Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF

2021-04-15

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przyjęła z rozczarowaniem kolejne odroczenie "negocjacji kosztów" przez pracodawców morskich należących do Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (International Bargaining Forum - IBF).

 

Negocjacje stanowią ważną część uzgadniania wynagrodzeń i warunków pracy dla marynarzy w światowym przemyśle żeglugowym.

 

Związki i pracodawcy, strony IBF, mieli się spotkać w 2020 roku aby uzgodnić podwyżkę płac dla marynarzy na lata 2021-2022.  Pierwotnie spotkanie negocjacyjne zaplanowano na marzec 2020 roku ale wybuch pandemii Covid-19 spowodował, że strony uzgodniły odroczenie rozmów do lipca 2020 roku.

 

W czerwcu 2020 roku przedstawiciele Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (Joint Negotiating Group – JNG) zażądali przełożenia negocjacji na początek 2021 roku podając jako uzasadnienie fakt, że strony nie mogły się spotkać osobiście ze względu na ryzyko Covid-19 i rządowe zakazy podróżowania. Od początku ITF niechętnie podchodziła do próśb o opóźnienie tych ważnych rozmów ale ostatecznie poparła ich odroczenie w nadziei, że strony będą mogły spotkać się osobiście w kwietniu 2021 roku.

 

Teraz, od ponad półtora roku od pierwotnie zaplanowanego spotkania, JNG ponownie zażądała przesunięcia negocjacji – tym razem do września 2021 roku.

ITF rozumie, że ograniczenia w podróżowaniu sprawiają, że spotkania osobiste są prawie niemożliwe ale uważa, że takie spotkanie mogłoby się odbyć zdalnie, w taki sam sposób jak dziesiątki tysięcy innych spotkań, które odbywają się codziennie na całym świecie.

 

Z ogromnymi zastrzeżeniami ITF zaakceptowała odroczenie negocjacji. Przedstawiciele ITF dali do zrozumienia, że jeśli strony nie mogą się spotkać osobiście to negocjacje muszą być prowadzone nadal wirtualnie – i to muszą odbyć się nie później niż we wrześniu 2021 roku.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, Dave Heindel, powiedział: „Nasze rozczarowanie wynika głównie z faktu, że podczas tej pandemii związki zawodowe i pracodawcy ściśle współpracowali ze sobą nad wspólnymi sprawami. Od kryzysu związanego ze zmianami załogi po ograniczenia w podróżowaniu a teraz także sprawy szczepień – przeszliśmy długą drogę aby zjednoczyć się w propagowaniu praktycznych rozwiązań ze strony rządów i przemysłu. Prawie co tydzień w ubiegłym roku ITF i JNG spotykali się na poziomie globalnym aby uzgadniać i dzielić się priorytetami, w tym tak krytyczną sprawą jak zmiana załogi. Mieliśmy nadzieję, że to wspólne, nastawione na działanie, partnerstwo zostało rozszerzone tak aby włączyć do niego jedną z najważniejszych decyzji niezbędnych dla naszej branży – przyszłe dobro i dochody naszych marynarzy.”

 

Jacqueline Smith, Koordynator Morski ITF, powiedziała: „ITF wie, że pracodawcy są niezwykle zaniepokojeni kwestiami podaży siły roboczej w ciągu następnej dekady po ciosie, jaki został zadany atrakcyjności ich branży przez trwający kryzys zmian załogi. Świat widział marynarzy, którzy znaleźli się w potrzasku  z powodu bezczynności rządu i haniebne zachowania niektórych z łańcuchów dostaw wobec tych, którzy zostali uwięzieni na statkach i pracowali tam przekraczając swoje kontrakty. Wciąż są czarterujący, którzy w swoich czarterach z głównymi klientami mają klauzule „bez zmiany załogi”.

„Teraz nadszedł czas aby zająć się problemami, które ograniczają naszą branżę. Nadszedł czas, abyśmy wspólnie pracowali nad tym, jak przyciągnąć i zatrzymać tych wykwalifikowanych pracowników. Nadszedł czas, aby wykonać zadania, które nam powierzono poprzez kontynuowanie tych negocjacji. Byłoby to minimalne pokazanie marynarzom, że ta branża docenia ich pracę, wysiłki i poświęcenie” – powiedziała Smith.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 09.04.2021 roku

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu