Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

2021-04-21

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

 

Transport morski i lotniczy zależy od marynarzy i załóg lotniczych. Są to kluczowi pracownicy, od których wymaga się podróżowania przez granice, co może – chociaż wbrew zaleceniom WHO – skutkować koniecznością przedstawienia przez nich dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu do niektórych krajów.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego ONZ ds. COVID-19 pod kierownictwem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznał, że wszystkie kraje powinny traktować marynarzy i załogi lotnicze, którzy muszą podróżować i przekraczać granice podczas pandemii, jako grupę priorytetową w przypadku szczepień przeciwko COVID-19.

„Aby nadal transport morski i lotniczy działał bezpiecznie musi zostać ułatwiony bezpieczny ruch transgraniczny dla marynarzy i załóg samolotów. Ponawiamy apel do krajów, które tego dotąd nie uczyniły, aby uznały marynarzy i załogi samolotów za pracowników kluczowych” – czytamy we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez szefów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

We wspólnym oświadczeniu wzywa się rządy do priorytetowego traktowania marynarzy i załóg lotniczych w ich krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19 wraz z innymi niezbędnymi pracownikami, zgodnie z opracowaną przez WHO SAGE mapą dotyczącą priorytetowego stosowania szczepionek COVID-19 w kontekście ograniczonych dostaw.

„Marynarze i załogi lotnicze, aby ułatwić im bezpieczne przemieszczanie się przez granice, muszą być chronieni poprzez szczepienia tak szybko jak to tylko możliwe. Wzywamy również rządy do zidentyfikowania i przygotowania się na wyzwania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla marynarzy i załóg samolotów, szczególnie w przypadku marynarzy, którzy spędzają długie okresy czasu poza swoimi krajami ojczystymi” – czytamy w oświadczeniu.

 

W/w organizacje wyrażają pełne poparcie dla terminowego  opracowania międzynarodowych zharmonizowanych ram dla świadectw szczepień, aby ułatwić marynarzom i załogom lotniczym międzynarodowe podróże.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy - ILO

Aktualności, wydarzenia

2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021