Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"

2020-05-29

Liderzy najważniejszych na świecie władz morskich, lotniczych i do spraw pracy wydali wspólne oświadczenie wzywające rządy do ułatwienia zmian w załogach oraz uznanie milionów pracowników w krytycznych, z powodu obecnej pandemii, branżach za "pracowników kluczowych".

 

Fang Liu (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego – ICAO), Kitack Lim (Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO) i Guy Ryder (Międzynarodowa Organizacja Pracy – ILO) twierdzą, że lotnictwo i transport morski, wraz z rybołówstwem, są zbyt ważne dla globalnych łańcuchów dostaw aby rządowe ograniczenia uniemożliwiające zmiany załogi i podróżowanie powodowały jakiekolwiek zakłócenia.

 

„Nasze trzy organizacje starają się zapewnić aby marynarze, personel morski, personel statków rybackich, personel sektora energetyki morskiej, personel lotniczy, personel łańcucha dostaw ładunków lotniczych, personel świadczący usługi na lotniskach i w portach, zostali uznani za „kluczowych pracowników”, niezależnie od narodowości i aby zwolniono ich z ograniczeń w podróżowaniu, żeby zapewnić im dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach i, jeśli to konieczne, aby w nagłych wypadkach ułatwić im repatriację” – powiedzieli liderzy.

 

Organy międzynarodowe wezwały również rządy do usunięcia ograniczeń uniemożliwiających załodze zejście ze statku w porcie. Obecnie wielu pracowników transportu, w celu podmiany załogi i powrotu do domu,  nie może dotrzeć, ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, do lotnisk lub innych węzłów transportowych.

 

„Szukamy wsparcia rządów aby ułatwić zmiany załóg, operacje niezbędne do utrzymania globalnych łańcuchów dostaw oraz operacje związane z pomocą humanitarną, lotami medycznymi i lotami pomocowymi. Z przyczyn humanitarnych – oraz konieczności przestrzegania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa i zatrudnienia – zmiany załogi nie mogą być odraczane na czas nieokreślony” – powiedzieli.

 

Zachęca się rządy do pilnego zareagowania na problem zmian załogi. Obecnie, z powodu ograniczeń Covid-19 wprowadzonych przez rządy na całym świecie,  około 200 000 marynarzy utknęło na pokładzie statków na całym świecie bez możliwości odciążenia ich przez świeże załogi.

 

16 czerwca mija termin wyznaczony przez ITF i pracodawców morskich na wdrożenie przez rządy protokołów IMO, które umożliwiałyby podmiany załogi.

 

ITF ostrzegła, że aby uniknąć zatrzymania globalnego handlu, ograniczenia te muszą zostać usunięte.

 

Aby wesprzeć kampanię dotyczącą zmian załogi możesz podpisać petycję w sprawie marynarzy, którą można znaleźć na stronie: seafarersmatter.com

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 28 maja 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia