Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

2021-04-21

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

 

Transport morski i lotniczy zależy od marynarzy i załóg lotniczych. Są to kluczowi pracownicy, od których wymaga się podróżowania przez granice, co może – chociaż wbrew zaleceniom WHO – skutkować koniecznością przedstawienia przez nich dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu do niektórych krajów.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego ONZ ds. COVID-19 pod kierownictwem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznał, że wszystkie kraje powinny traktować marynarzy i załogi lotnicze, którzy muszą podróżować i przekraczać granice podczas pandemii, jako grupę priorytetową w przypadku szczepień przeciwko COVID-19.

„Aby nadal transport morski i lotniczy działał bezpiecznie musi zostać ułatwiony bezpieczny ruch transgraniczny dla marynarzy i załóg samolotów. Ponawiamy apel do krajów, które tego dotąd nie uczyniły, aby uznały marynarzy i załogi samolotów za pracowników kluczowych” – czytamy we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez szefów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

We wspólnym oświadczeniu wzywa się rządy do priorytetowego traktowania marynarzy i załóg lotniczych w ich krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19 wraz z innymi niezbędnymi pracownikami, zgodnie z opracowaną przez WHO SAGE mapą dotyczącą priorytetowego stosowania szczepionek COVID-19 w kontekście ograniczonych dostaw.

„Marynarze i załogi lotnicze, aby ułatwić im bezpieczne przemieszczanie się przez granice, muszą być chronieni poprzez szczepienia tak szybko jak to tylko możliwe. Wzywamy również rządy do zidentyfikowania i przygotowania się na wyzwania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla marynarzy i załóg samolotów, szczególnie w przypadku marynarzy, którzy spędzają długie okresy czasu poza swoimi krajami ojczystymi” – czytamy w oświadczeniu.

 

W/w organizacje wyrażają pełne poparcie dla terminowego  opracowania międzynarodowych zharmonizowanych ram dla świadectw szczepień, aby ułatwić marynarzom i załogom lotniczym międzynarodowe podróże.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy - ILO