Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi

2021-12-01

W dniu dzisiejszym, w Światowym Dniu Aids, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wzywa wszystkich zainteresowanych z całego sektora transportu, aby podczas pandemii Covid 19 nie tracili zainteresowania profilaktyką HIV i nie zmarnowali z trudem osiągniętych dotychczas postępów.

 

Hasło przewodnie Światowego Dnia Aids w 2021 roku to: „Koniec nierówności. Koniec Aids”, ze szczególnym naciskiem na dotarcie do osób pozostawionych na uboczu. ITF wspiera tę ważną misję nagłaśniania i radzenia sobie z rosnącymi nierównościami w dostępie do podstawowych usług związanych z HIV, szczególnie dla osób pracujących w sektorze transportu.

 

Organizacja ponownie wysyła apel do związków zawodowych, pracodawców i wszystkich zainteresowanych, w tym agencji rządowych w całej branży, o wytrwałość w profilaktyce, leczeniu i opiece/wspieraniu wysiłków w walce z HIV, jednocześnie kontynuując współpracę w celu zwalczania wyzwań stawianych przez koronawirusa.

 

Covid-19: wielki niwelator

 

Covid-19 jeszcze bardziej pogłębił istniejące nierówności, czy to ekonomiczne, społeczne, kulturowe, czy prawne. Podziały, dysproporcje i lekceważenie praw człowieka są wśród zaniedbań, które pozwoliły HIV stać się i pozostawać głównym światowym kryzysem zdrowotnym. Żadna choroba nie powinna być zwalczana kosztem innej.

 

UNAIDS (projekt ONZ dotyczący walki z AIDS) wskazuje, że przeciążone systemy opieki zdrowotnej, utrata środków do życia, blokady i mniejsze możliwości zatrudnienia spowodowane pandemią Covid-19 mogą zwiększyć przemoc seksualną, seks bez zabezpieczeń i usługi seksualne, które doprowadzą do wzrostu nowych zakażeń wirusem HIV. Dodatkowo często ograniczona dostępność do leczenia i usług medycznych związanych z HIV dla pracowników transportu pracujących poza granicami swoich krajów, od czasu wybuchu Covid-19, uległa pogorszeniu.

 

ITF podkreśla, że problem Covid-19 musi zostać pilnie rozwiązany a jednocześnie zwraca uwagę, że nie może się to odbywać kosztem pracowników transportu narażonych na HIV, którzy obecnie stoją w obliczu podwójnego kryzysu w postaci zarówno długotrwałej epidemii, jaki i nowych pandemii. Liczba osób dotkniętych wirusem HIV na całym świecie jest nadal szokująca. W 2020 roku nowo zarażonych wirusem HIV zostało 1 500 000 osób a 680 000 zmarło z przyczyn związanych z HIV, a w tym samym roku zgonów z powodu Covid-19 odnotowano 1 813 188 (chociaż niektóre wstępne szacunki podają, że oficjalna liczba zgonów może być wyższa). Te liczby pokazują, że kryzys związany z HIV jeszcze z pewnością się nie skończył.

 

UNAIDS i Światowa Organizacja Zdrowia  (WHO) wsparły modelowanie matematyczne w celu ustalenia korzyści płynących z kontynuowania usług związanych z HIV w porównaniu z potencjalną szkodą wynikającą z dodatkowej transmisji Covid-19. Analiza wykazuje, że chociaż istnieje pewne dodatkowe, krótkoterminowe, ryzyko transmisji Covid-19 związane ze świadczeniem usług związanych z HIV, to ryzyko dodatkowych zgonów związanych z Covid-19 jest co najmniej 100 razy mniejsze niż zgonów związanych z AIDS, których można by uniknąć dzięki kontynuowaniu tych usług medycznych. Jest więc oczywiste, że zablokowanie utrzymywania otwartych podstawowych usług związanych z HIV powoduje większe ogólne ryzyko zgonu związane z brakiem profilaktyki HIV, brakiem dostępu do diagnozy i ewentualnego leczenia. ITF stoi na stanowisku, że takie kompromisy są po prostu nie do zaakceptowania.

 

Kryzys leczenia HIV na morzu

 

ITF angażuje się w czterostopniowe podejście do zapobiegania HIV, do którego zalicza się program uświadamiający, dobrowolne poradnictwo i testowanie w kierunku HIV oraz leczenie i opiekę – wszystkie z nich zostały poddane naciskom, a nawet zaprzestane, gdy personel medyczny został zmobilizowany do skoncentrowania całej swojej energii na natychmiastowym zapobieganiu Covid-19, testowaniu, obserwowaniu i opieki medycznej nad chorymi.

 

W takcie pandemii Covid-19 byliśmy świadkami pogłębiającego się kryzysu w leczeniu i opiece medycznej społeczności marynarzy. Nawet przed pandemią dostęp do leków na HIV dla marynarzy był trudny i niespójny a ograniczenia związane z kwarantanną, które skłoniły rządy do zamknięcia granic i zakazania marynarzom schodzenia na ląd, niewątpliwie jeszcze bardziej skomplikowały ich dostęp do leków na HIV i leczenia. Powoduje to nie tylko niedopuszczalną i katastrofalną lukę w lekach ale takie postępowanie wydaje się świadczyć o tym, że pracodawcy i osoby odpowiedzialne za opiekę socjalną na statkach nie traktują tej kwestii poważnie.

 

ITF jest w stałym kontakcie z marynarzami, których to dotyczy, którzy zwracają się o pomoc za pośrednictwem mediów społecznościowych i starają się rozwiązać ten problem indywidulanie, korzystając z pomocy sieci inspektorów.

 

Stałe wsparcie

 

W świetle kryzysu związanego z leczeniem HIV na statkach, ITF aktywnie dąży do wsparcia i ochrony zdrowia zarażonych wirusem HIV marynarzy.

Przykładem takiego stałego wsparcia jest uruchomienie pierwszej na świecie sieci marynarzy zarażonych wirusem HIV. Wraz ze związkiem AMOSUP, z siedzibą na Filipinach, ITF ułatwiła stworzenie grupy Positibong Marino Incorporated Philippines (PMPI), która została formalnie zarejestrowana jako grupa samopomocy i wsparcia. Działa ona na rzecz obrony praw marynarzy zarażonych wirusem HIV, niezależnie od ich narodowości, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy ze względu na ich stan zdrowia.

Szczególnie ważne było utworzenie takiej grupy na Filipinach, w kraju, w którym obserwuje się rosnący trend nowych zakażeń wirusem HIV a filipińscy marynarze stanowią większość społeczności marynarskiej. Podczas pandemii Covid-19 ITF i PMPI nadal wspierają tych marynarzy zarażonych wirusem HIV, którzy znajdują się na statkach i pilnie potrzebują leków.

 

Zaostrzenie nastawienia

 

ITF ma nadzieję, że w krótkim czasie można się będzie ponownie skoncentrować na HIV/AIDS i zlikwiduje się bariery nierówności i pomóc pracownikom transportu narażonym na HIV i mających pozytywne wyniki, w uzyskaniu leczenia i opieki, na którą zasługują, nieskrępowanych skutkami pandemii Covid-19.

 

Patrząc w dalszą przyszłość ITF uważa, że nadszedł czas aby zainteresowani przeanalizowali wnioski wyciągnięte z postepowania z pandemią Covid-19 w celu wdrożenia skutecznego planu reagowania na epidemie i pandemie, które mogą się pojawić. W szczególności, aby rządy i władze odpowiedzialne za zdrowie potraktowały priorytetowo dostęp do leków i leczenia HIV, szczególnie dla marynarzy, którzy w kryzysie związanym ze zmianami załogi utknęli na swoich statkach.

 

ITF uważa, że działania muszą zacząć się już teraz, aby rozważyć strategie i procesy, które zapewnią szybszą i skuteczniejszą reakcję na nowe pojawiające się choroby, jednocześnie nie zapominając o tych, które już istnieją i zapewniając, że osoby, które są marginalizowane w społeczeństwie nie zostaną pozostawione samym sobie.

 

Dr Syed Asif Altaf, koordynator programu ITF dotyczącego HIV/AIDS, powiedział: „ITF angażuje się w zapewnienie zdrowia i dobrobytu marynarzy oraz zniesienie piętna dyskryminacji, z którym stykają się pracownicy z HIV/AIDS. Świat stanął i stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań z powodu pandemii Covid-19 ale to nie czas aby tracić z oczu problem HIV/AIDS. W Światowym Dniu Aids wzywamy wszystkie zainteresowane strony z branży transportowej do skupienia się na usuwaniu nierówności ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych, które utrwalają kryzys związany z HIV – oraz do położenia kresu, zbyt często kojarzonej z ta chorobą, stygmatyzacji i dyskryminacji .”

 

Stephen Cotton, sekretarz generalny ITF, dodał: „Covid -19 uwydatnił ogromne globalne nierówności, przy czym najbardziej dotknięci nimi zostali ci, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa. Ponieważ nasi cenni pracownicy transportu często wykonują niezbędną pracę za granicami państw świata to bez wątpienia są oni  wyjątkowo narażeni na niebezpieczeństwo – szczególnie ci, którzy są nosicielami wirusa HIV. Wszyscy zainteresowani z branży transportowej muszą zacząć działać już teraz aby priorytetowo traktować  i chronić osoby zepchnięte na obrzeża społeczeństwa i utrzymać krytyczne usługi w zakresie profilaktyki HIV.”

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 01.12.2021 roku.