Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)

2020-12-17

W dniu 10 grudnia 2020 roku zebrała się Grupa Sterująca Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG) i omówiła okólnik (20) 123 Międzynarodowej Rady Pracodawców Morskich (IMEC) "Minimalna płaca podstawowa MOP dla AB i płaca podstawowa IBF - wyjaśnienie różnic", który został opublikowany 1 grudnia 2020 roku.

 

ITF FPC SG jest rozczarowana i głęboko zaniepokojona faktem, że IMEC jednostronnie zdecydował o wydaniu okólnika bez uprzedniej konsultacji lub zaangażowania ITF jako swojego partnera społecznego.

 

Okólnikiem tym, IMEC praktycznie narzuca swoim firmom członkowskim nową i jednostronną interpretację płacy minimalnej  MOP dla AB, bez wzięcia pod uwagę innych strony ustalonego i już przez długi czas wypróbowanego procesu, tzn. ITF, Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS) czy Międzynarodową Organizację Pracy (ILO).

 

ITF FPC SG postrzega to jednostronne działanie jako prowokacyjne i szkodliwe dla relacji ITF-IMEC a w szczególności dla zbiorowych wysiłków, które były podejmowane w ciągu ostatnich 17 lat i okazały się sukcesem wszystkich stron.

 

ITF uznaje okólnik IMEC za szczególnie frustrujący ponieważ podczas pandemii Covid-19 to właśnie ITF reagowała na prośby o pomoc ze strony IMEC i jej poszczególnych firm członkowskich. ITF zobowiązała się do współpracy z IMEC i innymi członkami Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG - Joint Negotiating Group) w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla wyzwań jakie Covid-19 postawił przed marynarzami i pracodawcami, w tym różnych ustępstw i wsparcia tam, gdzie i kiedy jest to konieczne.

 

IF FPC SG nie zgadza się z treścią okólnika ponieważ system IBF (International Bargaining Forum) odszedł od koncepcji ITF Total Crew Costs (Całkowitych Kosztów Załogowych ), koncepcji odniesienia i zróżnicowania skali płac na rzecz systemu „modelu statku”. Metodologia „modelu statku” pozwala na elastyczność w lokalnych negocjacjach w zakresie rozdziału centralnie negocjowanych płac.

 

Wydaje się mało prawdopodobne aby IMEC opublikował taki okólnik gdyby negocjacje płacowe IBF odbywały się na początku 2020 roku, tak jak to pierwotnie planowano. Jednak ITF przychyliła się, na wniosek JNG, do odroczenia negocjacji płacowych IBF do kwietnia 2021 roku, co miało wpływ na wynagrodzenie podstawowe starszego marynarza w niektórych umowach IBF. Ta sytuacja to także konsekwencja elastyczności na jaką pozwala metodologia IBF  w rozkładzie podwyżek.

 

Niezależnie od powodów jakimi się kierowano, ITF FPC SG zdecydowanie sprzeciwia się jednostronnej interpretacji IMEC, która w nadchodzących latach mogłaby skutkować pozbawieniem marynarzy na niższych stanowiskach jakiegokolwiek wzrostu płac. Jest to szczególnie rozczarowujące ponieważ to właśnie sami marynarze utrzymywali globalne łańcuchy dostaw w ruchu nawet jeśli musieli przedłużyć swoje kontrakty o znacznie dłuższy okres niż pierwotnie zakładano.

 

ITF FPC SG oczekuje, że IMEC będzie honorować system, który został uzgodniony i obowiązuje od 17 lat a wszelkie zmiany lub zmiany interpretacji metodologii będą ustalane zgodnie z uzgodnionym procesem IBF.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 15.12.2020.

 

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim