Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

2021-04-21

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

 

Transport morski i lotniczy zależy od marynarzy i załóg lotniczych. Są to kluczowi pracownicy, od których wymaga się podróżowania przez granice, co może – chociaż wbrew zaleceniom WHO – skutkować koniecznością przedstawienia przez nich dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu do niektórych krajów.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego ONZ ds. COVID-19 pod kierownictwem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznał, że wszystkie kraje powinny traktować marynarzy i załogi lotnicze, którzy muszą podróżować i przekraczać granice podczas pandemii, jako grupę priorytetową w przypadku szczepień przeciwko COVID-19.

„Aby nadal transport morski i lotniczy działał bezpiecznie musi zostać ułatwiony bezpieczny ruch transgraniczny dla marynarzy i załóg samolotów. Ponawiamy apel do krajów, które tego dotąd nie uczyniły, aby uznały marynarzy i załogi samolotów za pracowników kluczowych” – czytamy we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez szefów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

We wspólnym oświadczeniu wzywa się rządy do priorytetowego traktowania marynarzy i załóg lotniczych w ich krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19 wraz z innymi niezbędnymi pracownikami, zgodnie z opracowaną przez WHO SAGE mapą dotyczącą priorytetowego stosowania szczepionek COVID-19 w kontekście ograniczonych dostaw.

„Marynarze i załogi lotnicze, aby ułatwić im bezpieczne przemieszczanie się przez granice, muszą być chronieni poprzez szczepienia tak szybko jak to tylko możliwe. Wzywamy również rządy do zidentyfikowania i przygotowania się na wyzwania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla marynarzy i załóg samolotów, szczególnie w przypadku marynarzy, którzy spędzają długie okresy czasu poza swoimi krajami ojczystymi” – czytamy w oświadczeniu.

 

W/w organizacje wyrażają pełne poparcie dla terminowego  opracowania międzynarodowych zharmonizowanych ram dla świadectw szczepień, aby ułatwić marynarzom i załogom lotniczym międzynarodowe podróże.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy - ILO

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu