Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi

2021-01-29

Nowe globalne zobowiązanie podpisane przez ponad 300 liderów branży morskiej i praw człowieka ma zmienić oczekiwania i nałożyć odpowiedzialność na przemysł morski za wykorzystanie swoich wpływów aby zakończyć pogłębiający się kryzys związany ze zmianami załogi. Sygnatariuszami tego dokumentu są duże międzynarodowe koncerny, takie jak BP, Cargill, Rio Tinto i Shell.

 

Ci, którzy przyjęli dzisiaj Deklarację Neptuna w sprawie dobra marynarzy i zmian załogi , zobowiązali się do wspólnego podjęcia odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu, który spowodował, że setki tysięcy marynarzy na całym świecie zostało zmuszonych do pracy przymusowej.

 

Sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) Stephen Cotton z zadowoleniem przyjął dzisiejsze zobowiązanie 327 firm i organizacji, które podpisały Deklarację Neptuna inicjatywę, której przewodniczy Światowe Forum Morskie.

„ITF z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie armatorów, czarterujących, inwestorów, organizacji pozarządowych i grup branżowych w podpisanie Deklaracji Neptuna i teraz oczekuje, że słowa zostaną zamienione w czynu” – powiedział Cotton.

 

„Wraz z pojawieniem się nowych wariantów Covid widzimy, niestety, że rządy cofają się i wprowadzają  więcej ograniczeń. Teraz nadszedł czas aby każdy dyrektor generalny, każdy członek zarządu, każda firma, która opiera się na globalnej żegludze zażądała od rządów aby nie zapominały o kluczowych pracownikach, którzy napędzają ich gospodarki i odblokowały, zanim kryzys się pogorszy,  swoje granice dla marynarzy.”

 

„Teraz firmy muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Oznacza to koniec umów czarterowych z klauzulami „zakaz zmiany załogi” : czarterujący muszą współpracować z właścicielami statków aby ułatwić zmiany załogi. Oznacza to, że inwestorzy pytają firmy, których są właścicielami,  co robią aby zaradzić kryzysowi. A to z kolei oznacza pytanie, dlaczego jakaś firma z branży nie podpisała tej deklaracji” – powiedział Cotton.

 

Sygnatariusze Deklaracji Neptuna zobowiązali się do działania, w tym do wezwania przedstawicieli branży i rządów aby:

  •      Uznali marynarzy za kluczowych pracowników i przyznali im priorytetowy dostęp do szczepionek na Covid-19
  •          Ustanowili i wdrożyli, w oparciu o istniejące najlepsze praktyki,  protokoły zdrowotne o złotym standardzie
  •          Zintensyfikowali współpracę między operatorami statków i czarterującymi aby ułatwić zmiany załogi
  •          Zapewnili marynarzom łączność powietrzną między kluczowymi węzłami morskimi

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 26.01.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-02-25
Wspólne oświadczenie światowych związków zawodowych
2021-02-10
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczepień polskich marynarzy
2021-02-04
Polska na liście Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO, które przyznały marynarzom status pracowników kluczowych
2021-02-02
Marynarz zabity w przerażającym ataku pirackim - rządy wezwane do podjęcia działań aby uniknąć ryzyka większej ilości ofiar
2021-01-29
Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi
2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy