Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków

2020-05-22

Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.

 

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 bardzo ważne jest aby ITF mogła zebrać informacje od marynarzy dotyczące środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach.

Wyniki badań pomogą ITF w uzyskaniu pełniejszego zrozumienia obecnie stosowanych środków ochrony zdrowia, tak aby mozna było w jak najlepszym stopniu opowiadać się za wprowadzaniem ulepszeń, które są wymagane w celu ochrony marynarzy lub są rzeczywiście najlepszymi, określonymi obecnie w branży, stosowanymi praktykami.

Pytania w kwestionariuszu dotyczą m.in. procedur stosowanych na statkach odnośnie COVID-19, środków ochrony zdrowia, które zostały wprowadzone, w tym badań przesiewowych i testowania marynarzy i odwiedzających statek oraz  dostępności do opieki medycznej i zaopatrzenia.

Kwestionariusz jest anonimowy a jego wypełnienie zajmie tylko 10 minut. Gromadzenie tych informacji ma dla ITF fundamentalne znaczenie  i odpowiedzi na te pytania mogą pozwolić branży morskiej na  przyczynienie się do ratowania życia.

 

Poniżej link do kwestionariusza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQLb-IycskWS213y008nuetC_HluCLtLoET-6MGJc7hUNUNCOTBHMk5DV0k1UEMwV0ZIQUVMNjBISS4u

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu