Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu

2021-10-21

Inspektor ITF został fizycznie zaatakowany przez kapitana statku i ten bezprecedensowy atak musi, według ITF, zostać potępiony.

 

Atak miał miejsce na pokładzie statku, który był sprawdzany przez Inspektora Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) pod kątem nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz nieprawidłowości w wynagrodzeniach i warunkach pracy załogi. Firma jest znanym europejskim armatorem, którego statek pływa pod banderą Luksemburga.

 

„ITF zdecydowanie potępia to, co się tutaj wydarzyło: fizyczny atak na Inspektora ITF, który tylko próbował wykonać swoją pracę” powiedział Koordynator Inspektoratu ITF Steve Trowsdale.

 

Trowsdale powiedział, że ITF, w celu ochrony prywatności, na razie nie ujawnia nazwiska Inspektora ani szczegółów tego incydentu ponieważ Federacja rozważa załatwienie tej sprawy na drodze prawnej. ITF zdecydowała się także, że dopóki sprawa jest w toku, nie ujawni nazwiska kapitana statku i nazwy firmy.

 

„ITF prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec przemocy w pracy, co obejmuje także to, jak pracodawcy w branży lub ich agenci traktują urzędników, takich jak Inspektorzy ITF”, powiedział Trowsdale.

„Zespół naszych Inspektorów zawsze musi mieć możliwość wykonywania swojej ważnej pracy bez skrępowania i bez zastraszania. ITF stoi za naszymi inspektorami i będzie ich chronić w razie potrzeby.”

 

Trowsdale powiedział, że 134 Inspektorów, Koordynatorów i kontaktów związkowych codziennie „wykonuje znakomitą pracę” w obronie praw marynarzy i każdego roku pomaga tysiącom z nich. „Ale”, powiedział, „naszych Inspektorów armator lub jego przedstawiciel nie zawsze wita z otwartymi ramionami na pokładzie – zwłaszcza jeśli ma coś do ukrycia.”

 

W ramach prowadzonych inspekcji często wymaga się od Inspektorów aby byli obecni na pokładach statków w celu osobistego sprawdzenia sytuacji marynarzy. Inspektorzy muszą także przejrzeć zapisy związane z wynagrodzeniami, zarejestrowane godziny pracy i odpoczynku aby upewnić się, że zgadzają się one z tym, czego doświadczają marynarze.

 

„Nie ma znaczenia  jak zły czy wzburzony jest armator lub jego przedstawiciel: i szczerze mówiąc, nie ma usprawiedliwienia i nie ma miejsca na to, by Inspektor ITF, czy ktokolwiek inny pracujący w przemyśle morskim został fizycznie napadnięty. Przemoc w naszej branży nie może być dopuszczalna” – powiedział Trowsdale.

 

ITF dokona przeglądu bezpieczeństwa Inspektorów

 

Ponieważ w tym roku został zaatakowany jeden z Inspektorów ITF rozpoczęła przegląd szkoleń i wsparcia, które oferuje pracownikom Inspektoratu. Ale ITF ma również ostrzeżenie dla innych w tej branży.

„Szkolimy naszych Inspektorów aby radzili sobie z agresywnymi ludźmi i różnymi sytuacjami na statkach i oczywiście, w razie potrzeby, oferujemy im wsparcie” – powiedział Trowsdale. „Ale kiedy zdarzają się takie incydenty, jakkolwiek bezprecedensowe, musimy zatrzymać się i zapytać czy, jako organizacja, możemy zrobić coś więcej aby chronić nasz zespół w przyszłości.”

„Przyjrzymy się temu co sami musimy zrobić wewnętrznie”, kontynuował Trowsdale. „Ale powstrzymanie takich incydentów ma spowodować, że cała nasza branża przyjmie podejście ITF zerowej tolerancji dla przemocy i postaw agresywnych. Każdy marynarz, kapitan, pracodawca lub agent, który sprawia, że nasze miejsca pracy są niebezpieczne nie powinien mieć przyszłości w naszej branży. Kropka.”

 

Żegluga musi być bezpieczna dla wszystkich, także dla kobiet

 

„Za dużo przemocy i zastraszania ma miejsce w przemyśle morskim” – powiedziała Lena Dyring , przedstawicielka Sekcji Marynarskiej Kobiet ITF.

„I chociaż przemoc i zastraszanie w pracy stanowi zło dla wszystkich pracowników morskich – dla naszych marynarzy, dla naszych Inspektorów, dla naszych pracowników holowników – to jest ono szczególnie problematyczne dla kobiet i stanowi zagrożenie dla naszej branży w możliwościach przyciągania do zawodu i zatrzymywania w nim marynarzy.”

Dyring powiedziała, że w nadchodzących latach spodziewane są znaczne niedobory siły roboczej na stanowiskach oficerskich i wśród marynarzy. „Potrzebujemy więcej kobiet, które podejmą się tej pracy.”

„Z perspektywy związkowej rodzi się pytanie: jak przezwyciężyć brak siły roboczej? Musisz przede wszystkim upewnić się, że istnieją dobrej jakości miejsca pracy, w bezpiecznych warunkach, które kobiety zechcą podjąć. A to oznacza koniec przemocy – i żadnych usprawiedliwień dla sprawców.”

 

ITF od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w kampaniach mających na celu położenie kresu przemocy w pracy. W ubiegłym roku  Federacja i jej afilianci aktywnie wspierali rządy ratyfikujące Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190 (C190), która weszła w życie 25 czerwca 2021 roku. Konwencja C190 kładzie szczególny nacisk na zwalczanie przemocy i nękanie ze względu na płeć w miejscach pracy.

 

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 18.10.2021.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu