Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich

2021-08-10

Informujemy, że dnia 10.08.2021 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministerstwa Finansów o przyspieszenie realizacji zobowiązań podjętych przez przedstawicieli ministerstwa w zakresie interpretacji pojęcia "terytorium lądowe państw".

Pełna treść wystąpienia Strony Pracowników dostępna jest TUTAJ