Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

2021-04-22

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

 

Od początku 2021 roku ETF otrzymuje aktualne informacje na temat pogarszającej się sytuacji dotyczącej dialogu społeczne go w Rumunii. Jednym ze szczególnych przypadków jest sprawa metra w Bukareszcie, spółki, której jedynym właścicielem jest państwo rumuńskie. Tamtejszy związek, USLM, prowadził trudne dyskusje z rządem dotyczące zapowiedzianych przez firmę, bez wcześniejszych konsultacji, zwolnień i obniżek wynagrodzeń. Teraz wydaje się, że pojawiła się szansa na uratowanie miejsc pracy ale poinformowano nas, że istnieją  zagrożenia prawne przeciwko pracownikom, którzy zdecydowali się na protesty wobec nowo podjętych środków.

 

Ponadto rząd nie przeprowadził ze związkami zawodowymi konsultacji dotyczących  po-kowidowego Narodowego Planu Odbudowy i Odporności.  Wręcz przeciwnie, rząd podjął próby zdyskredytowania  przywódców związkowych poprzez przeprowadzenie personalnych ataków.

 

Niedopuszczalne jest odmawianie związkom zawodowym prawa do organizowania dialogu na temat warunków pracy dla pracowników z pierwszej linii. Jest to sprzeczne z najbardziej fundamentalnymi prawami człowieka, które są wymienione w Europejskim Filarze dot. Praw Socjalnych. Pracownicy metra w Bukareszcie wypełniają swoje obowiązki pomimo trwającej pandemii COVID-19 i pomimo długotrwałych problemów ze zdrowiem  i bezpieczeństwem w ich miejscu pracy. Zapewniają usługi, które mają zasadnicze znaczenie dla uczynienia Bukaresztu miastem łatwiejszym do życia i zasługują na właściwe warunki pracy.

 

Ponadto działania rządu rumuńskiego nie są zgodne z Europejskim Zielonym Ładem. Nawet pomimo tego, że w ostatniej dekadzie metro w Bukareszcie skorzystało ze wsparcia  kilku projektów ekspansji z funduszy UE, to spółka nie przestrzega odpowiednich warunków pracy czy zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników co w długotrwałym okresie jest niekorzystne dla żywotności tych projektów.

 

Komitet Wykonawczy ETF wzywa rząd Rumunii do zaprzestania ataków na ruch związkowy i wzywa do rozpoczęcia właściwego dialogu społecznego. Zaangażowanie partnerów społecznych w proces tworzenia polityki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia warunków społecznej sprawiedliwości i stanowi podstawę europejskiego modelu społecznego.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu