Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)

2021-03-19

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, spowodowanym nowymi wariantami COVID.

 

Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa.

 

Najnowsza zbiorowa analiza branżowa pokazuje, że obecnie kryzys związany za zmianą załogi dotyka 200 000 marynarzy, co oznacza wyraźne zmniejszenie w porównaniu z kumulacją kryzysu, kiedy to musiało być repatriowanych 400 000 marynarzy.

Jednakże ze względu na nowe warianty COVID-19 rządy przywracają surowsze kontrole graniczne i ograniczenia w podróżowaniu, co utrudnia załogom przemieszczanie się na statki i ze statków.

 

Do tej pory tylko 55 krajów i dwóch członków stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) uznało marynarzy za kluczowych pracowników i należy dołożyć wszelkich starań aby ponownie załogi nie stały się ubocznymi ofiarami pandemii. W swym przełomowym orzeczeniu w grudniu 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stwierdziła, że rządy nie zapewniły ochrony praw marynarzy zgodnie z prawem międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Agencja ONZ wezwała do „bezzwłocznego” uznania marynarzy za pracowników kluczowych.

 

Obawy także budzi ustalenie priorytetów szczepień dla marynarzy. Niektóre państwa uważają, że paszporty szczepień stanowią potencjalną przeszkodę dla zmian załogi ponieważ marynarze z krajów rozwijających się prawdopodobnie nie będą mieli możliwości otrzymania szczepionek do lipca.

„Kryzys związany ze zmianami załogi nie został rozwiązany ale osiągnął poziom,  na którym było łatwiej nim zarządzać. Pojawia się jednak duże zaniepokojenie zwiększonymi ograniczeniami w podróżowaniu nakładanymi przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Marynarze muszą zostać wyznaczeni jako pracownicy kluczowi. Kryzys wciąż trwa i nie zaprzestaniemy naszych starań. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich obywateli bez przemysłu żeglugowego lub, co najważniejsze, bez naszych marynarzy” – powiedział Guy Platten, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS)

 

„Brutalna rzeczywistość jest taka, że tylko garstka państw potraktowała marynarzy z szacunkiem na jaki zasługują, przyznając im status prawdziwego pracownika kluczowego. Dopóki rządy nie odejdą od protekcjonistycznych stanowisk, które zajmują od ponad 12 miesięcy i nie pozwolą marynarzom na prawdziwy swobodny przepływ oraz nie ustalą priorytetów szczepień to, niestety, sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli” – powiedział Stephen Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników transportu (ITF).

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 19.03.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu