Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie ITF w sprawie kryzysu zmian załogi - 16 lipca 2020

2020-07-17

Dzisiaj minął miesiąc od czasu, gdy ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców powiedziała rządom na świecie, że "już wystarczy" oraz, że światowa federacja związkowa oraz jej afilianci będą pomagać marynarzom na całym świecie w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i repatriacji do swoich domów i rodzin po zakończeniu kontraktów.

 

Dzisiaj również minęły dwa miesiące od chwili gdy ITF i nasi partnerzy ze Wspólnej Grupy Negocjacyjnej pracodawców morskich (IMEC, IMMAJ, KSA i Evergreen - wspólnie znani jako JNG) dali rządom ostateczny „czas wdrażania” na wprowadzenie praktycznych środków  zgodnie z protokołami prezentującymi 12-stopniowy plan, który wydała Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w dniu 5 maja 2020.

 

Pomiędzy tymi ważnymi datami a dniem dzisiejszym nastąpił pewien pozytywny ruch ale rządy zrobiły zbyt mało aby wprowadzić praktyczne wyjątki i protokoły niezbędne do wspierania podmian załóg na całym świecie.

 

Nadal pozostają setki tysięcy marynarzy, którzy nie mogą zaprzestać pracy i wrócić do domów zastąpieni przez nowe załogi. Głównym czynnikiem jest brak międzynarodowych połączeń lotniczych ale największy problemem pozostają wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu i zamknięte granice, które to restrykcje rządy wprowadziły w celu ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oszacowała, że obecnie co najmniej 400 000 marynarzy zostało dotkniętych kryzysem zmian załogi spowodowanym przez rządowe ograniczenia w podróżach i zamknięte granice. Dotyczy to zarówno tych uwięzionych na pokładzie statków, jak i tych, którzy oczekują na dołączenie do statków,  aby ponownie zacząć otrzymywać wynagrodzenia dla siebie i swoich rodzin.

 

Szacujemy, na podstawie ekstrapolacji najnowszych danych ze statków objętych IBF, że z powodu kryzysu zmiany załogi obecnie około 300 000 marynarzy na całym świecie jest uwięzionych na statkach a drugie tyle, bezrobotnych marynarzy,  oczekuje na lądzie aby ich zastąpić. To daje liczbę 600 000 marynarzy dotkniętych tym kryzysem.

 

Rządy muszą się obudzić i zdać sobie sprawę, że bez przywrócenia podmian załogi po prostu nie można utrzymać lub akceptować rosnącej liczby wyczerpanych i przemęczonych marynarzy  uwięzionych w pracy na statkach. Marynarze i ich związki są głęboko zaniepokojeni ryzykiem dla życia, mienia i środowiska ponieważ z każdym dniem zwiększa się ryzyko katastrofy lub katastrof. Ludzie zginą a wybrzeża zostaną zanieczyszczone.

 

Nie bez powodu w Konwencji o Pracy na Morzu mamy globalne regulacje dotyczące maksymalnego czasu jaki marynarz może pracować. Dlatego też mamy Konwencję SOLAS, Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM) oraz Standardy Szkolenia i Pełnienia Wacht (STCW). Wszystkie powyższe konwencje są po to aby zapobiec potencjalnej katastrofie. Aby uniknąć katastrofy konieczne trzeba TERAZ podjąć natychmiastowe działania.

Przez cały ten kryzys ITF i jego partnerzy społeczni robią wszystko co w ich mocy aby alarmować i naciskać na praktyczne zmiany, które umożliwiłyby podmiany załogi. Pracujemy razem aby znaleźć praktyczne rozwiązania i zaproponować je rządom.

 

Nasze wysiłki doprowadziły do przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych, za pośrednictwem jej wyspecjalizowanej agendy ds. morskich IMO, naszych proponowanych ramowych protokołów dotyczących zmiany załogi, w tym zwolnień z obowiązku wizowego dla marynarzy. W tamtym czasie przyjęcie tych protokołów stanowiło przełom dla rządów, gdyż uznały one istotny wkład marynarzy w światowy handel i globalne łańcuchy dostaw. To międzynarodowe uznanie wzmocniło jeszcze włączenie się Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i przypomnienie rządom o ich zobowiązaniach wynikających z konwencji morskich C108, C185 i Konwencji o Pracy na Morzu.

 

ITF i jego partnerzy społeczni dali rządom „30-dniowy okres wdrażania” aby wprowadzić, jako państwa portu, państwa bandery i kraje macierzyste marynarzy, niezbędne zmiany ułatwiające skuteczne podmiany załogi. Po wygaśnięciu tego okresu wdrażania, w czerwcu, ogłosiliśmy, że „Już wystarczy”.

 

Ta nakreślona granica wyraźnie pokazała, że ITF i jego afilianci są gotowi wspierać marynarzy w korzystaniu z ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i powrotu do domu do swoich rodzin, gdy ich kontrakty dobiegną końca i będzie można to bezpiecznie zrobić. W ostatnim miesiącu udzielaliśmy porad i pomagaliśmy tysiącom marynarzy w jaki sposób mogą egzekwować to podstawowe prawo.

 

Jesteśmy przekonani, że stawiając jasno sprawę, że marynarze nie będą w nieskończoność akceptować pracy na statkach bez zmiany, znacznie zwiększyliśmy globalną presję na rządy aby rozwiązać ten kryzys. Działania ITF spowodowały pewne postępy.

 

Gratulujemy administracjom Kanady i Hongkongu za wprowadzenie możliwości zejścia ze statku marynarzy i zastąpienia ich przez nowe załogi, przy minimalnym ryzyku dla miejscowej ludności. Wielka Brytania również odegrała swoją rolę mimo, że wokół jej wybrzeży jest stosunkowo mało marynarzy. Mamy nadzieję, że ogłoszone w lipcu filipińskie „zielone linie” przyniosą efekty i pozwolą znaleźć skuteczny sposób na zwolnienie i powrót do domu  tej głównej siły roboczej w żegludze morskiej.

 

Ale niektóre rządy zrobiły krok wstecz. Każdego dnia widzieliśmy narody, które odmawiały zejścia marynarzy na ląd czy ograniczające liczbę osób, które mogą przekraczać ich granice. Nie przyczyni się to do powrotu do bezpiecznego i zrównoważonego globalnego przemysłu żeglugowego z funkcjonującymi zmianami załogi a takie działania nie zapewnią pomocy humanitarnej marynarzom, którzy jej desperacko potrzebują.

 

W lipcu, podczas Międzynarodowego Wirtualnego Szczytu Morskiego dot. Zmian Załogi, którego gospodarzem była Wielka Brytania, z zadowoleniem przyjęliśmy zobowiązania 13 rządów do wprowadzenia zwolnień wizowych, granicznych i kwarantannowych dla marynarzy. ITF i jego afilianci będą współpracować z tymi rządami aby upewnić się, że dotrzymają tych obietnic oraz, że będą wspierać  operacje zwiększenia liczby lotów w celu sprowadzenia marynarzy ze statków i na statki. Ponadto ITF i jego afilianci będą stawiać wyzwania rządom państw, które zależą od handlu morskiego, aby włączyły się do postępów w realizacji swoich zobowiązań. Takimi krajami są Australia, Chiny, Indie, Rosja i Ukraina.

 

W przyszłości ITF będzie:

  •          kontynuować swoją kampanię „Już wystarczy” i nadal wspierać marynarzy w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy i zejścia ze statku, gdy zakończą swoje kontrakty;
  •          współpracować  z afiliowanymi związkami marynarzy aby lobbować w rządach krajowych by podejmowały działania w sprawach wiz, kwarantanny, lotów i innych kwestiach niezbędnych do powrotu funkcjonowania zmian załogi dla tych globalnych pracowników;
  •          reagować na wszelkie próby zastraszania marynarzy lub umieszczania ich na czarnej liście za próby skorzystania z przysługującego im prawa człowieka do zaprzestania pracy i repatriacji po zakończeniu kontraktu;
  •    potępiać wszystkie próby kryminalizacji lub obwiniania marynarzy za nieuniknione konsekwencje  we flocie światowej, działającej z coraz bardziej wyczerpaną, przemęczoną i zestresowana załogą;
  •           badać inne możliwości zmuszenia rządów do poważnego traktowania tego kryzysu.

 

Mówiliśmy wcześniej, że same słowa nie wystarczą. Słowa nie sprowadzą naszych ludzi ze statków. Słowa nie zajmą się bezrobotnymi marynarzami, którzy są w domu i chcą wrócić do pracy. Słowa nie powstrzymają katastrofy.

Domagamy się czynów.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.07.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku