Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg

2020-12-09

Wzrasta presja na rządy aby uznały marynarzy za "kluczowych pracowników" żeby uniknąć, w tym przedświątecznym okresie, możliwości pracy przymusowej i łamania praw człowieka w głównych łańcuchach dostaw, mówią przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

 

W zeszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęły przełomowe rezolucje wzywające rządy krajowe do pilnych działań  w sprawie kryzysu związanego ze zmianami załóg.

 

„W miarę zbliżania się sezonu świątecznego przyjęcie rezolucji Indonezji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ umieściło marynarzy - i ich nieustanną walkę -  w centrum uwagi rządów a obawy branży o potencjalną pracę przymusową w ich łańcuchach dostaw osiągnęły nowy poziom” – powiedział Sekretarz Generalny ITF Stephen Cotton.

 

„Mamy teraz pełne poparcie od Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które twierdzi, że jeżeli kraje chcą uczestniczyć w światowej gospodarce to muszą uznać tę globalną siłę roboczą za „kluczowych pracowników” z praktycznymi skutkami tego uznania. Status pracownika kluczowego oznacza pozwolenie marynarzom na opuszczanie portów w celu uzyskania opieki medycznej. Oznacza też umożliwienie dotarcia im na lotnisko aby odlecieć do domu i wrócić do swoich rodzin po zakończeniu kontraktu na statku. Oznacza to przepuszczenie nowych załóg przez granicę kraju aby mogły dołączyć do oczekujących statków”.

 

ITF, która poprzez afiliowane w niej związki zawodowe marynarzy, reprezentuje ich ponad milion, współpracuje z rządami i agendami ONZ aby wprowadzić w życie te rezolucje.

„Globalny ruch uznawania, że marynarze muszą podróżować, podlegać zwolnieniom w tranzycie i przekraczaniu granic oraz praktycznym zasadom kwarantanny, nabiera coraz większego rozpędu. Rządy zaczynają zdawać sobie sprawę, że muszą działać już teraz jeżeli chcą uniknąć oskarżenia o ten  groźny humanitarny – i potencjalnie gospodarczy – kryzys. Robi się gorąco” – powiedział Cotton.

 

We wtorek, po wezwaniu ONZ, przyjęto rezolucje Rady Zarządzającej Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Rzecznik Grupy Marynarskiej w MOP, Mark Dickinson, powiedział, że kompleksowy projekt rezolucji został przekazany przez partnerów społecznych. Projekt zawierał więcej szczegółów na temat tego co rządy muszą zrobić aby status „kluczowego pracownika” miał realne znaczenie dla marynarzy, w tym zezwolił im na dostęp do opieki medycznej na lądzie.

 

Przeprowadzona niedawno ankieta ITF wykazała, że 30% marynarzy, podczas gdy byli uwięzieni w pracy na pokładach światowej floty morskiej, cierpiało na różne schorzenia a wielu z nich nie było w stanie uzyskać dostępu do leków ani zrealizować recept.

„Z radością witamy wczorajsze wyniki i gratulujemy państwom członkowskim, które głosowały za przyjęciem rezolucji. Oczekujemy, że  rządy wprowadzą w życie intencje zawarte w rezolucji. Mamy nadzieję, że to wezwanie do działania sprawi, że teraz państwa będą orędownikami rozwiązania tego epickiego kryzysu humanitarnego” – powiedział Dickinson.

„Czasami to była trudna droga aby poruszyć te kwestie wśród krajów, które naprawdę powinny odgrywać w tym rolę lidera. Z tej rezolucji jasno wynika, że w gospodarce światowej nie ma miejsca dla tych, którzy chcieliby podważać wywalczone już dawno prawa marynarzy i ich odpowiednie warunki pracy; niezależnie od tego czy są to państwa bandery, państwa portu czy też kraje pochodzenia marynarzy, którzy chcą wrócić do domu po zakończeniu swoich kontraktów.”

„Ta rezolucja MOP rzuca wyzwanie, szczególnie państwom bandery aby, jako organy regulujące, właściwie wykonywały swoją pracę w celu egzekwowania praw człowieka i praw pracowniczych marynarzy. Jeśli na swoich statkach nie będą przestrzegać Konwencji o Pracy na Morzu to związki zawodowe marynarzy i nasi afilianci będą od nich tego żądać” – powiedział Dickinson.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, David Heindel, z zadowoleniem przyjął przed sezonem świątecznym decyzję MOP o zwiększeniu presji na rządy i przedsiębiorstwa żeglugowe.

„To znaczące, że Międzynarodowa Organizacja Pracy wezwała światowe firmy do starannego sprawdzenia swoich łańcuchów dostaw aby upewnić się, że niezależnie od tego, gdzie załogi znajdują się w trakcie swoich kontraktów to mają one zapewnione prawo do podmiany. ITF i jej afilianci będą przed Świętami informować konsumentów, które z ich ulubionych marek mogą potencjalnie skorzystać z pracy przymusowej przy dostawie swoich towarów” – powiedział Heindel.

 

„ITF i cała nasza globalna rodzina związków zawodowych marynarzy będą pociągać rządy i firmy do odpowiedzialności a także pomagać marynarzom w egzekwowaniu ich praw do zaprzestania pracy i repatriacji po zakończeniu swoich kontraktów nawet jeśli miałoby to oznaczać przerwanie procesu kluczowych łańcuchów dostaw.”

 

„Rezolucja MOP jest także odbiciem naszych obaw, że prawa marynarzy mogą zostać naruszone poprzez wycofywanie się z ich przestrzegania, co już obserwujemy w globalnym przemyśle żeglugowym. Musimy powrócić do właściwego egzekwowania praw marynarzy” – powiedział Heindel.

Heindel powiedział również, że rządy powinny przyjąć działania MOP aby już teraz, kiedy załogi czekają na wprowadzenie szczepionek, dokonać ich podmian.

 

Skuteczna zmiana załogi nadal wymaga od większej liczby rządów akceptacji dokumentacji marynarzy i wyników testów Covid-19 PCR aby umożliwić im zejście na ląd. ITF spełnia swoją rolę, współpracując z przemysłem aby poprawić wiarygodność wyników testów marynarzy, którzy są chętni do dołączenia do statków, powiedział.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 08.12.2020 roku.

 

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku