Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19

2020-05-07

Kompleksowy "plan działania" został opracowany przez związki zawodowe, przemysł związany z łańcuchami dostaw i we współpracy z agencjami ONZ.

12-stopniowy plan wydany przez Międzynarodową Organizację Morską pozwala rządom na podjęcie kroków, które ułatwią podmiany załóg statków podczas pandemii.

Brak podmian załóg zagraża samopoczuciu marynarzy, bezpieczeństwu morskiemu i krytycznym łańcuchom dostaw, na których opiera się świat.

 

Aby pomóc rządom we wprowadzeniu skoordynowanych procedur, które ułatwią bezpieczny przepływ marynarzy, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydała dzisiaj dla swoich  174 państw członkowskich 12-etapowy plan, w którym przedstawiła „mapę drogową” uwalniania marynarzy z blokady spowodowanej przez COVID-19 i która pozwoli na stosowanie odpowiednich wyjątków dotyczących dołączania lub opuszczania statków. Plan ten zatytułowany jest „Zalecane ramy protokołów dla zapewnienia bezpiecznych zmian w załodze statku i podróży podczas pandemii choroby koronawirusa (COVID-19)”.

 

55-stronicowy kompleksowy plan działania, który ma pokazać w jaki sposób rządy mogą ułatwić podmiany załóg i rozwiać obawy dotyczące bezpieczeństwa podczas całego procesu,   został opracowany przez szeroką koalicję związków zawodowych marynarzy, międzynarodowych stowarzyszeń przemysłu żeglugowego przy udziale przedstawicieli branży lotniczej, organizacji międzynarodowych oraz sektora ubezpieczeń.

 

Aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi przepisami morskimi za około dwa tygodnie około 150000 marynarzy na statkach handlowych będzie musiało zostać podmienionych a tysiące z nich, z powodu ciągłego nakładania ograniczeń na podróżowanie, pozostaje uwięzionych na statkach na całym świecie. Nieprzestrzeganie tych zasad może grozić bezpieczeństwu morskiemu a także łańcuchom dostaw, na których opiera się świat.

 

Frank Coles, prezes Wallen Group działającej w branży żeglugowej z siedzibą w Hongkongu, powiedział na łamach „Safety at Sea”, że „władze muszą zrozumieć z jak olbrzymim problemem mamy do czynienia. Nie mówimy o kilku osobach, które chcą wrócić do domu. Są ich tysiące. Dodatkowy stres dla marynarzy związany z ciągle przedłużanymi kontraktami i ich obawy przed rozłąką z bliskimi mogą doprowadzić do licznych błędów, które w konsekwencji poskutkują chociażby zwiększeniem liczby wypadków. Blokując podmiany załóg będziemy wkrótce świadkami katastrofy w dziedzinie zdrowia psychicznego marynarzy i bezpieczeństwa na morzu”.

 

W zeszły piątek, w Międzynarodowym Dniu Pracy, statki na całym świecie, w ramach inicjatywy #HeroesAtSeaShoutout, włączyły swoje syreny aby przypomnieć rządom o trudnej sytuacji i poświęceniu 1,2 mln marynarzy na świecie, którzy utrzymują zaopatrzenie świata podczas pandemii COVID-19.

 

Guy Platten, sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Żeglugowej (ICS) powiedział:

„Widzieliśmy jak nasi bohaterowie na morzu pokazują, że robią wszystko aby utrzymać handel. Jesteśmy gotowi wspierać naszych marynarzy i współpracujemy z liderami politycznymi aby ustalić stałe zasady i umożliwić bezpieczne podmiany załogi.”

„Problem jest prosty ale jego rozwiązanie jest skomplikowane. Dlatego też zintensyfikowaliśmy nasze działania i opracowaliśmy protokoły. Współpracujemy teraz z rządami w celu wdrożenia tej „mapy drogowej”.

„Marynarze naprawdę nadal pracują bardzo ciężko, z dnia na dzień, z dala od bliskich ale jeśli nie będziemy w stanie uwolnić naszych marynarzy z blokady COVID-19 to możemy zacząć odczuwać zakłócenia w handlu a co ważniejsze, zwiększenie ryzyka wypadków i wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym. Odkładanie tego na później nie jest już żadna opcją”.

 

Protokoły jasno określają odpowiedzialność rządów, armatorów, przewoźników i marynarzy. Zapewniają również ramy dla opracowania solidnych procedur, które można stosować na całym świecie aby zapewnić ciągłość handlu i uwolnienie marynarzy.

 

Stephen Cotton, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) powiedział:

„Dzisiaj związki zawodowe marynarzy, przemysł oraz MOP i IMO wspólnie wzywają rządy na całym świecie aby położyły kres trudnościom, z którymi boryka się obecnie 150000 marynarzy  i torują im drogę do powrotu do domu”.

„Chodzi o to aby rządy uznały kluczową rolę jaką marynarze odgrywają w globalnych łańcuchach dostaw, uznając ich za pracowników kluczowych i zapewniły natychmiastowe i spójne wyjątki od ograniczeń COVID-19 aby umożliwić podmiany załogi.”

„Międzynarodowi marynarze są na pierwszej linii zmagań z tymi obciążeniami ponieważ rządy przymykają oko na „zapomniany sektor”. ITF, ICS i IMO mają dla nich wyraźne przesłanie – rządy nie mogą kontynuować postępowania na zasadzie „nie widzę i nie dostrzegam” a więc problemu nie ma – zdecydowanie nalegamy na wykorzystanie tej „mapy drogowej” do działania już teraz, zanim poniosą poważniejsze konsekwencje”.

 

Ta krytyczna kwestia w coraz większym stopniu nabiera wymiaru humanitarnego dla tych załóg, które spędziły już wiele miesięcy na morzu i które pilnie wymagają repatriacji i podmiany do swoich macierzystych krajów. Oprócz konieczności przestrzegania międzynarodowych przepisów i zobowiązań umownych przez firmy żeglugowe to tych okresów pracy na pokładzie statków nie można przedłużać na czas nieokreślony ze względu na niebezpieczne skutki jaki ma to dla zdrowia i dobrego samopoczucia członków załóg, a co najważniejsze, dla bezpiecznej eksploatacji statków.

 

To 12- stopniowe rozwiązanie zapewnia rządom globalne ramy, które ułatwią podmianę załóg statków, w tym problemu braku dostępnych lotów. Opracowane zostały w rekordowo krótkim czasie, z uwagi na znaczenie międzynarodowego transportu morskiego dla odporności światowej gospodarki w tak krytycznym okresie aby umożliwić rządom podjęcie pilnych działań niezbędnych do rozwiązania tego problemu.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 6 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...