Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG

2020-05-15

Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).

 

Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG), reprezentująca pracodawców oraz Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF), reprezentująca związki zawodowe marynarzy i ich członków, z zadowoleniem przyjęły List Okólny nr 4204/Zał.14 Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), który został wydany 5 maja 2020 i skierowany do wszystkich państw członkowskich IMO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyspecjalizowanych agend, organizacji międzyrządowych i pozarządowych mających status konsultacyjny przy IMO.

 

List okólny zawiera protokoły ramowe, które mają zapewnić, że zmiany załogi mogą być dokonane szybko i bezpiecznie, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyzwań spowodowanych przez Covid-19, przed którymi stoi globalny przemysł morski. List podkreśla także krytyczną, chociaż często jeszcze nieznaną i pomijaną sytuację marynarzy, a mianowicie ważną rolę jaką odgrywają oni w światowej gospodarce i naszym społeczeństwie.

 

„Dla utrzymania globalnych łańcuchów dostaw żegluga ma zasadnicze znaczenie ale obecna sytuacja, ze względu na bezpieczeństwo i dobro załóg statków oraz bezpieczeństwo handlu morskiego, obecna sytuacja jest niezrównoważona. Każdego miesiąca, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi przepisami  morskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra załogi oraz zapobiegając przemęczeniu, około 150 000 marynarzy wymaga podmiany.”

 

Wcześniej, jako odpowiedzialni partnerzy społeczni, JNG (składająca się z Międzynarodowej Rady Pracodawców Morskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Marynarzy Zarządzających Japonii, Koreańskiego Stowarzyszenia Armatorów i Evergreen) oraz ITF (reprezentująca 215 związków zawodowych marynarzy i ich milion członków) już dwukrotnie zgodzili się na przedłużenie kontraktów marynarzy w celu zabezpieczenia ich przed narażeniem na Covid-19 a także zdając sobie sprawę z ogromu wyzwań jakie stawia pandemia pod względem ograniczeń w podróży i dostępności lotów. Oznaczało to więc, że znaczna liczba marynarzy musiała pozostać na statku po zakończeniu umowy o pracę podczas gdy inni oczekiwali na zaokrętowanie aby dołączyć do swoich statków i dalej zarabiać na życie.

 

W rozmowach w ubiegłym tygodniu JNG i ITF zgodziły się, że obecna sytuacja  związana z brakiem podmian załogi nie może być kontynuowana gdyż może to być szkodliwe dla zdrowia i dobra marynarzy, narażając nie tylko ich na ryzyko ale także środowisko i światowe łańcuchy dostaw. Nie należy lekceważyć przemęczenia marynarzy, dlatego też partnerzy społeczni uzgodnili, że nie będą przedłużać umów ale wesprą okres wdrażania, nie dłuższy niż 30 dni (do 15 czerwca 2020), kory pozwoli rządom na wdrożenie protokołów ramowych tak jak to określono w liście okólnym IMO.

 

Dlatego strony uzgodniły:

  1.     Wsparcie okresu przejściowego dla rządów i pracodawców na wdrożenie protokołów ramowych wydanych przez IMO do 30 dni, od 15 maja 2020 w celu zapewnienia bezpiecznych ułatwień w podmianach załogi;
  2.      Firmy rozważą, jeśli to wykonalne i możliwe finansowo, finansowo nagrodzić każdego marynarza, którego umowa o pracę wygasła ale który nadal kontynuuje pracę;
  3.     Firmy rozważą, o ile to finansowo wykonalne i możliwe, zapewnienie marynarzom oczekującym na lądzie na zatrudnienie zaliczkową wypłatę wynagrodzenia;
  4.        Tam, gdzie to możliwe, firmy zapewnią marynarzom dodatkową przepustowość sieci i dostęp do internetu aby  mogli kontaktować się z domem;
  5.        Wówczas gdy rozpocznie się podmiana załogi to ci marynarze, którzy najdłużej przebywają na statku będą traktowani priorytetowo, bez względu na stanowisko.

 

Kończąc, ITF i JNG pragną ostrzec państwa bandery, kluby P&I, operatorów i czarterujących, że w przypadku, gdy protokoły ramowe w sprawie zmian załogi nie wejdą w życie do połowy czerwca 2020 to konsekwencje chorób związanych ze stresem, które dotykają marynarzy i braku dostępu do pomocy medycznej na lądzie, mogą negatywnie wpłynąć na handlową rentowność eksploatacji statków.

 

Jacqueline Smith, Koordynator Morski ITF

Francesco Gargiulo, Sekretarz JNG i Dyrektor Generalny IMEC

 

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 14 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...