Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

2022-01-26

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

Strona norweska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia na okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku.

Niniejsze Porozumienie stanowi przedłużenie dotychczas obowiązującego Porozumienia, które po raz pierwszy zostało zawarte  w dniu 2 lipca 2004 roku. Od tego czasu było ono  już kilkakrotnie prolongowane  przez właściwe instytucje odpowiednio Norwegii i Polski.

 

 

TUTAJ pełna treść zawartego Porozumienia.