Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Kobiety w obszarze transportu - Europejska Platforma dla zmian w transporcie

Krajowa Sekcja Morska przyłączyła się do Kampanii dla równych szans w transporcie. W związku z profilem naszej działalności skupiamy się na transporcie morskim.

Kobiety stanowią blisko 22% pracowników w szeroko pojętym transporcie, także morskim. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność jako jeden z sygnatariuszy deklaracji o „zrównania szans” dla kobiet i mężczyzn w transporcie, uważa iż:

- dane wskazujące na podział mężczyźni / kobiety w transporcie powinny być zbierane i analizowane w celu dostarczenia podstaw dla właściwego planowania, monitorowania jak i oceny przeprowadzanych działań,

- zwiększenie zatrudnienia kobiet na poziomie firm powinno być wspierane przez szersze akcje prowadzące dalej do zmian kulturowych. Obejmuje to między innymi zwalczanie stereotypów poprzez właściwą edukację,

- kobiety powinny korzystać z prawa „równych szans” w karierze zawodowej na wszelkich szczeblach w tym także na poziomie zarządzania i podejmowania decyzji,

- odpowiednio skonstruowane środowisko pracy jak i warunki zatrudnienia są kluczem dla zapewnienia iż praca w sektorze transportu będzie atrakcyjna. Dotyczy to np. przejrzystej rekrutacji, równych wynagrodzeń, możliwości awansu, właściwego środowiska pracy itp.

- jakiekolwiek formy dyskryminacji, molestowania, prześladowania, nękania lub przemocy powinny w miejscu pracy powinny być natychmiast eliminowane

Krajowa Sekcja Morska za pomocą układów zbiorowych pracy podkreśla, iż sprawy równouprawnienia oraz środowiska pracy wolnego od przemocy i dyskryminacji są bardzo ważne. Przypominamy wszystkim osobom pracującym na statkach objętych układami zbiorowymi KSM, iż sprawy nierównego traktowania mogą być zgłaszane do naszych biur.

 
T.L.

Aktualności, wydarzenia

2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii