Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Ocalony od zapomnienia - podniesienie polskiej bandery na historycznym jachcie S/Y Polonez

2020-07-15

Dnia 04 lipca br. na przystani jachtowej w Szczecinie, po dwóch latach remontu, podniesiono polską banderę na legendarnym jachcie Polonez, na którym na przełomie 1972/1973 roku Kapitan Krzysztof Baranowski opłynął kulę ziemską.

 

Redakcja Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ „Solidarność” otrzymała zaproszenie na tę niezwykłą uroczystość.

Po licznych przemówieniach, polska bandera została podniesiona przez obecnego armatora jednostki Macieja Skomorowskiego przy brzmieniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, przy wydawanych komendach przez Kapitana Krzysztofa Baranowskiego.

 

Obecny właściciel jachtu we wzruszający sposób powiedział:

„W momencie zakupu jednostki złożyłem obietnicę, że na jachcie będzie powiewała polska bandera i słowa dotrzymałem. Chcę, żeby Polonez płynął cały czas dookoła świata. Na pewno wolniej, na pewno delikatniej, ale chcę, żeby Polonez był miejscem integrującym Polonię. Ten Polonez będzie taką pływającą ambasadą Rzeczpospolitej”.

 

Zapytaliśmy Kapitana Krzysztofa Baranowskiego, jakie emocje odczuwa podczas tego wydarzenia, odpowiedział:

”Mieszane – radość, że ta dzielna jednostka, kawał mojej historii życia odzyskała należne jej miejsce ale i zarazem smutek, że nie służy młodzieży, aby rozwijać ich pasję do żeglarstwa, ale mam nadzieję, że mój projekt szkoły pod żaglami jednak powstanie”.

Dodał również: „wspomnienia związane z Polonezem są ciągle bardzo żywe, ponieważ były niezwykle głębokie i to zarówno w rejsie samotnym, jak i potem w rejsie z rodziną. Jeden i drugi rejs był bardzo trudny z różnych powodów również i psychicznych, więc cieszę się, że mam to za sobą, bo zdobyłem pewne doświadczenie, które do dzisiaj wykorzystuję”.

 

Dla   przypomnienia: 13 września 2018 roku Redakcja Biuletynu Morskiego KSMMiR NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w konferencji prasowej, na której ogłoszono, że anonimowy inwestor kupił niszczejącą jednostkę, której burzliwa historia sięga lat 70; od sukcesu pokonania przez jacht pięciu kontynentów od zachodu na wschód pod dowództwem samotnego żeglarza Kpt. Krzysztofa Baranowskiego, poprzez przekazanie jej Wyższej Szkole Morskiej (WSM) w Szczecinie jako dar dla młodych wilków Morskich uczących się obcowania z morzem po sprzedaż przez WSM jachtu wbrew woli Kpt Baranowskiego.

 

Późniejsze losy naznaczone były permanentnym niszczeniem i okradaniem jachtu. (artykuł opisujący historię jachtu oraz sprawozdanie z przedmiotowej konferencji znajduje się w Biuletynie Morskim KSMMiR NSZZ „Solidarność” nr 3 (89) 2018 r.

Link do pobrania publikacji:

https://solidarnosc.nms.org.pl/_DataFiles/biuletyny/biuletyn_morski/BM_89_internet.pdf

 

Przypominamy: walka o przetrwanie „Poloneza” i remont jachtu został przeprowadzony bez wsparcia jakiejkolwiek instytucji, tylko dzięki pasji, zaangażowaniu  i pieniądzom prywatnych ludzi.