Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jest dziś z narodem Ukraińskim

2022-03-02

Dnia 01.03.2022 roku rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Spale. Posiedzenie rozpoczęła modlitwa, również w intencji ofiar barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Następnie członkowie Komisji Krajowej wykonali zdjęcie z flagami Ukrainy. Znaczna część posiedzenia zostanie poświęcona sytuacji na Ukrainie.