Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi

2021-01-29

Nowe globalne zobowiązanie podpisane przez ponad 300 liderów branży morskiej i praw człowieka ma zmienić oczekiwania i nałożyć odpowiedzialność na przemysł morski za wykorzystanie swoich wpływów aby zakończyć pogłębiający się kryzys związany ze zmianami załogi. Sygnatariuszami tego dokumentu są duże międzynarodowe koncerny, takie jak BP, Cargill, Rio Tinto i Shell.

 

Ci, którzy przyjęli dzisiaj Deklarację Neptuna w sprawie dobra marynarzy i zmian załogi , zobowiązali się do wspólnego podjęcia odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu, który spowodował, że setki tysięcy marynarzy na całym świecie zostało zmuszonych do pracy przymusowej.

 

Sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) Stephen Cotton z zadowoleniem przyjął dzisiejsze zobowiązanie 327 firm i organizacji, które podpisały Deklarację Neptuna inicjatywę, której przewodniczy Światowe Forum Morskie.

„ITF z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie armatorów, czarterujących, inwestorów, organizacji pozarządowych i grup branżowych w podpisanie Deklaracji Neptuna i teraz oczekuje, że słowa zostaną zamienione w czynu” – powiedział Cotton.

 

„Wraz z pojawieniem się nowych wariantów Covid widzimy, niestety, że rządy cofają się i wprowadzają  więcej ograniczeń. Teraz nadszedł czas aby każdy dyrektor generalny, każdy członek zarządu, każda firma, która opiera się na globalnej żegludze zażądała od rządów aby nie zapominały o kluczowych pracownikach, którzy napędzają ich gospodarki i odblokowały, zanim kryzys się pogorszy,  swoje granice dla marynarzy.”

 

„Teraz firmy muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Oznacza to koniec umów czarterowych z klauzulami „zakaz zmiany załogi” : czarterujący muszą współpracować z właścicielami statków aby ułatwić zmiany załogi. Oznacza to, że inwestorzy pytają firmy, których są właścicielami,  co robią aby zaradzić kryzysowi. A to z kolei oznacza pytanie, dlaczego jakaś firma z branży nie podpisała tej deklaracji” – powiedział Cotton.

 

Sygnatariusze Deklaracji Neptuna zobowiązali się do działania, w tym do wezwania przedstawicieli branży i rządów aby:

  •      Uznali marynarzy za kluczowych pracowników i przyznali im priorytetowy dostęp do szczepionek na Covid-19
  •          Ustanowili i wdrożyli, w oparciu o istniejące najlepsze praktyki,  protokoły zdrowotne o złotym standardzie
  •          Zintensyfikowali współpracę między operatorami statków i czarterującymi aby ułatwić zmiany załogi
  •          Zapewnili marynarzom łączność powietrzną między kluczowymi węzłami morskimi

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 26.01.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021