Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wystąpienie strony związkowej w sprawie przedłużenia porozumienia pomiędzy ZUS i NAV ws. zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy

2022-03-17

Dnia 17.03.2022 roku Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" oraz OZZOiM skierowały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o podjęcie kolejnej próby mającej na celu przedłużenie umowy polsko-norweskiej dotyczącej ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach bander NIS / NOR w polskim systemie ubezpieczeń społecznych ZUS.

Pełna treść wystąpienia znajduje się TUTAJ