Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" pomaga odzyskać zaległe wynagrodzenia

2020-09-14

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") w skład której wchodzą Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ "Solidarność": Organizacja Międzyzakładowa w PŻM, Organizacji Marynarzy Kontraktowych, Organizacja Międzyzakładowa Marynarzy i Rybaków, Organizacja Międzyzakładowa PŻB S.A., Organizacja Międzyzakładowa DALMOR, Organizacja Zakładowa PRCIP, Organizacja Międzyzakładowa MSPiR oraz Organizacja Międzyzakładowa Pilotów Morskich prowadzi roszczenia polskich marynarzy należących do NSZZ "Solidarność".

 

Pomocą i doradztwem obejmujemy również wszystkich innych marynarzy w tym zagranicznych zatrudnionych na statkach objętych układami zbiorowymi akceptowanymi przez ITF, których stroną jest KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

 

Od marca br roszczenia polskich marynarzy zgłoszone do KSMMiR NSZZ „Solidarność” dotyczyły wypłaty zaległych wynagrodzeń powstałych w rezultacie bankructwa duńskiego armatora A1 Offshore.

Wszyscy polscy marynarze, którzy zgłosili swoje roszczenia do OMK NSZZ „Solidarność” w Szczecinie i do OM NSZZ „Solidarność” MiR w Gdyni, odzyskali swoje zaległe wynagrodzenia.

 

Roszczenia zostały zakończone pozytywnie dzięki zaangażowaniu m.in. duńskich związków zawodowych afiliowanych w ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) jak i uaktywnieniu duńskiej administracji. Do tej pory udało się odzyskać blisko ćwierć miliona złotych. 

 

Podejmowane są dalsze starania w celu odzyskania innych należności, zagwarantowanych duńskim prawem.

Aktualności, wydarzenia