Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Polska na liście Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO, które przyznały marynarzom status pracowników kluczowych

2021-02-04

Informacja Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia marynarzy jako kluczowych pracowników transportu.

 

Polska uznała i oficjalnie poinformowała IMO o przyznaniu marynarzom statusu pracowników kluczowych.

 

W załączeniu Okólnik IMO z dnia 12 stycznia 2021 roku, w którym Polska została wskazana jako państwo uznające marynarzy za kluczowych pracowników transportu.

Aktualności, wydarzenia

2021-02-25
Wspólne oświadczenie światowych związków zawodowych
2021-02-10
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczepień polskich marynarzy
2021-02-04
Polska na liście Państw Członkowskich i Członków Stowarzyszonych IMO, które przyznały marynarzom status pracowników kluczowych
2021-02-02
Marynarz zabity w przerażającym ataku pirackim - rządy wezwane do podjęcia działań aby uniknąć ryzyka większej ilości ofiar
2021-01-29
Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi
2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy