Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg

2020-12-09

Wzrasta presja na rządy aby uznały marynarzy za "kluczowych pracowników" żeby uniknąć, w tym przedświątecznym okresie, możliwości pracy przymusowej i łamania praw człowieka w głównych łańcuchach dostaw, mówią przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

 

W zeszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęły przełomowe rezolucje wzywające rządy krajowe do pilnych działań  w sprawie kryzysu związanego ze zmianami załóg.

 

„W miarę zbliżania się sezonu świątecznego przyjęcie rezolucji Indonezji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ umieściło marynarzy - i ich nieustanną walkę -  w centrum uwagi rządów a obawy branży o potencjalną pracę przymusową w ich łańcuchach dostaw osiągnęły nowy poziom” – powiedział Sekretarz Generalny ITF Stephen Cotton.

 

„Mamy teraz pełne poparcie od Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które twierdzi, że jeżeli kraje chcą uczestniczyć w światowej gospodarce to muszą uznać tę globalną siłę roboczą za „kluczowych pracowników” z praktycznymi skutkami tego uznania. Status pracownika kluczowego oznacza pozwolenie marynarzom na opuszczanie portów w celu uzyskania opieki medycznej. Oznacza też umożliwienie dotarcia im na lotnisko aby odlecieć do domu i wrócić do swoich rodzin po zakończeniu kontraktu na statku. Oznacza to przepuszczenie nowych załóg przez granicę kraju aby mogły dołączyć do oczekujących statków”.

 

ITF, która poprzez afiliowane w niej związki zawodowe marynarzy, reprezentuje ich ponad milion, współpracuje z rządami i agendami ONZ aby wprowadzić w życie te rezolucje.

„Globalny ruch uznawania, że marynarze muszą podróżować, podlegać zwolnieniom w tranzycie i przekraczaniu granic oraz praktycznym zasadom kwarantanny, nabiera coraz większego rozpędu. Rządy zaczynają zdawać sobie sprawę, że muszą działać już teraz jeżeli chcą uniknąć oskarżenia o ten  groźny humanitarny – i potencjalnie gospodarczy – kryzys. Robi się gorąco” – powiedział Cotton.

 

We wtorek, po wezwaniu ONZ, przyjęto rezolucje Rady Zarządzającej Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Rzecznik Grupy Marynarskiej w MOP, Mark Dickinson, powiedział, że kompleksowy projekt rezolucji został przekazany przez partnerów społecznych. Projekt zawierał więcej szczegółów na temat tego co rządy muszą zrobić aby status „kluczowego pracownika” miał realne znaczenie dla marynarzy, w tym zezwolił im na dostęp do opieki medycznej na lądzie.

 

Przeprowadzona niedawno ankieta ITF wykazała, że 30% marynarzy, podczas gdy byli uwięzieni w pracy na pokładach światowej floty morskiej, cierpiało na różne schorzenia a wielu z nich nie było w stanie uzyskać dostępu do leków ani zrealizować recept.

„Z radością witamy wczorajsze wyniki i gratulujemy państwom członkowskim, które głosowały za przyjęciem rezolucji. Oczekujemy, że  rządy wprowadzą w życie intencje zawarte w rezolucji. Mamy nadzieję, że to wezwanie do działania sprawi, że teraz państwa będą orędownikami rozwiązania tego epickiego kryzysu humanitarnego” – powiedział Dickinson.

„Czasami to była trudna droga aby poruszyć te kwestie wśród krajów, które naprawdę powinny odgrywać w tym rolę lidera. Z tej rezolucji jasno wynika, że w gospodarce światowej nie ma miejsca dla tych, którzy chcieliby podważać wywalczone już dawno prawa marynarzy i ich odpowiednie warunki pracy; niezależnie od tego czy są to państwa bandery, państwa portu czy też kraje pochodzenia marynarzy, którzy chcą wrócić do domu po zakończeniu swoich kontraktów.”

„Ta rezolucja MOP rzuca wyzwanie, szczególnie państwom bandery aby, jako organy regulujące, właściwie wykonywały swoją pracę w celu egzekwowania praw człowieka i praw pracowniczych marynarzy. Jeśli na swoich statkach nie będą przestrzegać Konwencji o Pracy na Morzu to związki zawodowe marynarzy i nasi afilianci będą od nich tego żądać” – powiedział Dickinson.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, David Heindel, z zadowoleniem przyjął przed sezonem świątecznym decyzję MOP o zwiększeniu presji na rządy i przedsiębiorstwa żeglugowe.

„To znaczące, że Międzynarodowa Organizacja Pracy wezwała światowe firmy do starannego sprawdzenia swoich łańcuchów dostaw aby upewnić się, że niezależnie od tego, gdzie załogi znajdują się w trakcie swoich kontraktów to mają one zapewnione prawo do podmiany. ITF i jej afilianci będą przed Świętami informować konsumentów, które z ich ulubionych marek mogą potencjalnie skorzystać z pracy przymusowej przy dostawie swoich towarów” – powiedział Heindel.

 

„ITF i cała nasza globalna rodzina związków zawodowych marynarzy będą pociągać rządy i firmy do odpowiedzialności a także pomagać marynarzom w egzekwowaniu ich praw do zaprzestania pracy i repatriacji po zakończeniu swoich kontraktów nawet jeśli miałoby to oznaczać przerwanie procesu kluczowych łańcuchów dostaw.”

 

„Rezolucja MOP jest także odbiciem naszych obaw, że prawa marynarzy mogą zostać naruszone poprzez wycofywanie się z ich przestrzegania, co już obserwujemy w globalnym przemyśle żeglugowym. Musimy powrócić do właściwego egzekwowania praw marynarzy” – powiedział Heindel.

Heindel powiedział również, że rządy powinny przyjąć działania MOP aby już teraz, kiedy załogi czekają na wprowadzenie szczepionek, dokonać ich podmian.

 

Skuteczna zmiana załogi nadal wymaga od większej liczby rządów akceptacji dokumentacji marynarzy i wyników testów Covid-19 PCR aby umożliwić im zejście na ląd. ITF spełnia swoją rolę, współpracując z przemysłem aby poprawić wiarygodność wyników testów marynarzy, którzy są chętni do dołączenia do statków, powiedział.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 08.12.2020 roku.

 

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim