Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Leczenie marynarzy na lądzie

2020-07-14

Jedną z konsekwencji pandemii są trudności w przestrzeganiu, przez niektóre państwa, zobowiązań wobec marynarzy do ułatwiania udzielania im pomocy medycznej na lądzie. Taka sytuacja jest całkowicie nie do zaakceptowania przez ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców).

 

ITF, razem z jej afiliantami, musiała kilkukrotnie interweniować aby zażądać udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym marynarzom, pomocy która była niedostępna na ich statkach.

 

 

Załączone wytyczne dla portów i państw przybrzeżnych określają w jaki sposób statek i odpowiednie organy na lądzie powinny współpracować aby ułatwić szybką pomoc poszkodowanym lub chorym marynarzom na lądzie, tak aby pomoc medyczna mogła być udzielona, szczególnie gdy marynarz jest podejrzany o zakażenie COVID-19.

 

Wytyczne te zostały opracowane wraz z innymi przedstawicielami przemysłu. Chociaż są to tylko wytyczne to opierają się one na międzynarodowych zobowiązaniach prawnych państw do ochrony zdrowia marynarzy.