Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu

2020-12-15

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA), Europejska Federacja Transportorowców (ETF), Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wystosowały wspólny list do przewodniczącego Komisji Von der Leyena, wiceprzewodniczącego Schinasa, komisarz Johansson i komisarz Valean ponawiając apel do Komisji Europejskiej o realizację obietnicy zapewnienia szybkiego zejścia na ląd ludzi uratowanych na morzu przez statki handlowe i ich załogi.

 

Po raz pierwszy morscy partnerzy społeczni skontaktowali się z Komisją Europejską po tym, jak we wrześniu opublikowała ona pakiet migracyjny, w którym nie zostały ujęte konkretne prośby o wsparcie ze strony statków handlowych i ich załóg. Publikacja Pakietu Migracyjnego nastąpiła zaledwie kilka dni po najdłuższym okresie impasu jakiego doświadczył statek handlowy „Etienne” *, należący do firmy żeglugowej Maersk Tankers, który uratował migrantów na Morzu Śródziemnym.

 

Po tym pierwszym wezwaniu Komisarz ds. Wewnętrznych Ylva Johansson spotkała się z przedstawicielami ECSA oraz ETF i zapewniła, że Komisja rozumie ich obawy i potrzebę wyraźnego wsparcia publicznego a także, że zbada wszystkie opcje aby wyrazić swoje poparcie i zalecić działania państwom członkowskim.

„Uważamy, że bardzo istotne jest podkreślenie, że gdy statki handlowe ratują cierpiących ludzi to czynią to aby wypełnić zobowiązania humanitarne i zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego. Niezwykle ważne jest aby zapewnić, że również państwa wypełniają swoje obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego i będą współpracować w celu zapewnienia statkom handlowym bezpiecznego, szybkiego i przewidywalnego przekazania uratowanych na ląd” – napisali w swoim liście partnerzy społeczni.

 

Partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjmują zapewnienie wsparcia ale uważają, że Pakt Migracyjny jest niewystarczający do rozwiązania obaw floty handlowej i jej załóg.

Dlatego też  te cztery organizacje zwracają się do Komisji o podjęcie działań naprawczych aby wykazać publiczne poparcie.

„Uzupełnienie Paktu jest pilnie potrzebne. Konieczne jest stałe zachęcanie przez Komisję wszystkich państw członkowskich do wypełnienia ich zobowiązań międzynarodowych oraz do współpracy i koordynowania wysiłków w ramach solidarnego podejścia/opartego na podziale obciążeń aby zapewnić flocie handlowej i jej załogom bezpieczne, szybkie i przewidywalne zejście na ląd uratowanych na morzu ludzi”  - dodają partnerzy społeczni w swoim liście.

 

ECSA, ETF, ICS i ITF uważają, że jest to pilny problem i wyrażają swoja gotowość do współpracy z Komisją w tej sprawie.

 

*(Przypomnijmy, 4 sierpnia br. statek „Etienne” podjął 27 migrantów na wodach Tunezji po tym, jak jego załoga została zaalarmowana przez organizację charytatywną Sea-Watch, zajmującą się ratowaniem migrantów o wezwaniu pomocy. W grupie było jedno dziecko i kobieta w ciąży. Migranci spędzili na pokładzie statku 38 dni, gdyż pomimo wielokrotnych wezwań kapitana i załogi władze Malty odmówiły ich przyjęcia na ląd. W komunikacie prasowym z 7 września agencja ONZ ds. Uchodźców UNHCR i dwie inne agencje podkreśliły, że załoga „Etienne” „..nie jest przeszkolona ani nie jest w stanie zapewnić pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują…” Zgodnie z międzynarodowym prawem morskim każdy statek jest zobowiązany do pomocy łodziom czy statkom znajdującym się w pobliżu, bez względu na to kto jest na łodzi i z jakiego powodu łódź znajduje się w niebezpieczeństwie. W końcu, po blisko 6 tygodniach, gdy 12 września grupa migrantów mogła bezpiecznie zejść na ląd na Sycylii, zakończył się ten najdłuższy konflikt na Morzu Śródziemnym między statkiem a rządami Unii Europejskiej.  Organizacja pozarządowa Mediterranea Saving Humans  określiła  ten  konflikt jako „najbardziej haniebny konflikt w europejskiej historii morskiej”.)

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 14.12.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku