Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

2020-05-22

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

 

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 bardzo ważne jest aby ITF mogła zebrać informacje od marynarzy dotyczące środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach.

Wyniki badań pomogą ITF w uzyskaniu pełniejszego zrozumienia obecnie stosowanych środków ochrony zdrowia, tak aby mozna było w jak najlepszym stopniu opowiadać się za wprowadzaniem ulepszeń, które są wymagane w celu ochrony marynarzy lub są rzeczywiście najlepszymi, określonymi obecnie w branży, stosowanymi praktykami.

Pytania w kwestionariuszu dotyczą m.in. procedur stosowanych na statkach odnośnie COVID-19, środków ochrony zdrowia, które zostały wprowadzone, w tym badań przesiewowych i testowania marynarzy i odwiedzających statek oraz  dostępności do opieki medycznej i zaopatrzenia.

Kwestionariusz jest anonimowy a jego wypełnienie zajmie tylko 10 minut. Gromadzenie tych informacji ma dla ITF fundamentalne znaczenie  i odpowiedzi na te pytania mogą pozwolić branży morskiej na  przyczynienie się do ratowania życia.

 

Poniżej link do kwestionariusza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQLb-IycskWS213y008nuetC_HluCLtLoET-6MGJc7hUNUNCOTBHMk5DV0k1UEMwV0ZIQUVMNjBISS4u

Aktualności, wydarzenia