Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy

2021-03-18

Komunikat prasowy ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18 marca 2021 roku.

 

„Out of Sight, Not out of Mind” („Niewidoczni ale niezapomniani”) – wygraj 1000 £ w nowym konkursie fotograficznym dla marynarzy organizowanym przez ITF Seafarer’s Trust.

 

W dniu dzisiejszym ITF rozpoczyna swój drugi konkurs fotograficzny, którego celem jest podkreślenie istotnej pracy marynarzy, tej niewidzialnej siły roboczej napędzającej globalny handel.

Konkurs „Out of Sight, Not out of Mind” zwraca się z prośbą marynarzy, aby przedstawili cyfrowe zdjęcia swoje i swoich kolegów z załogi, a 40 z nadesłanych portretów marynarzy zostanie zamieszczonych w książce, której wydanie planowane jest z okazji 40-lecia ITF Seafarers’ Trust i stanowiącej część globalnej kampanii na rzecz podniesienia świadomości a limitowaną edycję książki otrzymają wybrane osoby, które mogą mieć wpływ na  warunki życia i pracy marynarzy aby zapewnić, że chociaż marynarze są niewidoczni to nie są oni  zapomniani.

 

Ubiegły rok wydłużył pracę marynarzy do granic możliwości a międzynarodowe przepisy, zamiast utrzymać swoje prawa i ochronę marynarzy, stały się bardziej elastyczne aby dostosować się do ograniczeń  pandemii. Ten rok niesie ze sobą wyzwania dotyczące ciągłych zakłóceń lotów,  skomplikowanej logistyki wokół szczepień i testów oraz kwarantanny. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy mówić o niedocenianej pracy marynarzy i dotrzeć do szerszego grona odbiorców z historiami tych, którzy transportują niezbędną żywność, paliwa, materiały medyczne i dobra konsumpcyjne na całym świecie.

 

Konkurs otwarty jest dla marynarzy przebywających obecnie na morzu lub na lądzie  a autorzy z 40 wybranych zdjęć otrzymają po 100£. Zwycięska  fotografia zostanie umieszczona na okładce książki a jej autor otrzyma nagrodę 1000£. Konkurs jest otwarty od dziś a jego data zakończenia to 1 maja 2021 roku. Zwycięzca zostanie ogłoszony w Dniu Marynarza – 25 czerwca 2021 roku.

 

David Heindel, z ITF Seafarer’s Trust powiedział: „Marynarze to jedni z nie opiewanych bohaterów pandemii. Niestety, ich praca zbyt długo pozostawała uznawana za oczywistą a wymagają oni uznania za kluczową rolę jaką odgrywają w światowym łańcuchu dostaw. Zobowiązujemy się, że  obchody 40-lecia Seafarer’s Trust pokażą życie i pracę marynarzy na świecie”.

 

Kattie Higginbottom, szefowa ITF Seafarer’s Trust powiedziała : “Byliśmy pod wrażeniem wysokiej jakości zdjęć zgłoszonych do naszego ubiegłorocznego konkursu „Still at Sea” (Nadal na morzu). Zdjęcia te dały nam wgląd w trudne ale także satysfakcjonujące i godne życie tysięcy marynarzy załóg światowej floty. Mamy nadzieję na szeroki oddźwięk dla tej inicjatywy, która pozwoli marynarzom stworzyć unikalne archiwum i podzielić się swoimi zdjęciami, historiami i emocjami w tych jakże burzliwych czasach.”

 

Więcej informacji można otrzymać na stronie: https://seafarerstrust.org/what-we-do/photo-competition-2021

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu