Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu

2020-12-15

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA), Europejska Federacja Transportorowców (ETF), Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wystosowały wspólny list do przewodniczącego Komisji Von der Leyena, wiceprzewodniczącego Schinasa, komisarz Johansson i komisarz Valean ponawiając apel do Komisji Europejskiej o realizację obietnicy zapewnienia szybkiego zejścia na ląd ludzi uratowanych na morzu przez statki handlowe i ich załogi.

 

Po raz pierwszy morscy partnerzy społeczni skontaktowali się z Komisją Europejską po tym, jak we wrześniu opublikowała ona pakiet migracyjny, w którym nie zostały ujęte konkretne prośby o wsparcie ze strony statków handlowych i ich załóg. Publikacja Pakietu Migracyjnego nastąpiła zaledwie kilka dni po najdłuższym okresie impasu jakiego doświadczył statek handlowy „Etienne” *, należący do firmy żeglugowej Maersk Tankers, który uratował migrantów na Morzu Śródziemnym.

 

Po tym pierwszym wezwaniu Komisarz ds. Wewnętrznych Ylva Johansson spotkała się z przedstawicielami ECSA oraz ETF i zapewniła, że Komisja rozumie ich obawy i potrzebę wyraźnego wsparcia publicznego a także, że zbada wszystkie opcje aby wyrazić swoje poparcie i zalecić działania państwom członkowskim.

„Uważamy, że bardzo istotne jest podkreślenie, że gdy statki handlowe ratują cierpiących ludzi to czynią to aby wypełnić zobowiązania humanitarne i zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego. Niezwykle ważne jest aby zapewnić, że również państwa wypełniają swoje obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego i będą współpracować w celu zapewnienia statkom handlowym bezpiecznego, szybkiego i przewidywalnego przekazania uratowanych na ląd” – napisali w swoim liście partnerzy społeczni.

 

Partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjmują zapewnienie wsparcia ale uważają, że Pakt Migracyjny jest niewystarczający do rozwiązania obaw floty handlowej i jej załóg.

Dlatego też  te cztery organizacje zwracają się do Komisji o podjęcie działań naprawczych aby wykazać publiczne poparcie.

„Uzupełnienie Paktu jest pilnie potrzebne. Konieczne jest stałe zachęcanie przez Komisję wszystkich państw członkowskich do wypełnienia ich zobowiązań międzynarodowych oraz do współpracy i koordynowania wysiłków w ramach solidarnego podejścia/opartego na podziale obciążeń aby zapewnić flocie handlowej i jej załogom bezpieczne, szybkie i przewidywalne zejście na ląd uratowanych na morzu ludzi”  - dodają partnerzy społeczni w swoim liście.

 

ECSA, ETF, ICS i ITF uważają, że jest to pilny problem i wyrażają swoja gotowość do współpracy z Komisją w tej sprawie.

 

*(Przypomnijmy, 4 sierpnia br. statek „Etienne” podjął 27 migrantów na wodach Tunezji po tym, jak jego załoga została zaalarmowana przez organizację charytatywną Sea-Watch, zajmującą się ratowaniem migrantów o wezwaniu pomocy. W grupie było jedno dziecko i kobieta w ciąży. Migranci spędzili na pokładzie statku 38 dni, gdyż pomimo wielokrotnych wezwań kapitana i załogi władze Malty odmówiły ich przyjęcia na ląd. W komunikacie prasowym z 7 września agencja ONZ ds. Uchodźców UNHCR i dwie inne agencje podkreśliły, że załoga „Etienne” „..nie jest przeszkolona ani nie jest w stanie zapewnić pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują…” Zgodnie z międzynarodowym prawem morskim każdy statek jest zobowiązany do pomocy łodziom czy statkom znajdującym się w pobliżu, bez względu na to kto jest na łodzi i z jakiego powodu łódź znajduje się w niebezpieczeństwie. W końcu, po blisko 6 tygodniach, gdy 12 września grupa migrantów mogła bezpiecznie zejść na ląd na Sycylii, zakończył się ten najdłuższy konflikt na Morzu Śródziemnym między statkiem a rządami Unii Europejskiej.  Organizacja pozarządowa Mediterranea Saving Humans  określiła  ten  konflikt jako „najbardziej haniebny konflikt w europejskiej historii morskiej”.)

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 14.12.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim