Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach

2021-03-30

W dniu wczorajszym Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ponowiła swoją zdecydowaną prośbę aby marynarze i pracownicy transportu lotniczego byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19. ITF z zadowoleniem przyjęła ubiegłotygodniowe oświadczenie organów ONZ popierające to stanowisko.

 

Nikt bardziej niż pracownicy transportu i ich rodziny nie odczuli Covid-19 i jego skutków. Podczas tej bezprecedensowej pandemii znajdowali się oni dosłownie na pierwszej linii frontu przewożąc ludzi i ładunki. Pracowali dzień i noc aby zapewnić ciągły przepływ dostaw żywności i leków niezbędnych dla zdrowia i stworzyli gospodarczą reakcję na tego wirusa. Poświęcili tak wiele, abyśmy mogli przetrwać i aby utrzymać świat w ruchu.

 

Teraz nadszedł czas abyśmy uznali to poświęcenie i potraktowali priorytetowo marynarzy oraz pracowników lotnictwa w każdym krajowym programie szczepień przeciwko Covid-19 na całym świecie. Pracownicy ci muszą zostać zaszczepieni w priorytetowych grupach obok kluczowych pracowników medycznych i pracowników służby zdrowia a przed ogólną populacją krajów świata.

 

Międzynarodowi marynarze muszą zostać zaszczepieni jako grupa priorytetowa zarówno przez rządy ich krajów pochodzenia, jak i przez państwa portów, do których zawijają statki, na których pracują.  Społeczeństwo będzie zdrowsze i bezpieczniejsze jeśli, zarówno kraje pochodzenia, jak i państwa portu, do którego zawijają, podejmą wspólny wysiłek w celu zaszczepienia międzynarodowych marynarzy.

 

Chociaż to zawsze do rządów należy podejmowanie decyzji czy szczepionki dla pracowników transportu przekraczających ich granice w tranzycie drogą lądową, powietrzną lub morską, będą obowiązkowe, czy też nie to uważamy, że decyzja o podjęciu szczepień powinna zapewniać równe szanse pracownikom transportu na całym świecie. Żaden pracownik transportu nie powinien zostać pozostawiony w tyle z powodu ograniczonych zasobów w jego ojczystym kraju ani zostać zmuszony do rezygnacji z kariery w branży, którą kocha z powodu niedostępności szczepionek. To kwestia równości i uczciwości.

 

Pragniemy również skorzystać z okazji aby wyrazić uznanie, że podczas pandemii sprawa i dobro pracowników transportu zostały poparte przez ONZ i jej wyspecjalizowane organy. ITF pragnie podziękować w szczególności Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Bez ich niestrudzonego działania i koordynacji pracy tych organów sytuacja pracowników transportu – w szczególności pracowników lotnictwa i transportu morskiego – byłaby znacznie gorsza.

 

Doceniamy również pracę Zespołu Zarządzania Kryzysowego ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zwalczaniu Covid-19. W zeszłym tygodniu szefowie tych pięciu organów ONZ podpisali wspólne oświadczenie.

 

Covid-19 to wirus o zasięgu globalnym. Jest to wirus, który z niszczycielskim skutkiem sieje spustoszenie wśród wszystkich ludzi na świecie. Teraz nadszedł moment, który wymaga bezgranicznej solidarności – wartości leżącej u podstaw ITF. Nie ma globalnej odpowiedzi bez bezgranicznej solidarności.

 

Utrata miejsc pracy na dużą skalę i skutki gospodarcze spowodowane tą utratą w znacznej części sektora lotnictwa pasażerskiego pozostają głównym źródłem strat ekonomicznych dla dotkniętych nimi pracowników i ich społeczności. W obecnym czasie kryzysu organy ONZ i ich zdolność obserwowania wyzwań przed jakimi stoi nasz świat bez barier, pomogły nam opracować odpowiednie reakcje, które pozwolą utrzymać ruch dużej części lotnictwa cywilnego i przemysłu morskiego.

 

W tych bezprecedensowych czasach doszło do silnego zjednoczenia związków zawodowych i pracodawców, którzy pracowali nad wspólnymi kwestiami zarówno w przemyśle lotniczym, jak i morskim. Jednakże pomimo tej jedności wiele rządów krajowych nadal nie rozumie jakiego wsparcia potrzebują nasze sektory i ich pracownicy. Nawet tak stosunkowo prosty akt, jak uznanie pracowników transportu za „kluczowych pracowników”, wydaje się być zbyt trudny dla wielu polityków na świecie i biurokracji na szczeblu krajowym.

 

Jesteśmy już rok w tej pandemii a jednak pracownicy transportu nadal potrzebują rządów aby otrzymać większe wsparcie i elastyczność. Ci pracownicy nadal potrzebują zwolnień w podróżowaniu, tranzycie i  ograniczeń granicznych. Nadal potrzebują funkcjonującej polityki kwarantanny z rozsądnymi opłatami. Nadal potrzebują ochrony przed wirusem i  zabezpieczeń przed zagrożeniami, jakie stwarza on dla ich miejsca pracy i  ich dochodów. Rządy muszą odpowiedzieć na te potrzeby aby pozwolić tym kluczowym pracownikom wykonywać swoją pracę i utrzymywać krytyczne łańcuchy dostaw, od których zależą wszyscy ludzie na świecie.

 

My, członkowie światowej rodziny związkowej ITF, ponawiamy naszą ofertę współpracy ze wszystkimi firmami, organizacjami i rządami dobrej woli, aby zapewnić pracującym kobietom i mężczyznom bezpieczeństwo, ochronę, godność i szacunek w tym nadal trwającym okresie niepewności i ryzyka.

 

Niektóre uwagi sekretarza generalnego ITF Stephen’a Cotton’a:

„Rok po rozpoczęciu tej pandemii marynarze i pracownicy lotnictwa powinni otrzymać od rządów priorytet w programach szczepień przeciwko Covid-19. Rządy muszą nadać priorytet tym kluczowym pracownikom aby umożliwić im kontynuowanie ich krytycznej pracy i utrzymanie krytycznych łańcuchów dostaw, od  których zależą wszyscy ludzie na świecie.”

„Jesteśmy wdzięczni za działania i wsparcie okazywane pracownikom transportu przez organy ONZ, a zwłaszcza wysiłki IMO, ILO i ICAO. Globalna pandemia dotykająca światową siłę roboczą wymaga globalnego przywództwa – a system ONZ to zapewnił.”

„Podczas tej pandemii ONZ, przemysł i związki zintensyfikowały swoje działania tam, gdzie rządy zawiodły. Od zmian załogi, poprzez zdrowie i bezpieczeństwo w lotnictwie, po szczepienia – współpracowaliśmy przy tworzeniu rozwiązań potrzebnych pracownikom transportu i nie możemy się doczekać aż powolne rządy obudzą się na kryzys.”

„Będziemy nadal wzywać te rządy i graczy z branży, którzy odmawiają wzięcia na siebie części odpowiedzialności, tych, którzy uważają, że kwestie takie jak zmiana załogi są „problemami kogoś innego”.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 29.03.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu