Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Na morzach wokół Ukrainy wyznaczono "obszary działań wojennych"

2022-03-08

Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wyznaczyły obszary na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jako "obszary działań wojennych" co powoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i daje inne uprawnienia dla marynarzy w strefie działań wojennych.

 

Zostało to uzgodnione wczoraj, w związku z szybko narastającym kryzysem na Ukrainie, na nadzwyczajnym spotkaniu na wysokim szczeblu pomiędzy partnerami społecznymi. Przedmiotem dyskusji były sprawy związane z repatriacją, wypłatą wynagrodzeń, bezpiecznym tranzytem oraz poszanowaniem praw poszczególnych marynarzy, zwłaszcza marynarzy z tego regionu.

 

JNG i ITF, jako partnerzy społeczni, negocjują i zapewniają stosowanie porozumienia Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (IBF), które jest jedynym międzynarodowym układem zbiorowym pracy  obejmującym warunki zatrudnienia marynarzy w handlu międzynarodowym na ponad 9000 statkach.

 

Eskalacja działań wojennych i konfliktów na Ukrainie wywarła ogromną presję na marynarzy wszystkich narodowości a także na przemysł morski, który już teraz zmaga się z żądaniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię. Strony zgodziły się, że dobro marynarzy i ochrona ich praw w tej bezprecedensowej sytuacji ma nadrzędne znaczenie dla ducha i intencji porozumienia IBF.

 

Obszary Stref Wojennych IBF zostały wyznaczone dla Morza Azowskiego (na północ od szerokości geograficznej 46?N, północnego regionu Morza Czarnego i wszystkich portów na Ukrainie. Zgodnie z tą klasyfikacją marynarze na statkach objętych układami IBF mają prawo do:

·         bonusu równego płacy zasadniczej, płatnego za minimum 5 dni+ za każdy dzień dłużej przebywania w strefie;

·         podwojonej wysokości odszkodowania w przypadku śmierci lub inwalidztwa;

·         odmowy wpłynięcia w strefę działań wojennych, z prawem do repatriacji na koszt firmy i odszkodowaniem w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

·         działania na 3 poziomie bezpieczeństwa zgodnego z Kodeksem ISPS ( Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych, który stanowi wprowadzoną w 2004 roku poprawkę do Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – SOLAS).

 

Ze względu na szybko zmieniającą się sytuację oznaczenia te będą sprawdzane co 2 tygodnie aby określić okres ważności oraz, w razie potrzeby, zmienić warunki i współrzędne.

 

Oprócz ustanowienia „obszarów działań wojennych” wokół Ukrainy, JNG i ITF zobowiązały się również do dalszych dyskusji w celu monitorowania i przeglądu mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo marynarzom  w tym szybko ewoluującym kryzysie.

 

Rozważano również ułatwienia ze strony rządów na całym świecie w celu wsparcia potencjalnych rozwiązań uchodźczych dla ukraińskich marynarzy i ich rodzin. Partnerzy społeczni zgodzili się zwiększyć presję na rządy aby zniosły wizy dla ukraińskich marynarzy i ułatwiły im repatriację.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 02.03.2022 roku.

Aktualności, wydarzenia

2023-01-30
Dubaj: dzięki ITF uwolniono kapitana statku Ocean Trader ale by odzyskać wolność musiał sprzedać dom
2023-01-26
Ukraina: konflikt wzmocnił solidarność
2023-01-12
Unijne regulacje ws. płacy minimalnej po myśli "Solidarności". Piotr Duda - to nasz duży sukces!
2022-12-22
Życzenia świąteczno-noworoczne
2022-12-09
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2022-12-08
W ważnych sprawach żeglugowcy mówią jednym głosem: należy utrzymać pakt związki-przemysł aby kontynuować ducha współpracy, podobnie jak to miało miejsce podczas pandemii
2022-10-20
Ankieta ws zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy
2022-10-07
Informacja z ZUS - wygaśnięcie porozumienia z instytucją norweską NAV ws ubezpieczenia polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą NIS
2022-08-19
Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws ubezpieczenia marynarzy zatrudnionych w Norwegii
2022-08-17
Umowa POL-NIS podpisana
2022-08-05
Pierwszy w historii ITF konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
2022-07-09
Przesłanie na Niedzielę Morską przygotowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka - 10 lipca 2022 roku
2022-06-22
Dzień Marynarza 2022
2022-06-20
NAGRODA FOTOGRAFICZNA ITF 2022
2022-05-19
Globalna grupa armatorów i związki zawodowe marynarzy uzgadniają nową trzyletnią umowę dotyczącą 'siatki bezpieczeństwa" płacy minimalnej