Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.

2020-12-07

Trzeba było ponad trzyletniej batalii, sporu sądowego, pikiet, referendum strajkowego, by w końcu wrócił do pracy związkowy lider w Gdynia Container Terminal S.A. Marek Szymczak. 4 grudnia br. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nakazał przywrócenie związkowca Marka Szymczaka do pracy.

Każdy przedsiębiorca, także gigantyczny inwestor zagraniczny, rozpychający się w polskich portach, będzie musiał ten fakt brać pod uwagę. Za związkowcami jest nie tylko Solidarność, ale też są wyroki sądów.

Gdy dwa lata temu przed siedzibą Portu Gdynia, na którego terenie operuje GCT, odbyła się pikieta w obronie zwolnionego przewodniczącego związku zarząd GCT mógł jeszcze liczyć na przeczekanie. Nie udało się.
Spór w GCT toczył się o układ zbiorowy pracy, a symbolem złych relacji na linii związek – pracodawca, jest los przewodniczącego zakładowej „Solidarności” w Gdynia Container Terminal SA. Marek Szymczak, zwolniony z pracy, a teraz wyrokiem sądu przywrócony, za działalność związkową, musiał nawet zmagać się z inwigilacją. W obronę związkowca włączył się Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” i sekcje branżowe związku.

Przypomnijmy, że terminal w Gdyni należący do gigantycznego operatora na rynku przewozów kontenerowych chińskiej Grupy Hutchison Ports. GCT woli chwalić się planami rozwoju możliwości przeładunkowych terminalu pod skrzydłami holdingu z ChRL oraz ambicjami uzyskania statusu czołowego terminalu kontenerowego. O prawach pracowniczych wspomina nie tak często.

Artykuł ze strony internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku