Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Przemysł morski wzywa przywódców UE: ułatwiajcie repatriację, podmiany załóg, urlopy na lądzie i opiekę medyczną!

2020-07-09

W związku z nasilającym się kryzysem humanitarnym, wynikającym z braku odpowiednich działań rządów, aby zapewnić podmiany załóg, zainteresowane strony europejskiego i międzynarodowego przemysłu żeglugowego połączyły siły aby poszukać przywództwa politycznego i zaangażować przywódców europejskich w działania dla dobra marynarzy.

 

Wzywają ich, aby zobowiązali się do zrobienia wszystkiego co w ich mocy aby promować, bez dalszych opóźnień,  w Państwach Członkowskich oraz państwach trzecich ułatwienia w podmianach załóg.

 

Z powodu COVID-19 i ograniczeń w podróżowaniu oraz zamknięciu granic na całym świecie utknęły setki tysięcy marynarzy. Obecnie ponad 250 000 marynarzy oczekuje na statkach na podmiany załogi, a niektórzy z nich spędzili na morzu 15 miesięcy lub nawet więcej. Tyle samo osób oczekuje na możliwość dołączenia do statku.

 

Poza ogromną presją, jaką ta sytuacja stwarza dla indywidualnych marynarzy,  jest to również czas poważnych trudności  dla globalnej i krajowej gospodarki. Zapewnienie, aby bez żadnych przeszkód mogły odbywać się podmiany załóg w portach europejskich powinno być postrzegane strategicznie, jako część szerszego planu naprawy przemysłu europejskiego.

 

Europejscy i międzynarodowi partnerzy społeczni w transporcie morskim (Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej - ECSA , Europejska Federacja Transportowców – ETF,  Międzynarodowa Izba Żeglugi – ICS, Międzynarodowa Federacja Transportowców – ITF) a także CLIA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Pasażerskich – Crusie Lines International Association), WSC (Światowa Rada Żeglugi – World Shipping Council), IMEC (Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich – International Maritime Employers Council), INTERTANKO i INTERMANAGER ostrzegają, że nie ma już czasu do stracenia i nakłaniają decydentów do wykazania odpowiedzialności politycznej na najwyższym szczeblu politycznym  - ponieważ są przekonani, że tam gdzie jest wola polityczna istnieje także sposób rozwiązania problemów!

 

Twierdzą, że UE ma wyjątkową pozycję aby coś zmienić i wzywają wszystkie rządy do dawania przykładu bez dalszej zwłoki:

  •          Uznanie wszystkich marynarzy, bez względu na ich narodowość, za kluczowych pracowników i ułatwienie im przemieszczania się w warunkach, które chronią ich zdrowie i minimalizują ryzyko zakażenia COVID-19.
  •        Zapewnienie marynarzom, bez żadnych przeszkód,  możliwości dołączenia lub opuszczenia swoich statków w celu repatriacji, zmiany załogi, urlopu na lądzie i opieki medycznej.
  •       Stworzenie niezbędnych warunków dla korytarzy powietrznych dla marynarzy z Państw Członkowskich UE i kluczowych krajów dostarczających siłę roboczą.

 

Wzywają  decydentów w instytucjach UE i Państwach Członkowskich do wykorzystania nadchodzących spotkań wysokiego szczebla w Parlamencie Europejskim, Radzie i Radzie Europy oraz szczytu do spraw zmiany załogi, pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, aby wykazać się odpowiedzialnością polityczną i służyć wielu marynarzom,  marynarzom którzy służyli światu w ciągu ostatnich miesięcy.

 

Wspólne listy zostały wysłane do Przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursuli Von der Leyen, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, Przewodniczącego Rady Europy Charles’a Michael, kanclerz  Angeli Merkel – jako obecnej Przewodniczącej Rady UE oraz kilku europejskich członków Parlamentu i Państw Członkowskich.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 07.07.2020 roku.