Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców - ITF i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej - JNG dotyczące praw marynarzy i obecnego kryzysu podmian załogi

2020-10-06

Nasza branża odpowiada za 90% światowego handlu. Historycznie byliśmy krytyczni wobec rozwoju narodowych gospodarek i globalnego dobrobytu. W odpowiedzi na Covid-19 pozostajemy siłą napędową światowej gospodarki i kluczem do przyszłego jej ożywienia, w tym miejscem pracy dla miliardów ludzi.

 

Ale jako branża możemy pomóc poprowadzić świat do przodu od tej pandemii i kontynuować transport najważniejszych towarów na świecie tylko wtedy, gdy warunki pracy na statkach są zgodne z międzynarodowymi przepisami morskimi. Dzieje się tak dlatego, że te przepisy gwarantują zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę i opiekę naszej branży: marynarzy na całym świecie.

 

Marynarze potrzebują branży, która docenia ich wkład i ceni ich prawa człowieka. Marynarze potrzebują wolnych, uczciwych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Pracodawcy morscy, którzy są członkami Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG), niestrudzenie, przy dużych kosztach finansowych, pracowali nad ułatwieniem podmian załogi a jednak 400 000 marynarzy nadal pozostaje uwięzionych na statkach, zmuszanych do przedłużania kontraktów z powodu ograniczeń narzucanych przez wiele rządów na całym świecie w przekraczaniu granic i podczas podróży oraz przez niewielką dostępność lotów międzynarodowych spowodowana pandemią.

 

Wzywamy właścicieli statków, czarterujących, firmy zarządzające, agentów załogowych, partnerów zatrudniających i wszystkie inne zainteresowane strony aby zobowiązali się, że nie będą wywierać presji na marynarzy lub przymuszać ich w jakikolwiek sposób do przedłużania swoich kontraktów. Nie powinni też odmawiać marynarzom możliwości skorzystania z przysługującego im prawa do zaprzestania pracy, zejścia ze statków i powrotu do domu.

 

Przewodniczący IMEC (Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich), kapitan Belal Ahmed, powiedział: „Ważne jest aby marynarze nie znaleźli się w gorszej sytuacji tylko dlatego, że stanęli we własnej obronie po zakończeniu kontraktów i nie są psychicznie i fizycznie gotowi do kontynuowania bezpiecznie dalszej pracy”.

 

Pilnie wzywamy właścicieli/operatorów ładunków, czarterujących i brokerów do uzgodnienia umów czarterowych, które umożliwią właścicielom/zarządcom statków elastyczność w przekierowywaniu statków i zawijaniu do portów, w których możliwa jest podmiana załogi bez nakładania na nich kar.

 

Sekretarz generalny ITF, Stephen Cotton, powiedział, że Federacja i jej podmioty stowarzyszone wzywają wszystkie zainteresowane strony z branży do wzięcia odpowiedzialności, gdzie jest to możliwe, za wspieranie podmian załogi.

 

„Marynarze naprawdę boją się, że jeżeli zaczną mówić lub sprzeciwiać się to ich kariera może się skończyć. Strach przed umieszczeniem na czarnej liście uniemożliwia im egzekwowanie własnych praw pracowniczych i praw człowieka. Biorąc pod uwagę zmęczenie psychiczne i fizyczne spowodowane długim czasem przebywania na pokładach statków teraz, ważniejsze niż kiedykolwiek  podczas kryzysu związanego z podmianami załogi, jest aby marynarze mogli zabrać głos. Będziemy ostro krytykować każdego w branży kto myśli, że może mu ujść na sucho  atakowanie marynarzy, którzy korzystają ze swojego prawa do odrzucenia możliwości przedłużenia kontraktów. Nasza branża będzie wtedy lepsza” – powiedział Cotton.

 

Odpowiedzialnością i obowiązkiem wszystkich zainteresowanych stron jest zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację w jakiej znajdują się marynarze. Jednakże, co najważniejsze,  to na przywódcach międzynarodowych spoczywa odpowiedzialność aby uznać poświęcenie i wysiłki marynarzy w tej bezprecedensowej pandemii i przyznać, że ich trudnej sytuacji nie można dłużej ignorować.

 

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF                                                                                   

Belal Ahmed, Przewodniczący IMEC

 

 

Tłumaczenie ze strony Internetowej ITF z dnia 05.10.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku