Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

2021-04-22

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

 

Od początku 2021 roku ETF otrzymuje aktualne informacje na temat pogarszającej się sytuacji dotyczącej dialogu społeczne go w Rumunii. Jednym ze szczególnych przypadków jest sprawa metra w Bukareszcie, spółki, której jedynym właścicielem jest państwo rumuńskie. Tamtejszy związek, USLM, prowadził trudne dyskusje z rządem dotyczące zapowiedzianych przez firmę, bez wcześniejszych konsultacji, zwolnień i obniżek wynagrodzeń. Teraz wydaje się, że pojawiła się szansa na uratowanie miejsc pracy ale poinformowano nas, że istnieją  zagrożenia prawne przeciwko pracownikom, którzy zdecydowali się na protesty wobec nowo podjętych środków.

 

Ponadto rząd nie przeprowadził ze związkami zawodowymi konsultacji dotyczących  po-kowidowego Narodowego Planu Odbudowy i Odporności.  Wręcz przeciwnie, rząd podjął próby zdyskredytowania  przywódców związkowych poprzez przeprowadzenie personalnych ataków.

 

Niedopuszczalne jest odmawianie związkom zawodowym prawa do organizowania dialogu na temat warunków pracy dla pracowników z pierwszej linii. Jest to sprzeczne z najbardziej fundamentalnymi prawami człowieka, które są wymienione w Europejskim Filarze dot. Praw Socjalnych. Pracownicy metra w Bukareszcie wypełniają swoje obowiązki pomimo trwającej pandemii COVID-19 i pomimo długotrwałych problemów ze zdrowiem  i bezpieczeństwem w ich miejscu pracy. Zapewniają usługi, które mają zasadnicze znaczenie dla uczynienia Bukaresztu miastem łatwiejszym do życia i zasługują na właściwe warunki pracy.

 

Ponadto działania rządu rumuńskiego nie są zgodne z Europejskim Zielonym Ładem. Nawet pomimo tego, że w ostatniej dekadzie metro w Bukareszcie skorzystało ze wsparcia  kilku projektów ekspansji z funduszy UE, to spółka nie przestrzega odpowiednich warunków pracy czy zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników co w długotrwałym okresie jest niekorzystne dla żywotności tych projektów.

 

Komitet Wykonawczy ETF wzywa rząd Rumunii do zaprzestania ataków na ruch związkowy i wzywa do rozpoczęcia właściwego dialogu społecznego. Zaangażowanie partnerów społecznych w proces tworzenia polityki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia warunków społecznej sprawiedliwości i stanowi podstawę europejskiego modelu społecznego.

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim