Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).

2020-04-28

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca pracy na morzu z 2006 roku (MLC) jasno stwierdza - marynarz pracujący na statku ma prawo do należytej ochrony zdrowia oraz dostępu do szybkiej i odpowiedniej opieki medycznej, w tym podstawowej opieki dentystycznej.

Musi to być jak najbardziej podobne do opieki medycznej, która jest ogólnie dostępna dla pracowników na lądzie i obejmować prawo do bezzwłocznej wizyty u wykwalifikowanego lekarza lub dentysty w portach zawinięcia.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) wydała również wstępną listę zaleceń dla rządów  i władz krajowych dotyczącą ułatwienia handlu morskiego podczas pandemii COVID-19, w której wezwała rządy i władze krajowe do:

1.      Rozważenia tymczasowego ograniczenia personelu na statku w porcie (wyjątkowo  lub do czasu, gdy sytuacja pozwoli na inne postępowanie), chyba że następuje zejście  ze statku w ramach podmiany załogi lub otrzymanie pomocy medycznej, niedostępnej na statku, w nagłych wypadkach.

2.      Zapewnienia marynarzom dostępu do ratownictwa medycznego na lądzie w nagłych przypadkach.

 

Gdy światowi przywódcy starają się wprowadzać środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapewnić obywatelom opiekę medyczną a rządy muszą walczyć ze skutkami wirusa to, mimo kluczowej roli jaką odgrywają w zapewnieniu niezbędnych towarów, w tym sprzętu medycznego, często zapomina się o marynarzach.

 

Każdego dnia coraz większa liczba marynarzy zgadza się na przedłużenie umowy o pracę, mimo że zakończył się termin kontraktu i spędzili na statku od 6 do 10 miesięcy. Poza tymi uchybieniami dodatkowo krzywdzi się ich odmawiając koniecznej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, niezwiązanych z COVID-19, z powodu ograniczeń krajowych lub lokalnych. Niektóre problemy medyczne były niewielkie ale i zdarzały się inne przypadki, które były poważne i potencjalnie zagrażały życiu i wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 

Jeden z przypadków dotyczył marynarza, który odczuwał nagły i ostry ból w lewym oku, który stopniowo się pogarszał i doprowadził do wrażliwości na światło. Statek skonsultował się z okulistą, który obawiał się, że marynarz może stracić wzrok i zalecił natychmiastową ewakuację medyczną w celu odpowiedniego leczenia. Niestety, miejscowe indonezyjskie władze portowe odmówiły marynarzowi opuszczenia statku, pomimo wysiłków agenta portowego, klubu P&I i ambasady. Po silnych naciskach ze strony filii ITF w Indonezji, związku zawodowego marynarzy Indonezji (KPI), władze portu w Morowali w końcu zgodziły się aby marynarz zszedł ze statku i otrzymał właściwą opiekę medyczną.

 

Władze indonezyjskie odrzuciły również wiele wniosków o ewakuację medyczną niezbędną do uratowania życia rosyjskiego marynarza ze statku u wybrzeży Sumatry. Marynarz wykazywał objawy udaru, splątanie, mylącą mowę, ból pod lewym ramieniem i porażenie nogi. Lekarz z Global Voyager Assitance potwierdził, że marynarz powinien zostać natychmiast wysłany do szpitala na leczenie gdyż jest to sytuacja zagrażająca jego życiu. Niepokojący jest fakt, że lokalne władze portowe, podając za powód ograniczenia ze względu na  COVID-19,  dwukrotnie odrzuciły wnioski kapitana o ewakuację medyczną. Afilianci ITF, Związek Marynarzy Rosji (SUR) i KPI w Indonezji a także ITF i odpowiednie agencje ONZ, w tym MOP i IMO oraz władze Rosji wielokrotnie interweniowały u władz Indonezji.

 

To tylko niektóre ze zgłoszonych przypadków. Jest więcej przykładów odmawiania marynarzom prawa do leczenia. Rządy nie mogą wykorzystywać obecnej epidemii koronawirusa do odmawiania marynarzom podstawowych praw człowieka zapisanych w ustawodawstwie międzynarodowym i krajowym.

 

Morscy partnerzy społeczni, JNG i ITF, pilnie wzywają rządy do zwiększenia i poszanowania praw marynarzy do opieki medycznej i leczenia. Jest to nie tylko konieczne do tego aby handel światowy był nadal w ruchu a niezbędne towary nadal były transportowane do tych, którzy ich potrzebują ale jest to także podstawowe prawo człowieka, którego nie można uchylić z powodu pandemii. Marynarze są kluczowymi pracownikami i bez ich profesjonalnych usług i zaangażowania obywatele świata byliby w znacznie gorszej sytuacji.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...