańcuchów dostaw podejmując pilne działania w tej sprawie.

 

ICS i ITF wydały również listy upoważniające aby pomóc marynarzom i władzom w uznaniu statusu kluczowego pracownika transportu, działającego zgodnie z prawem. Firmy żeglugowe mogą skorzystać z szablonu listu upoważniającego, skopiować tekst na papierze firmowym, wypełnić szczegółowe dane marynarza i udostępnić każdemu marynarzowi, którego dotyczą pod warunkiem, że przeszedł wymaganą kontrolę medyczną. W liście stwierdza się : „Ten list upoważniający poświadcza, że marynarz powinien mieć możliwość swobodnego przejazdu między swoim domem a statkiem i przeszedł badanie medyczne”.

 

Treść listu w załączniku.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 24 kwietnia 2020.