Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19

2021-07-29

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w kontekście ograniczonych zapasów szczepionek, włączyła marynarzy do listy pracowników, którzy powinni być traktowani priorytetowo w szczepieniach przeciwko COVID-19.

W dniu 16 lipca br. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała swoje zaktualizowane wytyczne dotyczące tzw. mapy drogowej szczepień mające zapewnić ramy dla ogólnych priorytetów programu i wymieniła marynarzy ze statków towarowych jako kluczową grupę, która powinna być traktowana priorytetowo w przypadku ograniczonej liczby dostaw szczepionek. Zalecenia WHO pochwaliła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), która wielokrotnie opowiadała się za sprawiedliwą, globalną dystrybucja szczepionek  uwzględniającą marynarzy.

 

Europejska Rada Stowarzyszenia Armatorów (ECSA)* i Europejska Federacja Transportowców (ETF)** – zgodnie z ich wcześniejszymi apelami o priorytetowy dostęp marynarzy do szczepień – z zadowoleniem przyjmują wytyczne WHO i chwalą inicjatywy, które zostały już wprowadzone w wielu krajach europejskich. Należy jednak zrobić znacznie więcej a ETF i ECSA wzywają pozostałe państwa członkowskie UE do pójścia w ich ślady.

 

Na całym świecie marynarze wciąż borykają się z poważnymi ograniczeniami, które zmuszają ich do przedłużonego pozostawania na morzu, narażając ich na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym a co za tym idzie może to utrudniać operacje statków. A mimo tego jednak morski transport globalnych łańcuchów dostaw dostarcza światu 90% wszystkiego co konsumujemy a także tak bardzo potrzebny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, leki i szczepionki do zwalczania Covid-19.

 

*ECSA reprezentuje 19 krajowych stowarzyszeń armatorów z siedzibą w UE i Norwegii. Europejscy armatorzy kontrolują 39,5% światowej floty handlowej, wnosząc do PKB UE 149 miliardów Euro i zapewniając 2 milionom Europejczyków zatrudnienie zarówno na statkach, jak i na lądzie. ECSA dąży do stworzenia uregulowań środowiskowych, które mają sprzyjać- z korzyścią dla UE – międzynarodowej konkurencyjności żeglugi morskiej.

 

** Sekcja Transportu Morskiego ETF zrzesza 70 organizacji związków zawodowych marynarzy z 33 krajów i zapewnia zrzeszonym w niej 272 000 marynarzom, że ich głos będzie słyszalny w UE.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF z dnia 28.07.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać