Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19

2021-07-29

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w kontekście ograniczonych zapasów szczepionek, włączyła marynarzy do listy pracowników, którzy powinni być traktowani priorytetowo w szczepieniach przeciwko COVID-19.

W dniu 16 lipca br. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała swoje zaktualizowane wytyczne dotyczące tzw. mapy drogowej szczepień mające zapewnić ramy dla ogólnych priorytetów programu i wymieniła marynarzy ze statków towarowych jako kluczową grupę, która powinna być traktowana priorytetowo w przypadku ograniczonej liczby dostaw szczepionek. Zalecenia WHO pochwaliła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), która wielokrotnie opowiadała się za sprawiedliwą, globalną dystrybucja szczepionek  uwzględniającą marynarzy.

 

Europejska Rada Stowarzyszenia Armatorów (ECSA)* i Europejska Federacja Transportowców (ETF)** – zgodnie z ich wcześniejszymi apelami o priorytetowy dostęp marynarzy do szczepień – z zadowoleniem przyjmują wytyczne WHO i chwalą inicjatywy, które zostały już wprowadzone w wielu krajach europejskich. Należy jednak zrobić znacznie więcej a ETF i ECSA wzywają pozostałe państwa członkowskie UE do pójścia w ich ślady.

 

Na całym świecie marynarze wciąż borykają się z poważnymi ograniczeniami, które zmuszają ich do przedłużonego pozostawania na morzu, narażając ich na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym a co za tym idzie może to utrudniać operacje statków. A mimo tego jednak morski transport globalnych łańcuchów dostaw dostarcza światu 90% wszystkiego co konsumujemy a także tak bardzo potrzebny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, leki i szczepionki do zwalczania Covid-19.

 

*ECSA reprezentuje 19 krajowych stowarzyszeń armatorów z siedzibą w UE i Norwegii. Europejscy armatorzy kontrolują 39,5% światowej floty handlowej, wnosząc do PKB UE 149 miliardów Euro i zapewniając 2 milionom Europejczyków zatrudnienie zarówno na statkach, jak i na lądzie. ECSA dąży do stworzenia uregulowań środowiskowych, które mają sprzyjać- z korzyścią dla UE – międzynarodowej konkurencyjności żeglugi morskiej.

 

** Sekcja Transportu Morskiego ETF zrzesza 70 organizacji związków zawodowych marynarzy z 33 krajów i zapewnia zrzeszonym w niej 272 000 marynarzom, że ich głos będzie słyszalny w UE.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 28.07.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2022-01-26
Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2022-01-18
W 2022 roku priorytetem w sektorze morskim jest uznanie, poszanowanie i wdrożenie podstawowych praw socjalnych pracowników transportu wodnego na poziomie Unii Europejskiej (UE)
2021-12-17
Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron
2021-12-13
Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) mówi, że należy skończyć z nadużyciami wobec pracowników dorywczych
2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy