Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)

2021-03-19

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, spowodowanym nowymi wariantami COVID.

 

Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa.

 

Najnowsza zbiorowa analiza branżowa pokazuje, że obecnie kryzys związany za zmianą załogi dotyka 200 000 marynarzy, co oznacza wyraźne zmniejszenie w porównaniu z kumulacją kryzysu, kiedy to musiało być repatriowanych 400 000 marynarzy.

Jednakże ze względu na nowe warianty COVID-19 rządy przywracają surowsze kontrole graniczne i ograniczenia w podróżowaniu, co utrudnia załogom przemieszczanie się na statki i ze statków.

 

Do tej pory tylko 55 krajów i dwóch członków stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) uznało marynarzy za kluczowych pracowników i należy dołożyć wszelkich starań aby ponownie załogi nie stały się ubocznymi ofiarami pandemii. W swym przełomowym orzeczeniu w grudniu 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stwierdziła, że rządy nie zapewniły ochrony praw marynarzy zgodnie z prawem międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Agencja ONZ wezwała do „bezzwłocznego” uznania marynarzy za pracowników kluczowych.

 

Obawy także budzi ustalenie priorytetów szczepień dla marynarzy. Niektóre państwa uważają, że paszporty szczepień stanowią potencjalną przeszkodę dla zmian załogi ponieważ marynarze z krajów rozwijających się prawdopodobnie nie będą mieli możliwości otrzymania szczepionek do lipca.

„Kryzys związany ze zmianami załogi nie został rozwiązany ale osiągnął poziom,  na którym było łatwiej nim zarządzać. Pojawia się jednak duże zaniepokojenie zwiększonymi ograniczeniami w podróżowaniu nakładanymi przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Marynarze muszą zostać wyznaczeni jako pracownicy kluczowi. Kryzys wciąż trwa i nie zaprzestaniemy naszych starań. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich obywateli bez przemysłu żeglugowego lub, co najważniejsze, bez naszych marynarzy” – powiedział Guy Platten, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS)

 

„Brutalna rzeczywistość jest taka, że tylko garstka państw potraktowała marynarzy z szacunkiem na jaki zasługują, przyznając im status prawdziwego pracownika kluczowego. Dopóki rządy nie odejdą od protekcjonistycznych stanowisk, które zajmują od ponad 12 miesięcy i nie pozwolą marynarzom na prawdziwy swobodny przepływ oraz nie ustalą priorytetów szczepień to, niestety, sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli” – powiedział Stephen Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników transportu (ITF).

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 19.03.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim