Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.

2020-12-07

Trzeba było ponad trzyletniej batalii, sporu sądowego, pikiet, referendum strajkowego, by w końcu wrócił do pracy związkowy lider w Gdynia Container Terminal S.A. Marek Szymczak. 4 grudnia br. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nakazał przywrócenie związkowca Marka Szymczaka do pracy.

Każdy przedsiębiorca, także gigantyczny inwestor zagraniczny, rozpychający się w polskich portach, będzie musiał ten fakt brać pod uwagę. Za związkowcami jest nie tylko Solidarność, ale też są wyroki sądów.

Gdy dwa lata temu przed siedzibą Portu Gdynia, na którego terenie operuje GCT, odbyła się pikieta w obronie zwolnionego przewodniczącego związku zarząd GCT mógł jeszcze liczyć na przeczekanie. Nie udało się.
Spór w GCT toczył się o układ zbiorowy pracy, a symbolem złych relacji na linii związek – pracodawca, jest los przewodniczącego zakładowej „Solidarności” w Gdynia Container Terminal SA. Marek Szymczak, zwolniony z pracy, a teraz wyrokiem sądu przywrócony, za działalność związkową, musiał nawet zmagać się z inwigilacją. W obronę związkowca włączył się Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” i sekcje branżowe związku.

Przypomnijmy, że terminal w Gdyni należący do gigantycznego operatora na rynku przewozów kontenerowych chińskiej Grupy Hutchison Ports. GCT woli chwalić się planami rozwoju możliwości przeładunkowych terminalu pod skrzydłami holdingu z ChRL oraz ambicjami uzyskania statusu czołowego terminalu kontenerowego. O prawach pracowniczych wspomina nie tak często.

Artykuł ze strony internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Aktualności, wydarzenia

2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021