Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Porozumienie pomiędzy NAV i ZUS podpisane

2020-08-04

Informujemy, że Porozumienie pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na okres od 01.07.2020 do 31.12.2020.

Porozumienie zostało zawarte - po uzyskaniu zgody MRPiPS - na szczeblu Prezesów obu instytucji w dniu 1 lipca 2020 roku.