Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron

2021-12-17

Armatorzy, związki zawodowe i grupy pracodawców morskich tworzą własną, zatwierdzoną, sieć obiektów kwarantanny aby zapewnić marynarzom bezpieczne zamustrowanie na statek pomimo nieprzewidywalnych zmian w rządowej polityce dotyczącej granic.

 

Krok ten podjęto w chwili, gdy wariant Omicron skłania rządy do zamykania granic dla marynarzy, którzy muszą  zejść ze statku lud do niego dołączyć.

 

Międzynarodowy Program Wzmocnionej Kwarantanny (#CrewEQUIP) jest partnerstwem pomiędzy Międzynarodową Radą Pracodawców Morskich (IMEC), Międzynarodową Izbą Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodową Federacją Transportowców (ITF). Łącznie organizacje te reprezentują ponad 80% globalnej floty handlowej i – za pośrednictwem prawie 200 afiliowanych związków - prawie milion międzynarodowych marynarzy.

 

#CrewEQUIP utworzy listę zaufanych hoteli, które są niezależnie sprawdzane i będą dostępne dla kwarantanny załogi. Program, poprzez wprowadzenie najwyższych standardów i najlepszych w branży protokołów, ma na celu uporanie się z częstymi zmianami w rządowych politykach granicznych, które mają wpływ na międzynarodowe załogi i zapewni, że załogi będą nadal bezpiecznie dostarczane na statki, nawet jeśli rządy zwiększą swoje wymagania dotyczące kwarantanny.

 

Organizacje stwierdziły, że program ten jest pilnie potrzebny, aby uniknąć powrotu branży żeglugowej do najgorszych skrajności kryzysu związanego ze zmianami załogi, w którym pod koniec 2020 roku ponad 400 000 marynarzy zostało uwięzionych na swoich statkach, znacznie przekraczając swoje pierwotne kontrakty a drugie tyle utknęło na lądzie, nie mogąc dołączyć do statków i zostało pozbawionych możliwości zarobku.

 

Teraz,  gdy nadal jest pilnie potrzebny globalny, stały system cyfrowego rozpoznawania szczepionek i testów organizacje powiedziały, że ten #CrewEQUIP program byłby ważny dla wprowadzenia zmian załogi na wyższy poziom, zanim zostanie wprowadzony powyższy system. Organizacje z zadowoleniem przyjęły ogłoszenie w tym tygodniu powstania nowej wspólnej grupy działania WHO-ILO, która ma promować cyfrowe „Żółte karty” dla marynarzy i innych pracowników, którzy w swojej pracy muszą przekraczać granice.

 

W ramach programu #CrewEQUIP firmy żeglugowe i ich przedstawiciele, tacy jak agenci załogowi i zarządzający statkami, mogą sponsorować miejsca kwarantanny przed zaokrętowaniem, tak aby marynarze zostali uznani za zdolnych do zamustrowania. Wybrane obiekty muszą rygorystycznie spełniać standardy #CrewEQUIP dotyczące higieny, integralności testowania i bezpieczeństwa danych.

 

Obiekty te, aby zostać uznane i zaakceptowane  dla #CrewEQUIP muszą również przejść inspekcję Lloyd’s Register, uznanego audytora zewnętrznego programu.

 

Od czwartku, 16 grudnia, armatorzy, firmy żeglugowe i ich przedstawiciele będą mogli uzyskać dostęp do portalu rezerwacji online (na stronie internetowej crewequip.org), aby wyznaczyć miejsca kwarantanny przed zaokrętowaniem.

 

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Pracodawców Morskich (IMEC), kapitan Belal Ahmed, powiedział: „IMEC jest bardzo zadowolony ze współpracy z ICS i ITF w celu stworzenia tego tak bardzo potrzebnego, wysokiej jakości, programu kwarantanny.”

„Przez pandemię Covid-19 praca marynarze była i nadal jest poważnie  zakłócona. Podczas gdy świat wielokrotnie przechodził blokady, marynarze niestrudzenie pracowali aby utrzymać ciągły ruch w handlu międzynarodowym  i ostatecznie zapewnić, aby ludność świata była odżywiona i ogrzana. Jednakże pomimo tej ważnej pracy podejmowanej przez marynarzy wiele rządów sprawiło, że przemieszczanie się tych kluczowych pracowników na statki i ze statków nie było łatwe.”

 

„Ten nowy program ustanowienia obiektów kwarantanny da branży większą pewność, że będzie wsparciem dla bardziej regularnego ruchu marynarzy na całym świecie, ze świadomością, że jeżeli marynarz zaokrętuje za pośrednictwem programu #CrewEQIP, w którym dominują najwyższe standardy, to istnieje znacznie mniejsze ryzyko wprowadzenia Covid-19 na statek.”

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, David Heindel, powitał partnerstwo #CrewEQUIP mówiąc: „Pomyślna zmiana załogi wymaga współdziałania państw portu, krajów tranzytowych oraz obiektów dostępnych w kraju ojczystym marynarzy. Obecnie, nawet pozornie drobne zmiany w rządowej polityce dotyczącej granic, zdrowia lub kwarantanny mogą powstrzymać planowaną zmianę załogi – często nie pozostawiając marynarzowi innego wyboru jak tylko kontynuacja pracy po zakończonym już kontrakcie. W nadchodzących tygodniach zbyt wielu marynarzy straci święta Bożego Narodzenia i inne ważne wydarzenia.”

 

„Poprzez programy takie jak #CrewEQUIP związki zawodowe i przemysł zapewniają solidny system, który redukuje co najmniej jeden czynnik, który zagraża pomyślnej zmianie załogi. To ważna inicjatywa i zachęcamy wszystkich odpowiedzialnych armatorów i pracodawców by nie pozostawali za nią w tyle.”

 

Guy Platten, sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) powiedział: „ICS jest zachwycony współpracą z IMEC i ITF nad tym istotnym programem. #CrewEQUIP usprawni proces kwarantanny zarówno dla marynarzy, jak i armatorów oraz zapewni, że wysokie standardy będą przestrzegane.”

 

„Jednakże aby upewnić się, że marynarze nie będą już nadmiernie narażenia na zmiany ograniczeń w podróżowaniu i wymogi kwarantanny, światowi przywódcy muszą w trybie pilnym zapewnić długoterminowe rozwiązania. Przywrócenie przez rządy surowych zasad podróżowania, jako odruchowa reakcja na wariant Omicron, jest bardzo niepokojąca. Światowi przywódcy muszą podjąć skoordynowane działania, aby zwolnić pracowników transportu z ograniczeń w podróżowaniu i nadać im priorytet szczepień i dawek przypominających. Nie chcemy znowu powrotu do szczytu kryzysu zmiany załogi.”

 

Tłumaczenie artykułu ze stron internetowej ITF z dnia 16.12.2021 roku