Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

KS NSZZ "S" Pilotów Morskich Gdańsk

NSZZ ”S” Pilotów Morskich

ul. Przemysłowa 6
80-542 Gdańsk

Tel.: +48 725 706 721

E-mail:
nszz.pilot@portgdansk.pl