Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

COVID-19: Przemysł żeglugowy powtarza żądania podjęcia działań przez Komisję Europejską w sprawie umożliwienia zmian w załogach

2020-06-04

W oczekiwaniu na dzisiejsze (od red. 04.06.2020 roku) spotkanie ministrów transportu i jutrzejsze (od red. 05.06.2020 roku) spotkanie ministrów spraw wewnętrznych ETF i ECSA, wraz z międzynarodowym stowarzyszeniem żeglugi pasażerskiej (Cruise Line International Associacion) i Światową Radą Żeglugi (WSC), skierowały wspólny list do ministrów.

 

Przedstawiciele przemysłu morskiego wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do natychmiastowego podjęcia działań i umożliwienia zmian załogi w portach europejskich poprzez wprowadzenie ułatwień wizowych.

 

Organizacje powtarzają twierdzenia zawarte w poprzednich listach i pokazują w jaki sposób wpłynęło to na marynarzy, którzy zostali dotknięci zakłóceniami w podróży z powodu COVID-19. Członkowie załogi, których kontrakty zostały przedłużone – w niektórych przypadkach o wiele miesięcy – pilnie powinni zostać zmienieni przez swoich kolegów, jednakże dokonywanie zmian załogi w UE nadal pozostaje niezwykle trudne.

 

Jeżeli nie zostaną podjęte pilne działania to problem ten będzie nadal dotyczył tysięcy marynarzy  - w ciągu najbliższych 2 miesięcy od 100 000 do 200 000 marynarzy z państw trzecich będzie musiało otrzymać wizę Schengen aby mogli podróżować w celu zwolnienia załogi na statkach w portach UE.

 

ETF, ECSA, CLIA i WSC przedstawiają różne działania, które należy podjąć aby skutecznie zaradzić tej sytuacji. Szczegóły ich propozycji można znaleźć w ich liście dostępnym TUTAJ.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 4 czerwca 2020 roku.

Aktualności, wydarzenia