Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC

2021-08-06

ITF dodała siedem państw do swojej listy "tanich bander". Są to kraje, które pobierają opłaty rejestracyjne ale unikają wszelkich zobowiązań, które wynikają z bycia państwem bandery.

Większość statków rejestrowanych w nowo dodanych państwach to statki, których właściciele nie mają żadnego związku z krajem, w którym je rejestrują. Wykorzystują lukę w prawie międzynarodowym aby mogli zatrudniać tanią siłę roboczą i nie płacić podatków.

 

„To co robią państwa „tanich bander” jest moralnie nieodpowiedzialne” – powiedział David Heindel, przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF. „Wszystkie one pobierają opłaty rejestracyjne ale nie mają ani woli, ani środków aby zadbać o dobro marynarzy, którzy eksploatują ich statki. Doskonałym przykładem spustoszenia, które stwarza system FOC, jest kryzys zmiany załogi . Z chwilą stania się państwem bandery należy przyjąć na siebie dużą odpowiedzialność. Nieodpowiedzialne jest wybieranie sobie tylko niektórych działań. Zbyt wielu marynarzy cierpi tylko z tego powodu,  że właściciele pragną  zaoszczędzić kilka dolarów z kosztów załogi”.

 

Wzrasta liczba przypadków porzucenia

Jeden z głównych przykładów na cierpienie marynarzy w tym dysfunkcyjnym systemie jest porzucenie statków przez ich właścicieli. Jeśli firma żeglugowa upada lub nie może zapłacić rachunków to będzie miała trudności z opieką nad marynarzami na swoich statkach. W czasie gdy będą ciągnęły się prawne utarczki to członkowie załogi mogą znaleźć się w pułapce na pokładzie statku przez miesiące a nawet lata. Czasami nikt nawet nie myśli o zapewnieniu im podstawowych środków jak żywność, woda i paliwo. Wiele ostatnich przykładów takiego opuszczenia można znaleźć na naszych stronach.

 

W tego typu sytuacjach marynarzom nadal pomaga ITF i jej zespół składający się ze 134 koordynatorów, inspektorów i kontaktów związkowych. Upewniają się, że podstawowe udogodnienia, pracują nad tym aby marynarze mogli wrócić do domu i pomagają odzyskać zaległe wynagrodzenia. Jednakże zbyt często uważają oni, że na drodze ich działalności staje system „tanich bander”.

 

„Przez ponad 70 lat ITF walczyła z tym szalonym systemem” powiedział Steve Trowsdale, koordynator inspektoratu ITF. „Wiele z państw typu tanich bander (w tym cztery z nowo wymienionych) ratyfikowało Konwencję o Pracy na Morzu, która ma na celu ochronę marynarzy. W praktyce jednak te kraje, nawet jeśli do nich piszemy i wymagamy od nich działania, po prostu ignorują Konwencję MLC.”

 

Prawdziwe powiązania

ITF w pełni popiera stanowisko zawarte w Konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw Prawa Morza (UNCLOS), zgodnie z którym powinien istnieć rzeczywisty związek pomiędzy właścicielami statków a krajem, w którym rejestruje się swoje statki. W rzeczywistości jednak, ze względu na żywotne interesy zainteresowanych stron, przyjęcie zasady o autentycznym powiązaniu właścicieli statków i państw bandery, to bardzo ciężka praca.

 

Inspektorat ITF niestrudzenie działa na rzecz promowania i ochrony praw marynarzy w przypadku, gdy ani właściciele statków, ani państwa bandery nie są gotowe wywiązać się ze swoich zobowiązań.

 

Komitet Uczciwych Praktyk ITF zatwierdził dodanie siedmiu kolejnych państw do swojego rejestru „państw taniej bandery” (Flag of Convenience). Pełną listę można znaleźć na stronie ITF. Tych nowych siedem flag to :

Kamerun

Wyspy Cooka*

Palau*

Sierra Leone

St.Kitts &Nevis*

Tanzania (Zanzibar)

Togo*

 

*Oznaczone gwiazdką państwa ratyfikowały Konwencję MLC

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF Seafarers z dnia 06.08.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2022-01-26
Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2022-01-18
W 2022 roku priorytetem w sektorze morskim jest uznanie, poszanowanie i wdrożenie podstawowych praw socjalnych pracowników transportu wodnego na poziomie Unii Europejskiej (UE)
2021-12-17
Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron
2021-12-13
Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) mówi, że należy skończyć z nadużyciami wobec pracowników dorywczych
2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy